Atraktivnější přeshraniční spojení v Euroregionu Nisa přinesou investice do drážní infrastruktury v rámci česko-německého projektu Lubahn. Na českém území půjdou na rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), SŽDC a Liberecký kraj.

Stavba řeší na českém území úpravy infrastruktury ve dvou železničních stanicích. V Liberci proběhne rekonstrukce ostrovního nástupiště č. 5, včetně nástupištního přístřešku. V přilehlých staničních kolejích č. 107 a 111 se zrekonstruuje železniční svršek, práce dále zahrnují sanaci železničního spodku, odvodnění tělesa železničního spodku a zastřešení nástupiště, zvýšení únosnosti kleneb stávajících podchodů. Kromě toho se provedou přeložky zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých sítí a zařízení. Zvýšení nástupištní hrany si vyžádá úpravu osobního výtahu a prodloužení schodiště na výstupech z podchodů. V rámci stavby dojde také k demolici nevyužívaného útulku Českých drah na jižním konci nástupiště a odstranění nefunkčních služebních výtahů.

Druhým místem je oblast starého nádraží ve Varnsdorfu, kde bude zřízena nová železniční zastávka. V rámci stavby dojde k vybudování vnějšího úrovňového nástupiště o délce 45 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem přilehlé koleje. V místě nástupiště se zrekonstruuje železniční svršek a spodek a vybuduje se odvodnění koleje č. 1. Součástí stavby bude též zkrácení koleje č. 2. Kromě toho dojde ke zrušení stávajícího přejezdu v km 12,141, místo kterého se vybuduje nový železniční přechod v km 12,288 a navazující komunikace pro pěší. Nové nástupiště získá osvětlení, část drážního prostoru se navíc oplotí.{qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1738-investice-do-drazni-infrastruktury-euroregionu-nisa{/qrcodegenerator}

Na německé straně pak projekt Lubahn počítá s rekonstrukcí 3. nástupiště ve stanici Mittelherwigsdorf, která leží v úseku mezi Žitavou (Zittau) a Varnsdorfem.

{snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments