Moravskoslezský kraj dal přednost Českým drahám. RegioJet protestuje proti přímému zadání

Něco jiného je dojem, a naopak něco jiného je i pojem. Tak by se dala vysvětlit reakce soukromníků v železniční dopravě, kteří se negativně vyjadřují k rozhodnutí Moravskoslezského kraje (MSK), ohledně přiklepnutí dopravní obslužnosti národnímu dopravci České dráhy. Ti mají k tomu smlouvy s dotčeným krajem až do roku 2019, kraj chce smlouvy prodloužit až do roku 2027. Na uvedené smlouvy jsou navázány i dotace na nákup železničních vozidel - a takové smlouvy musí běžet minálně deset let.

Soukromníci už touhu po dotacích netají

Tradičně nelibě nese tyto informace RegioJet Radima Jančury, který by v případě soutěže do celého tendru se svými vlaky vstoupil, kraj to ale nechce, a ani to není reálně možné. Podle vyjádření Jakuba Unucka (náměstek hejtmana MSK), by vyhlášení jakékoliv soutěže bylo z pohledu financí a souběžně čerpaných dotací na nákup nových železničních vozidel, značně kontraproduktivní. Čili zbytečné.

A právě díky nákupu nových vozidel jsou vedlejší tratě až do roku 2027 smluvně ujednány právě s ČD. Na tyto fakta už reagoval v médiích i mluvčí dopravce Aleš Ondrůj který uvedl, že tzv. přímé zadání je možné jen v případě (situace, kdy Ministerstvo dopravy či kraj, zadají konkrétní dopravní obslužnost dopravci / zájemci bez výběrového řízení), že by se do soutěže žádná firma nepřihlásila. To není ale zcela jednoznačné.

I když neznalost faktů, které mluvčí Aleš Ondrůj uvádí, jsou v tzv. 4. železničním balíčku o přímém zadání uvedeny jednoznačně. Stát nebo kraj, mohou přímé zadání aplikovat až do konce roku 2023. Aleš Ondrůj tak v médiích uvedl značnou nepřesnost.

JEŠTĚ VÍCE:

Zobrazeno: 137854x     Liberalizaci železnice neohrožuje stát, ale soukromý sektor nekonečným řetězem stížností vůči státu

Onen 4. železniční balíček tak přímé zadání dle unijních směrnic přímo doporučuje. K tomu se do roku 2024 počítá s úpravou dalších podmínek, které i nadále přímé zadání státem či samosprávou (v tomto případě MSK), i nadále počítá. Kraj by si dle svých potřeb měl vybírat dopravce podle dalších specifik. České dráhy dlouhodobě platí za spolehlivého dopravce, a i k těmto bodům se v případě přímého zadání i po úpravě po roce 2024, budou nejspíš samosprávy přiklánět.

Železniční doprava je dlouhodobě silně ztrátovým segmentem, a vykazování zisků je v jednotkách či desítkách milionů korun ročně. Mediální hašteření z minulosti, které bylo známé především ze Slovenska, kde docházelo doslova k lynčování politiků, kteří nejdou na ruku potřebám soukromého sektoru. A ona touha po místu pod dotačním deštníkem je silná a velmi lákavá, a s dodržováním soudního rozhodnutí může být naopak někdy i problém. Více v článku: Obstrukce firmy RegioJet na vyklizení nádraží Smíchov. Dopravce ignoruje i soudní rozsudek