BLS Cargo nakupuje nové Vectrony. Staré unikáty ponechá nadále v provozu, i z úcty k Švýcarské kvalitě

BLS Cargo je nákladní dopravce který provozuje ale i osobní dopravu, zejména pak příměstské linky S-Bahn v kantonech Bern a Luzern, také regionální expresní a osobní vlaky. Firma je specifická v mnoha ohledech, a to různými vlastníky. Na začátku léta vstoupila do firmy s podílem 45 procent francouzská SNCF Logistics. Dalšími podílníky jsou Kanton Bern (obdoba okresu). a Švýcarská konfederace (Švýcarsko není státní útvar).

Rok 2017 byl pro BLS Cargo poměrně zásadní. Došlo k velkému přeskupení podílů které ve firmě drží několik subjektů zastřešených pod SNCF Logistics, která ovládá minoritní podíl, zbylých 52 procent drží konfederace a kanton Bern, 3 procenta pak ovládá společnost Ambroglio. Společnost BLS Cargo tvrdí, že partnerství posiluje podnikání dvou provozovatelů na transalpských trasách mezi Německem a Itálií, kde společnost SNCF Logistics již působí na trhu železniční nákladní dopravy prostřednictvím své dceřiné společnosti Captrain. Byznys dříve budovala DB Schenker, která se podílu později ale zbavila.

Nákladní divize BLS Cargo je také hlavním a přímým konkurentem státních drah SBB a SBB Cargo. Týdně projede jen Švýcarskem na 400 vlaků, které mají startovní pozice v přístavech v Holandsku a Belgii. Jedná se převážně o ucelené nákladní kontejnerové vlaky, přepravy chemikálií, ropy, ocelářských a dalších komodit. Jak se dopravci daří, začal nakupovat a podstatně obnovovat svoji poměrně specifickou lokomotivní flotilu.

Velký podíl dopravy tak dnes obstarávají lokomotivy z dřívějších nákupů, a to řady Re 425 které vyráběla firma Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik v období let 1964 až 1983. Dodnes tyto lokomotivy platí za jednu z nejspolehlivějších strojů ve Švýcarsku. Nákupy tehdy realizovala ÖBB, a stroje dodnes nesou označení 1044. I když se nákupy nových Vectronů realizují až nyní, BLS Cargo rozhodně vyřazení těchto strojů neplánuje, i nadále budou tahat těžké nákladní vlaky mezi Švýcarskem a Itálií, kam zajíždějí do destinací Miláno, Como, a Monza. Nesou označení 161 až 195, a nejmladší lokomotiva pochází z nákupu uskutečněném v roce 1983.

V Česku jezdí desítky let staré lokomotivy, stejně jako v Rakousku a v Itálii. Prim hraje spolehlivost i tradice

Švýcarsko je hned po Rakousku a České republice zemí, kde jezdí stále dnes již unikátní lokomotivy. Rakouská ÖBB sice plánuje starší lokomotivní řady postupně vyřadit nákupem desítek Vectronů v několika modifikacích. V České republice ještě v roce 2010, bylo možné spatřit unikátní lokomotivy řady 121 z šedesátých let minulého století. Špatná údržba ještě v dobách ČSD, ale také nedostatek náhradních dílů i peněz, postupně tuto spolehlivou řadu odeslalo na odstavné koleje k likvidaci do České Třebové.

Nově nakupované Vectrony pro BLS Cargo nesou označení Re 475 v počtu právě odebíraných 15 kusů. Tyto stroje bude dopravce nasazovat na trasy z Itálie do Holandska a Belgie, posílí tak už v této ose jezdící lokomotivy Re 485 TRAXX v počtu dvaceti strojů, a Re 486 v počtu deseti strojů. Jedná se o lokomotivy z nákupu mezi lety 2002 až 2004, resp. 2006.

bls cargo