Tak tentokrát na profil prodejce -Železniční modely Třmínek- jsem se opravdu těšil! Jednak provozuji modelové kolejiště H0 které neustále vylepšuji o takovéto doplňky, a je velkou chválou, že přibývá i u nás v Česku mnoho nápadů převedených do leptů! Dnešní profil se zaměří na kompletní sortiment ŽMT – H0, TT i N.

Lze ale říci, že sortiment H0 a částečně i TT celkově převažuje. Sortiment N 1:160 je spíše doplňkovou formou v limitovaných edicích. Na konci profilu najdete i odkaz do e-shopu ŽMT !

100101102103104105106107108

  • Kolejová váha Velké Žernoseky (H0,TT,N)

Příznivci modelové železnice ve velikosti TT již delší čas mohli svoje kolejiště obohatit o model typicky české kolejové váhy. To co přinášelo radost TT-čkářům však rozesmutnilo vyznavače velikosti HO. “ Také bysme chtěli takový model v naší velikosti „, slýchávali jsme často. A nyní máme dobrou zprávu i pro ně. Kolejová váha ve velikosti HO je na světě.

Za vzor modelu posloužila kolejová váha, nacházející se na nádraží Velké Žernoseky na trati číslo 072 mezi stanicí Litoměřice město a zastávkou Libochovany. Do Velkých Žernosek ústí i tzv. „žalhostická spojka“, která tvoří spojení mezi tratí 072 a tratí 087. ( Více v Železničním magazínu číslo 3/2004 na straně 6 ). Ale vzhledem k tomu, že se jedná o typizovanou stavbu, můžeme se s ní setkat i v jiných stanicích Českých drah, například ve Staré Pace a dalších.

+ fotografie v úvodu !

02

Stavebnice obsahuje 50 dílů. Z toho je 35 dílů z leptaného mosazného plechu tloušťky 0,3 mm, a protože kolejová váha je ve velikosti HO už pořádný „macek“, čekají na Vás rovnou dva plechy. Ostatní díly potřebné ke stavbě, jako jsou různé drátky, trubička průměru 1 mm pro vážní návěstidlo, čirá fólie pro zasklení oken a další jsou rovněž součástí. Stavebnice dokonce nabízí možnost instalace vnitřního osvětlení.

Pro tento účel je kromě nezbytných vodičů přiložena i miniaturní žlutá SMD LED dioda a předřadný odpor. Samozřejmostí je i podrobný 28-mi stránkový návod, který Vás nejen na mnoha obrázcích provede stavbou „krok za krokem“ předvede způsoby ohýbání, přípravy dílů a jejich sestavení, ale nabízí i schéma barvení včetně tabulky použitých barev od několika firem ( Humbrol, Revell, Agama, Tamyia ). Nechybí ani barevné fotografie „skutečné“ váhy.

A co lze ze všech těchto dílů sestavit ?

Vážní domeček i s vážním návěstidlem a kompletní vážní most, i se všemi 336-ti nýty – to je samozřejmost i ve velikosti HO. Konstrukce vážního mostu odpovídá požadavkům modelářské normy NEM 310 tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz na kolejišti. Ale to není vše ! Stavebnice totiž obsahuje i řadu dílů pro vnitřní vybavení vážního domečku vážním strojem. A je nutno říci, že i ve velikosti HO se jedná o takřka hodinářskou práci, a že vážní stroj vypadá v měřítku 1:87 titěrně. Drobné a choulostivé díly, jako například jemná ramena vážního návěstidla a další, jsou obsaženy dvojmo jako rezerva pro případ poškození při stavbě.

I ve velikosti HO je obsahem oblíbený bonus zdarma, protojsou i zde přiloženy další 4 díly. A ještě jeden textový dokument …, ale to už bychom prozradili příliš mnoho. Na závěr ještě jeden malý tip. Až budete kolejovou váhu instalovat do kolejiště, nechte si poblíž ještě trochu volného místa. Již brzy ho budete potřebovat … A tentokrát současně ve velikosti TT i HO.

03

Cena stavebnice : 530,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 360,- Kč 1:120
Modelové měřítko 1:160 – model byl nabízen v časově limitované edici, a jeho výroba je ukončena.

 


  • Kolejová obrysnice – pro kontrolu obrysu vozidel

Před časem jsme Vám doporučili, abyste si na svém kolejišti vedle modelu kolejové váhy ponechali trochu volného místa…
A teď pro Vás máme potěšující zprávu, volné místo už máte čím zaplnit. Máme pro Vás připravený nový model – model obrysnice ve velikosti HO. Tak jako je potřeba zboží naložené do vagónu zvážit, tak je také potřeba při jeho naložení na plošinový vůz zkontrolovat jeho obrys.

Proč je to tak důležité ? No přece proto, že žádná část nákladu nesmí žádnou svojí částí přesahovat dovolený obrys železničního vozidla, který je předepsaný. Pokud by náklad přesahoval, mohlo by dojít ke kolizi se zařízeními podél trati. A právě ke kontrole obrysu slouží na skutečné železnici zařízení nazývané obrysnice.

Model obrysnice zpracovaný v měřítku HO najde svoji předlohu na nejednom našem nádraží. Konkrétně tato se nachází v Litoměřicích Dolním nádraží na trati 072 z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem západního nádraží. Jedná se však o typizované provedení, které je k vidění i na jiných našich nádražích, vždyť úplně stejnou mají i na druhé straně řeky v Roudnici nad Labem na trati 090 z Kralup nad Vltavou do Děčína.

Obrysnice se skládá z trubkové konstrukce, na které jsou otočně upevněna ramena, která svým tvarem vymezují předepsaný obrys. „Hranatá“ ramena vymezují obrys dle ČSN 28 0330, „oblá“ ramena vymezují obrys pro mezinárodní přepravu dle ČSN 28 0331. Kromě těchto dvou obrysů existují ještě obrysy další, jako např. obrys 0-VM, 1-VM. Protože se jedná o poměrně zajímavou problematiku, připravujeme na toto téma samostatný článek. Ten se bude kromě obrysů vozidel věnovat také jeho „bratříčkovi“ – průjezdnému průřezu.

Ale zpět k našemu modelu. Pro modelové ztvárnění nestačí pouze v modelovém měřítku zmenšit normované obrysy dle ČSN, ale nesmí se zapomenout na to, že i modelová železnice má své normy NEM, a že i v nich je definován obrys modelových vozidel. Konkrétně se jedná o normu NEM 301. A vzhledem k tomu, že tato norma platí pro vozidla normálního i širokého rozchodu, představovala konstrukce stavebnice skutečný oříšek.

07

Stavebnice se skládá ze 7-mi dílů z leptaného plechu. Nenechte se však mást relativně nízkým číslem. Vlastně se jedná o 7 číslovaných dílů, z nichž některé se použijí ve více kusech. Rázem se z nich stane dílů 14, a když tyto doplníme dalšími externími díly, máme před sebou stavebničku, jejíž zdárné sestavení představuje složení celkem 33-ti dílečků. A slovo „dílečky“ není nadsazené. Vždyť nejmenší z nich má velikost něco kolem 1,8 mm, a obrysnicové rámy vypadají jako mosazná pavučinka. Aby ne, když mají tloušťku pouhých 0,4 mm.

Obvyklé už je, že ty nejdrobnější díly, ty které tak rády „vystřelují“ z pinzety do nenávratna, jsou obsaženy vícekrát. Stavebnice opět obsahuje všechen materiál potřebný ke stavbě, tedy kromě leptaného plechu i mosazné trubičky a mosazné drátky. Samozřejmostí je podrobný 12-ti stránkový návod se schématem barvení včetně tabulky použitých barev od několika firem ( Humbrol, Revell, Agama, Tamyia ). V návodu nechybí ani barevné fotografie, nechybí ani tištěná příloha zdarma.

Obsah stavebnice :

Mosazný plech 90 x 65 mm tloušťky 0,3 mm s 7-mi leptanými díly ( celkem 20-ti )
Materiál pro dalších 19 dílů ( mosazné drátky, mosazná trubička )
Podrobný stavební návod
Zdarma tištěná příloha

Cena stavebnice : 210,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 160,- Kč 1:120


 

  • Popelová a odkalovací jáma

Zatímco minulé dva modely ( kolejová váha a obrysnice ) tematicky spadaly do oblasti komerční přepravy zboží, tentokrát zabrousíme do oblasti provozní. Parní provoz se bez speciálních zařízení a staveb prostě neobešel. A popelová nebo odkalovací jáma, ta měla přímo nezastupitelné místo. Nyní se dostalo i na příznivce modelové velikosti HO. Každá parní lokomotiva potřebuje ke svému provozu dvě základní věci. Uhlí a vodu. Uhlím se topí, voda se přeměňuje v páru, lokomotiva jede. A odpad ? No přece : z uhlí popel, a z vody vodní kal.

Model popelové jámy nalezne své uplatnění na nejednom kolejišti. Vždyť i ve skutečnosti se popelová jáma vyskytovala v každé větší stanici, a skutečně v každém depu nebo výtopně. Náš model má svoji předlohu v Lokomotivním depu Lovosice ( dnes Depo kolejových vozidel – DKV Louny ), které najdeme poblíž stanice Lovosice zastávka na trati 097 Lovosice – Teplice v Čechách. Depo bylo zprovozněno v roce 1898 v souvislosti s výstavbou a rozšířením provozu na Ústecko-teplické dráze.

08

Ale zpět k našemu modelu.

Stavebnice se skládá ze 14-ti dílů z leptaného plechu. Nenechte se však mást relativně nízkým číslem. Jedná o 14 číslovaných dílů, z nichž některé se použijí ve více kusech. Pro zdárné dokončení modelu je jich potřeba dohromady sestavit až 45 plechových a 2 dřevěné. Ano, i ve velikosti HO se nyní můžete setkat s touto specialitkou. Tak jako každá naše stavebnice přinesla nový nebo neobvyklý prvek, tak i stavebnice popelové jámy přináší opravdovou lahůdku. Kolejnice na bocích jámy jsou upevněny, tak, jako ve skutečnosti, na podélné dřevěné pražce miniaturními podkladnicemi a příložkami. Kolik že těch podkladnic je ? Na každé kolejnici 34, celkem 64, dokonalé upevnění kolejnic tedy vyžaduje přichycení jejich paty 136 příložkami. Pro snížení pracnosti jsou vtipným řešením podkladnice spojeny do trojic. Pro jejich naprosto přesné usazení na podélný dřevěný trámec je k dispozici z plechu vyleptaná vrtací šablona, díky které je usazení 22-ti trojic a dvou jednoduchých podkladnic opravdu hračkou. Výsledný dojem z celého tohoto miniaturního kolejového stavitelství ? Nu, posuďte sami … .

Co naleznete ve stavebnici dále. Samozřejmě vlastní těleso popelové jámy, ve skutečnosti dlouhé 21 metrů, tedy 242 mm v modelu velikosti HO, zakončené na obou stranách schůdky, nemluvě o vyspádovaném dnu, ukončeném sběrným kanálem. Jak je vidět, ve velikosti HO je popelová jáma již opravdu pořádný kus materiálu, nepřistoupili jsme na žádné délkové redukce, jáma je dlouhá tak, jak má být přesně v měřítku. Všechny tyto detaily umožňují jámu znázornit i ve stavu údržby s otevřeným roštem odvodňovacího kanálu. A pokud by modelová lokomotiva potřebovala odkalit svůj lokomotivní kotel, ani to není problém. Stačí přece na ochoz jámy položit odkalovací rošty, a odkalovací jáma je připravena k provozu.

Obvyklé už je, že choulostivé díly, které můžou při stavbě nebo výrobě plechu utrpět, jako jsou rošty, nebo podkladnice, jsou ve stavebnici pro jistotu obsaženy vícekrát. Další oblíbená věc, kterou máte rádi, jsou bonusové díly. I tentokrát jsou pro Vás 3 ( a každý z nich hned dvojmo ) díly z leptaného plechu připraveny. Neprozradíme sice o co se jedná, ale jedno říct můžeme, jako doplněk se u popelové jámy rozhodně neztratí. Stavebnice opět obsahuje všechen materiál potřebný ke stavbě, tedy kromě leptaného plechu i dřevěné lišty. Samozřejmostí je podrobný 12-ti stránkový návod se schématem barvení včetně tabulky použitých barev od několika firem ( Humbrol, Revell, Agama, Tamyia ).

Obsah stavebnice :

Mosazný plech 255×190 mm tloušťky 0,3 mm s 14-ti leptanými díly ( celkem 45 + několik dílů navíc jako rezerva )
K tomu navíc další 3 bonusové díly.
Materiál pro dalších 2 díly ( dřevěné lišty )
Podrobný stavební návod

Cena stavebnice : 730,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 530,- Kč 1:120


 

  • Zauhlovací výtah dle vzoru ze stanice Benešov u Prahy

Jak už bývá zvykem, nedlouho po představení modelu ve velikosti TT se dočkají i příznivci modelů HO. Proto i model zauhlovacího výtahu na sebe nenechal dlouho čekat. Jak se povedl mohli již posoudit návštěvníci letošního posledního modelářského setkání v Praze. Teď tedy nový model představíme i vám…

Stavebnice zauhlovacího výtahu z Benešova u Prahy ve velikosti HO je svým modelovým rozsahem a provedením stejná jako ve velikosti TT. Opět vás tedy čeká kompletní zauhlovací výtah, k němu dvě kolejničky a dvě točnice. Samozřejmě nechybí ani dva zauhlovací vozíčky. I ve velikosti HO se již připravují dvě doplňkové sady, a sice jedna sada vozíčků a jedna sada kolejniček. U těch budou navíc k dispozici i výhybky (levá a pravá) a obloukové koleje. Rozdíl je v parametrech plechů. Stavebnice obsahuje plechy tloušťky 0,3 mm, a sice 2 kusy o rozměrech 120 x 175 mm a 1 kus o rozměru 120 x 135 mm, celkem tedy 3 plechy. Ostatní díly, jako měděné a mosazné drátky, čirá fólie, návod a obtisky jsou rovněž součástí stavebnice. Jak vypadá sestavený model si můžete prohlédnout na následujících fotografiích z průběhu stavby.

Stavebnice opět obsahuje všechen materiál potřebný ke stavbě, tedy kromě leptaného plechu a různých drátků i obtisky. Samozřejmostí je tradiční podrobný návod.

Obsah stavebnice :

Mosazný plech 0,3 mm : 2 kusy o rozměrech 120 x 175 mm a 1 kus o rozměru 120 x 135 mm, 77-ti leptanými díly ( celkem 113 + několik dílů navíc jako rezerva )
K tomu navíc další 3 bonusové díly.
Materiál pro další díly ( mosazná kulatina, čirá fólie, obtisky, měděné drátky ).
Podrobný stavební návod

Cena stavebnice : 1.095,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 730,- Kč 1:120
Cena stavebnice : 630,- Kč 1:160


 

  • Zauhlovací vozíky k zauhlovacímu jeřábu

Když jsme koncem roku 2005 uvedli model zauhlovacího výtahu, slíbili jsme vám možnost jeho rozšíření pomocí doplňkových sad. A protože se sliby mají plnit, představujeme první doplňkovou sadu zauhlovacích vozíčků. A víte, že její uplatnění nemusí být jenom u zauhlovacího výtahu ? Čtěte dále …

Součástí stavebnice zauhlovacího výtahu jsou, samozřejmě kromě samotného výtahu, i dva základní zauhlovací vozíčky. Jelikož však každé modelové kolejiště je originálem a každý modelář modeluje trochu jinou provozní situaci a jiné období železničního provozu, bylo už od počátku počítáno s možností rozšíření. Jiné požadavky budou při znázornění třeba IV. modelové epochy , kdy docházelo k útlumu parní trakce. Na těchto kolejištích bude zauhlovací výtah pouze připomínat již zašlou slávu parních lokomotiv, a někde v koutku depa nebo větší stanice bude jeho zrezivělé torzo zarůstat vegetací. Zde postačí skromné zauhlovací kolejišťátko a dva pohozené zauhlovací vozíčky.

21

Jiná sitace však nastane například při znázornění oblíbené III. modelové epochy , která nejenže umožňuje použití všech trakcí, ale je také ideální dobou pro parní trakci. Zde bude zauhlovací výtah hrát roli nikoli zanedbatelnou, a tudíž se neobejdeme bez rozsáhlého zauhlovacího kolejiště a dostatečného počtu zauhlovacích vozíčků. Jak to však vyřešit ? Velice snadno. K dispozici je totiž doplňková sada zauhlovacích vozíčků. V této sadě nalezneme materiál na celkem 10 kusů zauhlovacích vozíčků. Pokud bychom to měli vyjádřit v počtu dílů, dostaneme se k číslu 160 (tedy 16 dílů na vozíček). Číslo však není konečné, je třeba připočítat ještě externí díly, tedy nápravy vozíků, pro které je ve stavebnici opět přiložen potřebný materiál v podobě mosazného drátu o půměru 0,5 mm. A další rezervní kusy dílů, přidané pro případ jejich ztáty, již počítat ani nebudeme. Pokud bude někdo chtít modelové lokomotivy v depu odbavovat bez zbytečných prostojů a čekání na to, než prázdné vysypané vozíčky budou opět naplněny uhlím a připraveny k použití, může si vozíčků pořídit více. Bude jich tak mít dostatečnou zásobu stále naplněných uhlím…

Zde je na místě připomenout ještě další využití vozíčků. Pro usnadnění těžké, namáhavé, a špinavé práce s čištěním popelových jam se v praxi používalo jednoduché řešení. Do popelové jámy byly spuštěny vozíčky, a lokomotiva místo toho, aby sypala svůj popel přímo do jámy, odkud by pak musel být pracně vyházen lopatami, vsypávala svůj popel přímo do přichystaného vozíku. Úspora práce a času je zřejmá. Naplněný vozík pak stačilo jen vytáhnout a vysypat do přistaveného popelového vozu. Pro tento účel měly vozíky na horní části korby připevněn úchyt pro zaháknutí lana, například ve tvaru rozpěrné tyče umístěné v příčné ose vozíku, proto ji nezapomeneme ze zbytků drátu napodobit.

A čím se takový vozík do popelové jámy spouštěl a vytahoval ? No přece … , ale to už je jiné povídání. Stavebnice opět obsahuje všechen materiál potřebný ke stavbě, tedy kromě leptaného plechu i mosazné dráty. Samozřejmostí je tradiční podrobný návod.

Obsah stavebnice :

Mosazný plech 160 x 105 mm tloušťky 0,3 mm s celkem 160 + několik dílů navíc jako rezerva
Materiál pro další díly ( mosazný drát ).
Podrobný stavební návod

Cena stavebnice : 310,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 210,- Kč 1:120


 

  • Zbrojení PHM (nafta) dle vzoru ze stanice Pečky

Jak dostat uhlí do parní lokomotivy už máme vyřešeno, zauhlovací výtah je již delší dobu k dispozici. Ode dneška přestává být problém zajistit palivo také pro naše modelové dieselové stroje, ať již to jsou motorové lokomotivy nebo hojně rozšířené osobní motorové vozy. Přinášíme stavebnici zbrojení naftou, které má svoji předlohu v železniční stanici Pečky. Čerpání nafty do malých motorových lokomotiv nebo motorových vozů není zase tak složité. Každý si to jistě dokáže snadno představit, a snad každý u silniční pumpy čerpal palivo do svého vozidla.

Hlavní problém se totiž skrývá jinde, a sice v ochraně životního prostředí. Za všech okolností je třeba zabránit únikům ropných produktů do okolního prostředí. A to činí zbrojení naftou zajímavým námětem pro ztvárnění v modelu. A jelikož na prezentaci modelu formou detailních fotografií nám přišlo množství kladných ohlasů, na vaše přání jsme zvolili právě tento způsob. Po kliknutí na každou fotografii se tato otevře v novém okně v rozlišení řádově 1500 x 1000 pix. (Samozřejmě, že každá má trochu jiný rozměr 🙂

Boční pohled od kolejí. V popředí jsou dobře vidět záchytné vany, určené k zachycení případné vylité nafty při čerpání do kolejového vozidla. Umístěné jsou nejenom uvnitř koleje, ale i z obou stran.Tak jako ve skutečnosti je i v modelu znázorněno jejich vyspádování do středu koleje, u bočních pak směrem vně koleje. Na koncích jsou sběrné kanály, které jsou propojeny do sběrného kanálu. Provedení van uvnitř koleje samozřejmě respektuje modelářskou normu NEM 310, takže průjezd vozidel je bez problémů.

Detailní pohled na dvouplášťovou naftovou nádrž NM 16, která je umístěna na betonové základní desce. Úniky nafty mají za úkol zachycovat roštové kanálky, které jsou umístěné kolem nádrže. Pro zhotovení naftových vedení jsou ve stavebnici opět přiloženy veškeré potřebné mosazné kulatiny a trubičky.Pohled směrem od čerpacího stojanu. Víka kanálů z krablovaného plechu v popředí jsou individuálně dosazovaná. Není tedy problém ponechat některé v otevřené poloze, nechat je prohnout nebo dokonce odcizit. V tom případě ale může dojít k nevysvětlitelným ztrátám obyvatel modelového kolejiště :-)Pohled od strojovny nádrže. Za dveřmi, které jsou jako ve skutečnosti provedeny z prolamovaného plechu se u velkého vzoru skrývá čerpadlo a další elektrické rozvody

Opět pohled na zadní část nádrže, tentokrát ale od kolejí. Čelní pohled na výdejní stojan. Tento je opatřen ochrannou stříškou. Stavebnice ovšem umožňuje znázornit i stav, kdy je výdejní stojan uzavřen uvnitř

Fotogalerie TT 1:120 stejného zařízení – všechny detaily dodrženy!

Celkový letecký pohled na celé zařízení směrem od kolejí. Čerpací pistole není dosud osazena. Stavebnice opět obsahuje všechen materiál potřebný ke stavbě, leptaný plech a různé drátky a trubičky. Samozřejmostí je tradiční podrobný návod.

Obsah stavebnice :

Dva kusy mosazného plechu 120 x 175 mm tloušťky 0,3 mm s 45-ti leptanými díly ( opět několik drobných dílů navíc jako rezerva ) Materiál pro další díly ( mosazná kulatina, mosazné a měděné drátky ).
Podrobný stavební návod Ke stavebnici je v časově omezené akci dodáván bonus dle přání jednoho modeláře ze Slovenska. podrobnosti budou následovat

Cena stavebnice : 730,- Kč 1:87
Cena stavebnice : 440,- Kč 1:120


 

Odkaz na e-shop výrobce:

http://obchod.trminek.cz/index.php

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments