DRUHÝ DECH PRO NEGRELLIHO: Architektonická studie ukazuje, že i po téměř 170 letech je tento most stále unikátní

V Praze odstartovala již poněkolikáté odložená rekonstrukce unikátního díla, Negrelliho viaduktu. Plánovaná rekonstrukce dokázala za poslední roky přinést i celou škálu architektonických úprav mezi oblouky mostnice, tak i samotného okolí - Karlína. Studie byla představena rámci sympozia Viadukt - příležitost pro kreativní město, kterou organizovalo CCEA pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové.

Po několikaletém úsilí se CCEA - Centru pro středoevropskou architektury podařilo díky podpoře primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a za podpory z Programu švýcarsko-české spolupráci vytvořit první ucelenou architektonickou studii využití prostoru pod Negrelliho viaduktem. Studie navazuje na projekt rekonstrukce, kterou připravuje SŽDC a SUDOP PRAHA.

Studie vychází z víceletých příprav, které v sobě obnášely výstavy, workshopy, symposia, jednání s veřejností a zvyšování kolektivního povědomí o kvalitě a potenciálu Negrelliho viaduktu. Architektonická studie je první fází projekční činnosti, které povedou k realizaci kreativního inkubátoru pod viaduktem a úpravě přilehlých veřejných prostor. Na studii spolupracuje hl.m.Praha, CCEA MOBA a SŽDC. 

Studie byla představena na symposiu Viadukt – příležitost pro kreativní město, kde již úspěšně transformované viadukty – Le Viaduc des Arts  (Paříž), Gurtel Viadukt (Vídeň), IM Viadukt (Curych) představili hosté ze zahraničí. Rovně na symposiu představil projekt rekonstrukce zástupce SUDOP PRAHA.

Jak uvádí autoři studie z ateliéru MOBA studio: „Hlavním tématem studie je vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor. Bohužel dnes je většina okolních domů v rukou soukromých majitelů a není možné očekávat, že do budoucna dojede k oživení parteru ze samotných domů. Z tohoto důvodu je pro nás Negrelliho viadukt iniciátorem zkvalitňování parteru této zapomenuté části cen­tra města. Aby iniciační potenciál byl funkční, provedli jsme analýzu uliční sítě, pohybu aut, cyklistů, chodců v území.”

Z celkového počtu 74 oblouků definujeme 44 k novému využití. Iniciační prostory jsou sdruženy do šesti celků, které jsou vždy definovaný odlišným veřejným prostorem. Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov. V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci. Ve výrazném prostoru větvení viaduktu tak navrhujeme Divadelní náměstí, o jehož zastřešení lze uvažovat pro zajištění celoročních aktivit. Transformací a reorganizací prostor a okolí Negrelliho viaduktu vytváříme katalyzátor pro družení nejen karlínských sousedů, ale i ostatních obyvatel Prahy. Vyplněním prostor pod oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílnami, obchůdky a studii vzniká živelný městský charakter přilehlých veřejných prostranství s předzahrádkami, drobným mobiliářem a vegetací.