Dohled nad dodržováním pracovní doby i odpočinku strojvedoucích na železnici se zřejmě zpřísní. Úřady budou pomocí monitoringu jejich licencí zjišťovat, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí déle, než mu předpisy dovolují. Vládní novelu drážního zákona v úterý podpořila v úvodním kole Sněmovna.

„Jedním z našich cílů v oblasti železnice je další zvýšení její bezpečnosti a zlepšení podmínek pro drážní dopravu na evropském trhu. Tomu pomůže i projednávaný návrh novely zákona o dráhách,“ uvedl v tiskové zprávě vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček.

Nehody na železnici byly velkým tématem letos v létě. Vyžádaly si i několik obětí a zraněných. Situací se zabývalo ministerstvo dopravy, které sestavilo bezpečnostní komisi pro řešení situace na železnici.

Dopravci na celostátních i místních dráhách budou mít povinnost oznamovat provozovateli dráhy údaje o tom, že strojvedoucí zahájil jízdu, i to, že ji ukončil. Budou muset oznámit mimo jiné číslo licence strojvůdce i evropské číslo drážního vozidla.

Provozovatel tyto údaje pak poskytne Drážnímu úřadu. To má umožnit účinnější kontrolu dodržování pravidel upravujících délku směny a dobu řízení drážního vozidla v mezinárodní dopravě, uvádí ministerstvo dopravy.

Povolání strojvedoucí

Tato nová povinnost má také pomoci získat údaje, které mají sloužit k posouzení toho, zda má vláda upravit zvláštním nařízením regulaci doby řízení drážního vozidla. Dosavadní obecná právní úprava v nařízení z roku 2006 umožňuje podle ministerstva strojvedoucím řídit drážní vozidla po dobu delší, než jim tato úprava dovoluje.

Zmíněné nařízení stanovuje maximální pracovní dobu zaměstnanců jen ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. Neřeší proto existující případy, kdy strojvedoucí vykonává práci pro víc dopravců. Nová povinnost tak umožní zajistit sběr dat potřebných k vypracování závěru, o jak rozsáhlý problém jde a zda je zapotřebí další regulace, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Projednávaná novela zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tento balíček vyjednaný v letech 2013 až 2016 má za cíl v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy. Novela zavádí dvě směrnice z roku 2016, a to směrnici o interoperabilitě a o bezpečnosti.

Novela v souladu s evropskou směrnicí také mění pravidla pro povolování a prodej železničních vozidel. Nově jim bude úřad místo průkazu způsobilosti vydávat povolení pro uvedení na trh. Pokud bude chtít žadatel s tímto železničních vozidlem jezdit pouze po území ČR, obrátí se na tuzemský drážní úřad. Pokud ho bude chtít využívat i na území jiných členských států, bude muset získat povolení od Agentury EU pro železnice.

http://magzine.cz/strojvedouci-starne-rychleji-a-nove-prichozich-je-malo-varuje-drazni-urad/

Pár hodin spánku a příliš rychlé obraty. Série nehod na železnici odhaluje, jak špatně mají strojvedoucí plánované směny

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments