Opakované pozdní dodání výroční zprávy do rejstříků akciových společností, nedodal dopravce již podruhé. V prvním případě jej Česká národní banka (ČNB), pokutovala už v minulosti v hodnotě 45.000 korunami. Leo Express měl výroční zprávu dodat do dubna 2016. To však neučinil, a banka firmu pokutuje částkou 1 milionu korun.

Auditované výroční zprávy musí předkládat všechny firmy, které jsou k tomu vedeny i na kapitálovém trhu. ČNB je jejich regulátor a správce. Vlakový dopravce nezveřejnil včas auditovanou výroční zprávu za rok 2015 a ani ji v termínu nedodal regulátorovi. Stalo se tak až 22. prosince 2016. Přitom podle zákona tak musí emitent cenných papírů kotovaných na burze učinit do čtyř měsíců po konci účetního období.

Dopravce se proti pokutě může odvolat

Firma vydala dluhopisy po svém vstupu na železnici v roce 2012, poté ale výrazně změnila podmínky v neprospěch jejich vlastníků. Těm bylo společností dvakrát nabídnuto odkoupení dluhopisů, většina z vlastníků toho využila. Část jich ale dluhopisy stále drží, a to v hodnotě 17,5 milionu korun. Proto firma musí výroční zprávy do ČNB nadále zasílat. Splatnost dluhopisů je letos.

Důvodem pro zpoždění vydání auditního výroku je časová vytíženost zaměstnanců společnosti, která vedla k tomu, že práce na auditu nebyly dokončeny v termínu. Na dokončení auditu společnost nadále pracuje. ČNB následně urgovala vydání a dodání auditované zprávy v srpnu. Odpovědí jí bylo, že se na dokončení auditní zprávy dále pracuje.

Na další srpnovou výzvu o splnění povinnosti pak firma zareagovala až těsně před Vánoci. Výroční zpráva za rok 2015 včetně zprávy auditora tak byla uveřejněna a zaslána správnímu orgánu s téměř osmiměsíčním zpožděním. Pozdní, případně ne zcela kompletní výroční zprávy, nedodávala ani společnost RegioJet Radima Jančury.

Leo Express se tak podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu dopustil hned dvou deliktů. Neuveřejnil povinně uveřejňovanou informaci a nezaslal o ní informaci České národní bance. Při stanovení pokuty ČNB mimo jiné přihlédla také k tomu, že náprava trvala firmě dlouho a její přístup k plnění důležitých povinností byl laxní. ČNB neakceptovala výmluvu na časovou vytíženost zaměstnanců.

Navíc firma se stejných provinění dopustila už u výroční zprávy za rok 2014. Za to dostala v září 2016 pokutu 45 tisíc korun. Již před udělením této pokuty přitom vedení firmy tvrdilo ČNB, že uskutečnilo nápravná opatření, včetně personálních, která měla opakování záležitosti zabránit. Ale jak vidno, nízká pokuta neměla žádoucí preventivní účinek.

ČNB jako správní orgán také přihlížela k majetkovým poměrům firmy. Ke konci roku 2015 byl vlastní kapitál společnosti Leo Express 85,1 milionu korun. Dopravce má možnost se proti rozhodnutí ČNB odvolat. Leo Express jezdí čna eské železnici od roku 2012, k vlakům postupně přidal i provozování autobusů. Firma se sice postupně dostala do provozního zisku, celkově ale zůstává ve ztrátě hlavně kvůli úrokům z úvěrů a vysokým odpisům. Ztráta za rok 2015 dosáhla téměř 93 milionů korun. V roce 2014 to bylo dokonce 135 milionů.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments