Tento článek popisuje jedno z německých domácích kolejišť. Autor jej začal realizovat koncem roku 2006. S menší přestávkou se dostal do fáze před kompletním zakončením všech prací i pod základovou deskou celého segmentu. Modeláři kteří mají cit pro krajinu, zde jistě najdou řadu inspirativních prvků, které mnohdy není tak snadné převést do modelového světa.

Kolejiště samotné není věrnou kopií nějakého skutečného nádraží nebo depa. „Prostě jsem si nakreslil v počítači plánek a dle toho dále doplňoval to, co mě zrovna napadlo.“, říká autor. Prostoru nebylo zrovna moc k mání, tak musel koncipovat celý layout trochu kopcovitý a nakonec z toho byl nadšen.

Nejvíce z horního koncového nádražíčka. Kolejiště spadá do epochy IV duryňských drah, hlavně pokud jde o vozový park. Jedná se o model pomyslné tratě mezi městečky Brod a Skaliště nad Břízou s mostem do Swerdy, kde je průmyslový závod a sklárna.

Vedlejší trať je usazena v základní vrstvě layoutu (0 cm) Ne schématu je vyznačena žlutou barvou. Město je naznačeno vlevo, ale jen částečně. Trať se táhne dále za opěrnou zeď do skrytých kolejí.

Není zatím zvoleno ani téma pozadí, které bude na tapetách za kolejištěm. Možná jej autor nakonec ani realizovat nebude. Vše, co je mimo kolejiště (pozadí nebo atrakce z pouti) nejsou moc modelové. Vlečka vlevo pokračuje do výšky +100 mm kde se nachází sklářská huť s komínem, dílnou a pískovou jámou.

Vpravo pokračuje druhá kolej, která se později ztrácí v tunelu do skryté části kolejiště, kde se nachází odstavné a objízdné koleje. Nejvyšší položený bod kolejiště je v +240 mm nad základní deskou layoutu. Krásné je také horské nádražíčko s restaurací. „Tento koncový úsek chci ještě dozdobit několika stavbami ze současnosti, ale hlavně umístit závory před krajní výhybku, včetně závorového domku“, říká autor.

Z tohoto koncového romantického nádraží se trať táhne z největší části přes tunel a v tunelu, aby pak po chvilce vykoukla zpět ve viditelné části, kde překlene zelené údolí s potokem, dále ostře zatáčí a pod průmyslovou částí opět zmizí do tunelu pod centrální stanicí.

Červená barva na schématu označuje trať, která klesá až 120 mm pod úroveň základního terénu, která začíná pod skalním masivem. Trať zde vjíždí do tunelu. Zde se dostává až -240 mm pod základní rovinu a je zde umístěno skryté nádraží. Horské nádraží má ruční ovládání výměn, kdežto centrální

Brodecké nádraží je automatizováno. Vjezdová a odjezdová zhlaví a návěstidla mají vazbu na postavení vlakové cesty, vše je pak řízeno pomocí modulů ABC, které umožňují lokomotivě vyčkat před vjezdovým návěstidlem na správné postavení vlakové cesty. Je zde hlídání obsazených kolejí v návaznosti na moduly Lenz Digital a také odjezdové hradlo.

K dnešnímu dni (1.5.2008) je doposud položeno 80 m. kolejí Tillig Elite, 40 ks výměn různých verzí poloměru a 30 samostatně odpojitelných úseků. Pokládka kolejí je hotova z 90% a stále je co rozšiřovat. V létě 2008 chci kolejiště ještě více rozšířit o další moduly.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments