Tentokrát si ukážeme poměrně velmi zajímavý provoz na modelovém kolejišti Knittelfeld z Rakouska. Jedná se o zcela automatizovaný DCC provoz, kdy obsluha pouze diriguje jízdy jednotlivých lokomotiv na trati i při posunu.

Nákladní vlak, který pomalu zajíždí do obvodu seřaďovacího a rozřazovacího nádraží, je pochopitelně od lokomotivy odpojen automatickými DCC spřáhly, které mají své vlastní adresy zavedené v dekodérech jednotlivých lokomotiv. Vozy které pak nemají DCC spřáhla, jsou odpojována podle nákladových listů zadaných do systému obslužného software, odpojovacím mostem umístěným v koleji na svážném kopci.

Předem nadefinované jízdy strojů v obvodu tohoto nádraží, umožní automatické odstavení stroje na do volné skupiny kolejí pro vyčkávání na další tvorbu nákladních vlaků. Pochopitelně se jedná o velmi obsáhlé záznamy do software, kdy je každý pohyb na kolejišti předem nastaven podle jízdních řádů pro běžné i posunovací lokomotivy, tzv. staniční zálohy.

Staniční záloha z odstavné koleje si převezme vlak, a manipulační cestou jej přesune na svážný kopec, kde následně dochází k rozřazení vozů do jednotlivých vozových skupin, ze kterých se následně vytvoří další nákladní vlak.

Během jízdy rozpojeného vozy ze svážného kopce, je v koleji instalována i zcela funkční kolejová brzda která vůz v jízdě i náležitě zpomalí. Tento unikátní systém jsem viděl zatím zde v Rakousku, kam jsem se byl před několika týdny na provoz tohoto kolejiště podívat.

Velkou inspirací pro nás může být fakt, že svážný kopec není zase tak velký problém realizovat. Podle informací, které jsem k provozu rozřazování vozů dostal, jsou jednotlivé vozy zatíženy. Pokud se jedná o kotlové a nádržkové vozy, jsou jejich obsahy vyplněny sádrou, v případě otevřených vozů se jedná o podlepení mosaznými plíšky na spodní vnější podlahu, případně umístění a vlepení olověných kostiček do vnitra vozů. Jak snadné že?

Pochopitelně veškeré elektrické modely lokomotiv jsou napájeny z trolejí. Provoz staniční zálohy na přísun nákladních vlaků pro rozřazení je tzv. dispoziční, kdy si obsluha sama určí v jakém čase bude výkon uskutečněn.

Z mého pohledu se jedná o velmi dobře zpracované téma, které by se v našich podmínkých dalo velmi dobře uskutečnit mimo H0 i v TT zlatí střední cestě. Evidenci nákladových listů lze dnes prakticky provádět online za provozu, kdy ve spodních partiích vozů jsou umístěny čtecí čipy se zapsanými informacemi, případně váhou vozů umístěnou v samotném layoutu – o váze vozů ale někdy příště.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments