Jednotné jízdenky na železnici by měly začít fungovat v příštím roce. Na celou železniční síť je stát plánuje spustit od prosince 2020, není však vyloučeno, že na vybraných tratích je uvede dříve. Vyplývá to z úterních informací ministerstva dopravy. Postupně by se jízdenky měly rozšířit například i na autobusové spoje.

Systém jednotných jízdenek by měl vyřešit současnou situaci, kdy si cestující musí kupovat samostatné jízdenky podle dopravce, se kterým právě jedou. Pokud tedy pasažér nyní během cesty využije spoje více dopravců, musí mít i více jízdenek.

Jednotný tarif nastavený státem umožní cestovat více dopravci na jednu jízdenku. V první fázi stát připravuje jednotný tarif pro cestování na železnici, později by se měl rozšířit i například na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy včetně autobusů.

Spuštění systému bude podle ministerstva postupné, a to od zkušebního provozu na vybraných tratích až po jeho rozšíření na plnou síť. To by mělo nastat s platností nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci 2020. Dřívější spuštění tarifu pro celou síť podle úřadu možné z legislativních důvodů není. Zatím také není jisté, zda budou jízdenky platit i na komerčních linkách nebo jen spojích, které si objednává stát či kraje.

Ministerstvo dopravy na vývoji systému spolupracuje s Centrem dopravních informačních služeb (CEDIS). V současnosti jsou programovány jednotlivé funkce systému, například prodeje a výdeje jízdních dokladů, jejich vracení a uplatňování práv z přepravní smlouvy, vypořádávání nároků mezi dopravci. Vedle toho se řeší například také daňové otázky, které jsou podle ministerstva rovněž velmi komplikované.

Ministerstvo v souvislosti s vývojem systému pravidelně komunikuje i se samotnými dopravci. Ti i přes zavedení jednotného tarifu budou moci i nadále nabízet vlastní jízdenky, které mohou být i cenově výhodnější. Budou však vázány pouze na spoje daného dopravce, jako je tomu nyní.

Jednotný tarif bude nabízet několik druhů jízdenek. Vedle základních, které bude moci pasažér využít na cestu mezi dvěma železničními stanicemi, dále také zpáteční, traťovou, tedy neomezené cestování na dané trati, a síťovou, umožňující neomezené cestování po celé železniční síti.

Se zavedením jednotného tarifu počítá i návrh novely zákona o drahách, který aktuálně řeší poslanecká sněmovna. Novela by mimo jiné měla dopravce zavázat k uznávání jednotných jízdenek. Pětiletý provoz bude stát 254 milionů korun.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments