První srpnovou neděli zasáhla území České republiky náhlá změna počasí která udeřila na hlavní a vedlejší tratě. Ukazuje se, jaký vliv má počasí na provoz vlaků v případě silného větru s deštěm, nebo také nedávné povodně, které způsobují obrovské majetkové a finanční škody na kolejích ve formě podemletých tratí a zaplavené elektroinstalace.

FOTOGRAFIE | PODEMLETÍ TRATĚ U DOKS

Sanace v takových případech je velmi nákladná. První srpnvou neděli proto silný vítr, který na mnoha místech dosahoval dle ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) rychlost až 140, lolákně pak 160 km v hodině, neměl v tomto roce ve svých statistikách vyšší rychlosti, pokud vyloučíme měření větru na horských meteorologických stanicích. Neděle byla specifická ale i z jiného hlediska, vlaky se zastavují nad vysokým počtem polomů které zasahují do průjezdnosti tratí.

V létě vítr, v zimě namrzající sníh – to jsou polomy..

Polomy, tedy vyvrácené a ulámané kmeny stromů jsou pro železnici stejným nebezpečím, jako vodou podemleté náspy velkého počtu v souvislé linii traťového tělesa. Padající kmeny stromů působí velké škody na trakční vedení u elektrifikovaných tratí. Obnova takto poškozených úseků vyžaduje milionové investiční náklady, nemluvě o komplikacích při odklonech vlaků osobní a nákladní dopravy.Najetím lokomotivy do popadaných polomů lze zabránit spíše na tratích vedlejšího významu, což jsou zpravidla lokálky. Za poslední rok došlo vlivem střetu hnacího vozidla s polomy a škodách na drážních vozidlech, v celkovém počtu 82 najetí, z toho 21 poškožení drážního vozidla.

Před několika lety měla Správa železniční dopravní cesty vypracovat studii, která by mapovala nejrizikovější místa na hlavních a vedlejších tratích. Ovšem ze záměru později sešlo. Výsledky včerejší nedělní (4.srpen 2013) radikální změny počasí sledovat kždý kdo tou dobou po tratích SŽDC právě cestoval.

{snippet 100}

Mimo zmíněných polomů, ovlivňují provoz na železnici také sesuvy půdy, ať již suchým vlivem, tak i za pomoci deště. V roce 2010 byla tako postižena „uhelná magistrála“ na pravém břehu Labe u Sebuzína, tedy v traťovém úseku Střekov – Štětí. Uhelná magistrála se před Sebuzínem střetává i se skalnatým tělesem. Nepatrný kus skály zde v roce 2010 způsobil značné provozní potíže, několik dnů se jezdilo po jedné traťové koleji.

Letos se další masiv za Litoměřicemi  dočkal kompletního zakrytí bezpečnostní drátěnou sítí. Práce na skále u vinic bude pokračovat do poloviny září 2013.

Lesníci u Deutsche Bahn

Náhlá změna počasí ve formě silného větru a deště zapříčinila zastavení provozu na dvou desítkách především lokálních tratí, ale i na třech mezinárodních koridorech. Spráce železniční sítě (SŽDC) vykonává v určitém ročním období nutné obhlídky tratí, náletové keře a další porosty prořezává. Česká železniční síť je specifická svým vedením tratí skrze mnohé lesy. Příkladem by mohla být lokálka z Benešova u Prahy do Vlašimi a Trhového Štěpánova. Motorové osobní vozy zde potkávají stovky stromů do 5 metrů od traťového tělesa.{qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1686-ceskou-zeleznici-ohrozuji-nejvice-polomy-a-voda-v-evropskem-meritku-znacny-unikat{/qrcodegenerator}

U Německé Deutsche Bahn pracují i lesníci. Dopravce má přes deset let platné směrnice, které vysloveně nařizují vykácení vzrostlých stromů na 15 metrů od traťového tělesa. Majitelé lesů musí v Německu dodržovat platnou legislativu o vyloučení ohrožení drážní dopravy vlivem polomů. Na České poměry něco nevídaného. Šumavské lokálky, to je další místo, kde je celoročně v ohrožení díky polomům v létě i v zimě hned 68 úseků, kde SŽDC provádí pravidelné kontroly stavu vzrostlých stromů.

{snippet 106}

VŠECHNY ČLÁNKY Z POVODNÍ 2013 ZDE

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments