Po více než 44 letech se do Opletalovy ulice v Praze 1 vrací provoz tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) obnovil tramvajovou trať, která zde u křižovatky s Bolzanovou ulicí zbyla z minulosti, vybudoval nové zastávky Hlavní nádraží a vše dnes zprovoznil.

Trať bude sloužit především pro náhradní tramvajovou dopravu během výměny stropní desky a modernizace vestibulu stanice Florenc C. První ze série víkendových výluk metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží proběhne o tomto víkendu. DPP během ní zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Metro na lince C bude opět jezdit bez omezení od pondělí 23. května 2022.

DPP bude o tomto víkendu uvolňovat a odstraňovat prvních devět předepjatých nosníků, které tvoří stropní desku nad vestibulem stanice Florenc C. Práce budou probíhat v nejjižnější části stropní desky, v místě bývalého parkoviště autobusů, mezi železniční tratí a Wilsonovou ulicí. Vzhledem k hmotnosti každého z nosníků, která činí až 28 tun, bude během manipulace s nimi kvůli bezpečnosti přerušen provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží.

Metro na lince C bude proto tuto sobotu 21. a neděli 22. května 2022 v provozu pouze v úsecích Letňany – Vltavská a Háje – Hlavní nádraží. Od 6. června 2022 bude uzavřen podchod a celý vestibul stanice Florenc C. Metro na lince B bude v provozu v celém úseku, na Florenci ale nebude možné přestupovat na linku C, resp. z linky B se na Florenci cestující o tomto víkendu dostanou pouze výstupem/vstupem E1 ze Sokolovské ulice.

1. Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut.

2. Přestupní vazby

O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy:

Z linky B na C

 • Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C
 • Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic.

Z linky C na B

 • Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B
 • Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky)

3. Změny tras tramvajových linek a zastávek

Po dobu výluky metra je linka č. 23 ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). DPP také zřizuje pro oba směry zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

„Investujeme v Praze miliardy do modernizace důležitých dopravních staveb. V pondělí jsme zahájili rekonstrukci Barrandovského mostu. Práce na modernizaci vestibulu stanice Florenc C jsme začali už v březnu. Obě jsou to komplikované stavby, které potrvají zhruba stejnou dobu. Znamenají řadu omezení a nepříjemností, ale je to stejné jako s vlastním domem. Pokud se o něj nebudete starat, za pár let vám do něj bude zatékat a po nějaké době se stane neobyvatelným, a to nikdo nechceme. O město se člověk musí starat.

Mám radost, že se DPP povedlo obnovit tramvajovou trať v Opletalově ulici a položit základ budoucí tratě přes Vrchlického sady kolem budovy Hlavního nádraží směrem k Národnímu muzeu a dále na Vinohrady. Společně se Správou železnic, IPR a DPP na tuto akci připravujeme soutěžní dialog, jehož výsledkem bude architektonický návrh revitalizace celé oblasti. Věřím, že v době, kdy budeme na Florenci v poslední fázi modernizace vestibulu a stropní desky, budeme moct v Opletalově ulici navázat, a začít stavět novou tramvajovou trať a renovovat celou oblast,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Tramvaj odjakživa patří ke každému modernímu městu a zvlášť patří i k historickému centru Prahy. Zprovoznění tramvajových zastávek Hlavní nádraží jsem uvítal, protože tato oblast společně s Vrchlického sady je místo, které je potřeba revitalizovat. Věřím, že do budoucna se podaří prodloužení tramvajové trati ve směru do Vinohradské ulice a tím propojení Prahy 1 a Prahy 2. Obnovení tramvajové zastávky v Opletalově ulici vnímám jako symbol toho, že společně s hlavním městem začínáme tuto oblast přetvářet a dáme mu novou podobu,“ doplnil Petr Hejma, starosta městské části Praha 1.

„Je před námi první z výluk metra na lince C kvůli výměně stropní desky a modernizaci vestibulu stanice Florenc C, která poběží do podzimu 2026. Další nás čeká za tři týdny o víkendu 11. a 12. června 2022, kdy na uvolněné místo uložíme devět nových nosníků. Vše bude ale záležet na počasí. Letos plánujeme celkem šest takových víkendových výluk a během celé stavby 26, než se nám povede vyměnit a nahradit všech 131 nosníků a monolitickou desku pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Je to nepříjemné omezení provozu metra, snažíme se jej minimalizovat a využívat na tyto práce pouze víkendy a svátky. Nicméně Florenc je jedna z nejstarších a záplavami v roce 2002 nejvíce zasažených stanic. Musíme ji zmodernizovat, aby mohla dále naplno sloužit cestujícím,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici je svými zhruba 140 metry sice krátkým úsekem, ale má důležitý praktický dopad do provozu DPP i symbolický význam. Její obnovení nám umožní během výluk metra nasadit mnohem kapacitnější a lokálně bezemisní náhradní tramvajovou dopravu místo autobusů, u kterých bychom v některých etapách stavebních pracích měli problém s umístěním zastávek Florenc. Pevně věřím, že nezůstane jen u tohoto úseku, ale za nějakých 5 až 6 let se tramvají cestující dostanou až přímo k odbavovací hale Hlavního nádraží, k Národnímu muzeu, a hlavně nám to umožní v tomto místě propojit tratě na Žižkov a Vinohrady, a nabídnout tím nová a pohodlnější spojení,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

4. Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici

Práce na obnovení tramvajové tratě v Opletalově ulici DPP zahájil v polovině listopadu 2021, všechny realizoval vlastními silami. Spočívaly v odstranění původního kolejového svršku a kolejnic, z nichž většina pocházela ještě z roku 1972, tj. letos by měla 50 let, pouze oblouky ve směru od Senovážného náměstí byly o generaci mladší, pocházely z roku 1991. Pod kolejnicemi je původní, stále funkční betonová deska, kterou DPP v maximální míře zachoval a využil. Kromě toho zde DPP nainstaloval dvě nové elektricky ovládané výhybky. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) k zastávkám vybudovala chodník od Vrchlického sadů, přechody a vyznačila pruh pro cyklisty ve směru od Hlavního nádraží. Zastávky, přístupový chodník i přechody jsou plně bezbariérové. Obnovená trať končí úvratí, DPP na ní vybudoval pár dočasných zastávek Hlavní nádraží. Trvalé budou až na budoucím pokračování tratě, přímo u odbavovací haly Hlavního nádraží. Tato nová trať bude navržena dle výsledků architektonického soutěžního dialogu „Nový Hlavák“, jehož uspořádání bylo schváleno Radou hl. m. Prahy dne 16. května 2022.

5. Stručně z historie tramvajové tratě v Opletalově ulici

 • 19. listopadu 1903 – zprovozněn úsek nové tratě v tzv. malé Opletalově z Hybernské do Opletalovy ulice
 • 17. listopadu 1925 – trať v tzv. malé Opletalově odpojena od kolejí v Hybernské a následně snesena
 • 1947 – v tzv. malé Opletalově ulici postavena 149 metrů dlouhá manipulační trať (během spartakiád 1955, 1960 a 1965 se zde obracela speciální linka č. 30 vedoucí do smyčky Dlabačov)
 • 1956 – doplněny oblouky od Jindřišské do Opletalovy a z Opletalovy do Hybernské
 • březen 1967 – technická studie tramvajové tratě z Václavského náměstí Opletalovou ulicí v celé její délce do Hybernské. Nakonec realizována jako trať začínající na třídě Vítězného února (Wilsonova), pokračující přes park Washingtonovou ulicí do Opletalovy
 • 8. listopadu 1971 – zrušení tratě v tzv. malé Opletalově
 • 7. dubna 1972 – zahájení stavby nové tratě na křižovatce Hybernské a Opletalově ulice
 • 26. června 1972 – zprovoznění tratě v tzv. velké Opletalově ulici
 • 25. března 1978 – zrušení tratě v tzv. velké Opletalově kvůli výstavbě magistrály. Zůstal zachován pouze cca 140 metrů dlouhý úsek u Bolzanovy ulice k manipulačním účelům a úsek v tzv. malé Opletalově.
 • 4. července 1985 – zrušen úsek tratě v tzv. malé Opletalově v souvislosti s výstavbou metra
 • červen 1991 – rekonstrukce křižovatky Bolzanova – Opletalova, odstranění všech výhybek a kolejových křížení se zrušenou tratí v tzv. malé Opletalově, výměna výhybky a oblouků k odstavným kolejím v tzv. velké Opletalově
 • květen a červen 1992 – odstraněny koleje z tzv. malé Opletalovy
 • 5. srpna 2003 – odstavné koleje v tzv. Velké Opletalově odpojeny a sneseno trolejové vedení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments