Na Slovensku chybí desítky strojvedoucích. Funkce náměstků a ředitelů jsou ale pečlivě obsazeny

Tristní stav s nedostatkem strojvedoucích je v současné době u státních drah na Slovensku. Těm nyní schází téměř 150 rušnovodičů, a v následujících měsících se problém bude nejspíš prohlubovat. Slovenské ZSSK přitom nemají snahu ani nové strojvedoucí motivovat. Nástupní plat tak činí v současné době od 700 do 1100 EUR. V osobní dopravě schází celá stovka strojvedoucích, zbytek pak v nákladní. Naopak pozice náměstků, ředitelů všemožných úseků, případně generálních ředitelů, zaměstnává ZSSK a ŽSR desítky, a jejich efektivita pro provoz dráhy má už dnes značně diskutabilní potřebnost.

Šéfa šéfů šéf

Nedostatek strojvedoucích, kteří usedají denně za pulty řízení na lokomotivách, netrápí jen Slovensko nebo Českou republiku. Již několik let motivují k této profesi i okolní železniční správy. Maďarská MÁV, která je v tomto ohledu asi nejdál, zaměstnává v současné době více jak 25 žen strojvedoucích, a nově se zaměřila na výchovu nových strojvůdců i na své nedávno zřízené škole v Budapešti.

V Česku jezdí nyní na deset žen strojvedoucích, a i když se přes snahu souběžné výuky na technických oborech dráhy snaží své budoucí strojvedoucí "verbovat" i v lavicích škol, ne vždy jsou úspěšné. Jiné to není ani u nákladní sestry ČD Cargo, kde jsou nyní minimálně tři ženy strojvedoucí, nové mladší ročníky se získávat zatím nedaří.

V době Československých státních drah byl nábor a studijní obory podporované centrální vládou. To po revoluci padlo, a nyní se jak ČD Cargo tak České dráhy, snaží nové strojvedoucí hledat, jak se dá. Situace není jiná ani u soukromých dopravců, ke kterým postupně s jejich expanzí, přešla i řada strojvedoucích od státních drah. RegioJet nedávno slíbil zvýšit náborový příspěvek i měsíční ohodnocení. Nicméně ani nepatrné navyšování platu, není v dnešní době pro řadu absolventů technických oborů motivující, odcházejí raději do metra, případně do zahraničí.

Podle zjištění redakce Magzine.cz jen u Deutsche Bahn, pracuje v Sasku a Bavorsku na dvě desítky strojvedoucích z České republiky nebo Slovenska. Státní DB nabízí daleko hodnotnější benefity než menší ČD nebo ZSSK, ale také větší mzdové ohodnocení, to je nyní tabulkově od 2100 do 2750 EUR. V porovnání se Slovenskem, případně s Maďarskem (950 EUR), je pro řadu lidí s jazykovou vybaveností, motivující jedině odchod do zahraničí.

1. generálny riaditeľ Filip Hlubocký (predseda predstavenstva)
2. riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu Patrik Horný (podpredseda predstavenstva)
3. riaditeľ úseku obchodu Karol Martinček (člen predstavenstva)
4. riaditeľ úseku prevádzky Michal Vereš
5. riaditeľ úseku služieb Radoslav Štefánek
6. riaditeľ úseku údržby Jozef Peško
Na úseku generálneho riaditeľa:
7. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Ivan Caban
8. riaditeľ interného auditu Peter Pavlík
9. riaditeľ odboru riadenia strategických projektov Roman Koreň
10. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Ivana Pilková
11. riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly Roman Kusý
12. riaditeľ odboru komunikácie Tomáš Kováč
13. riaditeľ odboru právnych služieb Martin Bahurinský
Na úseku ekonomiky a informačného manažmentu:
14. riaditeľ sekcie účtovníctva a daní Zdenka Stojkovičová
15. riaditeľ sekcie finančného riadenia
16. riaditeľ sekcie controllingu Stanislava Slovincová
17. riaditeľ sekcie informačných technológií Michal Špánik
18. riaditeľ sekcie alternatívnych distribučných kanálov
Na úseku obchodu:
19. riaditeľ sekcie marketingu Tatiana Kyselová
20. riaditeľ sekcie služieb zákazníkom Peter Kliment
21. riaditeľ sekcie odúčtovania tržieb železníc František Vančo
Na úseku prevádzky:
22. riaditeľ sekcie prípravy prevádzky Štefan Kuruc
23. riaditeľ sekcie riadenia prevádzky Dezider Turák
Na úseku služieb:
24. riaditeľ sekcie manažmentu nehnuteľností Roman Itze
25. riaditeľ sekcie logistiky Eva Surovičová
26. riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu Martin Štancel
Na úseku údržby:
27. riaditeľ sekcie údržby a opráv Pavol Surovič
28. riaditeľ sekcie technickej a technologickej Marián Galmiš

1. generálny riaditeľ Martin Vozár (predseda predstavenstva)
2. riaditeľ úseku prevádzky Miroslav Hopta (podpredseda predstavenstva)
3. riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška (člen predstavenstva)
4. riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel Ľubomír Kuťka (člen predstavenstva)
5. Róbert Nemčík (člen predstavenstva)
Na úseku generálneho riaditeľa:
6. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
7. riaditeľ interného auditu
8. riaditeľ právneho odboru
9. riaditeľ odboru kontroly, inšpekcie a ochrany
10. riaditeľ odboru riadenia stratégie a rozvoja
11. riadite sekcie informačných a komunikačných technológií
12. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov
13. riaditeľ sekcie personálnych služieb
14. riaditeľ odboru treasury
15. riaditeľ odboru vnútorných a vonkajších vzťahov
16. riaditeľ odboru riadenia logistiky a nákupu
17. riaditeľ sekcie strategického obstarávania
18. riaditeľ sekcie distribučnej logistiky
19. riaditeľ sekcie operatívneho obstarávania
20. riaditeľ odboru energetiky
Na úseku obchodu a služieb:
21. riaditeľ sekcie marketingu
22. riaditeľ sekcie predaja
23. riaditeľ sekcie podpory predaja
Na úseku prevádzky:
24. riaditeľ sekcie technicko-technologickej prípravy prevádzky
25. riaditeľ sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby
26. riaditeľ sekcie riadenia prevádzky a trakcie
27. riaditeľ sekcie východoslovenské prekladiská
28. riaditeľ sekcie hospodárenia s nákladnými vozňami
Na úseku služieb železničných koľajových vozidiel:
29. riaditeľ sekcie obchodu, údržby a opráv železničných koľajových vozidiel
30. riaditeľ sekcie údržby a opráv železničných koľajových vozidiel
31. riaditeľ sekcie manažmentu ŽKV – ECM
Na úseku ekonomiky:
32. riaditeľ sekcie controllingu
33. riaditeľ sekcie účtovníctva a daní
34. riaditeľ sekcie odúčtovania tržieb železníc
35. riaditeľ sekcie správy majetku

1. predseda Správnej rady ŽSR Marek Balko
2. podpredseda Správnej rady Róbert Szűcs
3. člen Správnej rady Peter Stryček
4. člen Správnej rady Radovan Majerský
5. člen Správnej rady František Zaparanik
6. generálny inšpektor Branislav Škamla
7. generálny riaditeľ Martin Erdössy
8. námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Pavol Hudák
9. námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Juraj Tkáč
10. námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Miroslav Kocák
11. námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku Igor Polák
Na úseku generálneho riaditeľa:
12. riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Pavol Bulla
13. riaditeľ odboru interného auditu Miroslav Pleceník
14. zástupca riaditeľa odboru interného auditu Mária Surovcová
15. riaditeľ odboru právnych vzťahov Miriam Majorošová
16. zástupca riaditeľa odboru právnych vzťahov Štefan Uram
17. riaditeľ odboru komunikácie Martina Pavlíková
18. zástupca riaditeľa odboru komunikácie Dana Šinková
19. riaditeľ odboru stratégie a vonkajších vzťahov Peter Šišolák
20. zástupca riaditeľa odboru stratégie a vonkajších vzťahov
21. riaditeľ odboru krízového riadenia a ochrany
22. zástupca riaditeľa odboru krízového riadenia a ochrany
23. riaditeľ odboru projektového riadenia
24. zástupca riaditeľa odboru projektového riadenia
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku:
25. riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti Jiří Ballarin
26. zástupca riaditeľa telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti Erich Demčák
27. riaditeľ odboru investorského Štefan Sedláček
28. zástupca riaditeľa odboru investorského Jozef Tvrdoň
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku:
29. riaditeľ odboru financovania, účtovníctva a daní Jana Krupcová
30. zástupca riaditeľa financovania, účtovníctva a daní Andrea Duráková
31. riaditeľ odboru hospodárenia s majetkom Daniela Grančáková
32. riaditeľ odboru controllingu Michaela Činčurová
33. zástupca riaditeľa odboru controllingu Zuzana Žáková
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre prevádzku:
34. riaditeľ odboru dopravy Milan Neviďanský
35. zástupca riaditeľa odboru dopravy Jozef Dudák
36. riaditeľ odboru expertízy Daniel Maruniak
37. zástupca riaditeľa odboru expertízy Juraj Maršálek
38. riaditeľ odboru železničných tratí a stavieb Miloslav Havrila
39. zástupca riaditeľa odboru železničných tratí a stavieb Pavol Otruba
40. riaditeľ odboru bezpečnosti a inšpekcie Marian Bošnák
41. zástupca riaditeľa odboru bezpečnosti a inšpekcie Miroslav Horňák
42. riaditeľ odboru obchodu Miroslav Matúšek
43. zástupca riaditeľa odboru obchodu Ivan Wlachovský
44. riaditeľ odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky Daniel Balucha
45. zástupca riaditeľa odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky Jozef Kočiš
Na úseku námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje:
46. riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Zuzana Gáletová
47. zástupca riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Gabriela Gajdošová
48. riaditeľ odboru organizácie a riadenia Marcel Haydu
V organizačných jednotkách:
49. oblastné riaditeľstvo Košice riaditeľ Krzysztof Awsiukievicz
50. oblastné riaditeľstvo Trnava riaditeľ Milan Kubiček
51. oblastné riaditeľstvo Zvolen riaditeľ Marián Izakovič
52. oblastné riaditeľstvo Žilina riaditeľ Andrej Marcinko
53. ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava riaditeľ Viliam Markócsy
54. centrum logistiky a obstarávania Bratislava riaditeľ Branislav Vavrinčík
55. železničná energetika Bratislava riaditeľ Boris Bóna
56. závod služieb železníc Bratislava riaditeľ Peter Výbošťok
57. výskumný a vývojový ústav železníc Žilina riaditeľ Vladimír Herda
58. stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava riaditeľ Martin Paluk
59. stredisko železničnej geodézie Bratislava Eliška Rapavá
60. železničné telekomunikácie Bratislava riaditeľ Michal Korauš
61. mostný obvod Košice riaditeľ Ján Seman
62. mostný obvod Bratislava riaditeľ Alexander Čapla

1. generálny riaditeľ Vladimír Svrček (predseda predstavenstva)
2. výrobný a technický riaditeľ Milan Vrábeľ
3. ekonomický riaditeľ Juraj Puček
4. odbytový riaditeľ Peter Grom

1. štátny tajomník Peter Ďurček
2. riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ján Farkaš
3. riaditeľ odboru štátnej železničnej správy Vladimír Tóth
4. riaditeľ odboru železničnej a kombinovanej dopravy Miroslav Dorčák
5. minister dopravy Árpád Érsek
Keďže ide o štátne firmy a miesta rušňovodičov, aj riaditeľov sú platené štátom, politickú zodpovednosť nesie tiež:
6. premiér koaličnej vády Robert Fico