Dopravní přestupky v silniční dopravě se množí se zvyšujícím se počtem vozidel v silničním provozu a počtem zakomplexovaných řidičů, kteří se umí projevit pouze za volantem. V silničním provozu se objevuje s narůstajícím počtem aut dost mladých, kteří nejen vlastní vinou, ale i vinou výchovy a příkladů v rodinách nerespektují zákony, nejen v silniční dopravě, ale i obecně. Automobil se stává předmětem konzumu a také to je jeden ze znaků konzumismu, tedy stavu, kdy se společnost propadá stále hlouběji k odlidštění.

A nejen to, automobil se stává i nebezpečnou zbraní, dokonce zbraní hromadného ničení, jak nás o tom přesvědčují události v minulých dnech v Německu a také nedávno i ve Francii. Se zvyšujícím počtem vozidel v silničním provozu se nezvyšuje stejným tempem i počet policistů, kteří dohlížejí na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Proto je i pravděpodobnost náhodné kontroly řidičů stále menší, čehož jsou si vědomi zejména mladí a vzhledem k jejich nízkému právnímu vědomí snad ani neznají to co by znát měli. Jsem bývalým učitelem dopravní problematiky na policejní škole, (sice před více jak 15 léty) vím, jak je dnes technika moderních aut složitá.

Prakticky nelze zhodnotit technický stav v takovém rozsahu, aby policista mohl posoudit jeho technickou způsobilost. Na místě těžko jako laik posoudím stav brzd, řízení, …, tj. věci podstatné pro bezpečnou jízdu konkrétním autem. Mohu však posoudit pohledem dost závad , např. platnost technické prohlídky kontrolou známky z STK, stav pneumatik (opotřebení běhounu, stejné pneumatiky na jedné nápravě, používání zimních pneu v stanoveném období, úplnost matic na kolech), osvětlení vozidla, stav karoserie (koroze nosních částí vozidla), únik provozních kapalin, nálepky na sklech auta a poškození a. čistota skel a čitelnost RZ .V zimním období jsou častými prohřešky neočištěné okna vozidla od námrazy, resp. ponechání sněhu na střeše auta… Policista má právo při pochybnostech o technickém stavu, odeslat řidiče s vozidlem na nejbližší STK a podle stavu vozidla zadržet OTP či zakázat další jízdu.

Zdá se však, že ne všichni policisté takové kontroly technického stavu provádějí. Nevím, zda je to z pohodlnosti, nebo neznalosti. Mohu to doložit vlastní zkušenosti. Znám totiž ze svého okolí řidiče, kteří jezdí bez jedné z matic upevňujících kola na třech kolech, s různými druhy pneumatik a disků na kolech, letní pneumatiky v zimním období a co je nejtěžším hříchem, když má auto prošlou TP (např. 10 měsíců), nefunkční osvětlení a jezdí dokonce na silnicích vraky (pomačkané a korodované karoserie) znečistěné RZ, nesvítící povinné osvětlení, neuzamykatelné dveře karoserie……

Byl jsem nedávno i svědkem toho, jak policisté prováděli kontroly projíždějících vozidel v provozu. Nevím, zda neměli nějaké zvláštní úkoly v ten den, ale viděl jsem, že policisté asi u deseti kontrolovaných aut provedli kontrolu dokladů, žádné dechové zkoušky, žádná kontrola technického stavu vozidla (např. pneumatik a světel) dokonce jedno auto propustili se závadou osvětlení (svítilo jen jedno potkávací světlo) a tak kontrolovaným řidičům neuložili jedinou pokutu. Na druhé straně je nutné konstatovat, že u většiny moderních aut si řidič nemůže na silnici ani vyměnit žárovku, pojistku, musí zajít do servisu…Zejména ženy ani nepoznají, zda mají na vozidle správné pneumatiky a např. povinné nářadí. Těmto věcem se nevěnuje pozornost ani v autoškolách.

Objevuje se i fenomén „vlastní důležitosti“ nejen u bohatých, ale ve velké míře i u mladých, když se mohou předvádět ve velkých a motorově silných autech, což jim umožňuje jezdit větší rychlostí a tím porušovat pravidla silničního provozu a zvyšovat tak nebezpečnost silničního provozu. A když k tomu připočítám nedobrý technický stav, pak se člověk musí obávat v silničním provozu o svůj život. Nedávno jsem dokonce zaregistroval dva řidiče, kteří při návštěvě svého kamaráda v průběhu debaty kouřili nějakou drogu (dle výdechu hustých bílých par). Na základě mých zkušeností bych řidičské průkazy vydával podmínečně na určitou dobu zejména u mladých. Po každé DN odebrat ŘP podrobit řidiče přezkoušení. U řady mladých řidičů, zejména bohatých rodičů jsou o legálním získání ŘO vážné pochybnosti. Občas se objeví podvody, jenže to je jen špička ledovce!

Za povšimnutí stojí i poznatky, že řidiči z Prahy a větších měst jsou na venkově, mimo měst nejnebezpečnější, neboť běžně překračují povolené rychlosti a zejména movitější řidiči dopravní předpisy moc nerespektují. Jsou i případy, že ve všech městech je i MP k bohatým benevolentnější při registrování přestupků. Nevím, zda mají k tomu pokyn vydaný starostou, ale v našem městě běžně vidět vozidla známých podnikatelů stát v místě, kde platí zákaz stání, je běžné, že tito řidiči si nedělají starosti se stavem opotřebovanosti běhounu pneumatik, že běžně v obci překračují povolené rychlosti…Prostě nejen u „papalášů“, jaké jsme znali před převratem, ale zejména bohatých podnikatelů se dopravní přestupky tolerují a přehlíží. Však také za promíjení sankcí za přestupky byli potrestáni ředitelé MP Prahy a Brna.

Samostatnou kapitolou jsou lidé, resp. referenti samospráv řešící přestupky řidičů, které jim nahlásí Policie ČR či MP. Jejich znalosti o zejména technice vozidel jsou mizivé… Došlo i na takové případy zde v našem městě po upozornění na havarijní stav vozidel, se kterými jezdili lidé z místa (bylo zjevné že nosné prvky vozidla – prahy byly zkorodované v takovém rozsahu, že hrozilo nebezpečí jejich zlomení) při náhodném nárazu na výmol na cestě. Přesto místní referentka, mající na starosti řešení přestupků na moje upozornění reagovala tím, že se ptala sousedů, zda je inkriminované auto v dobrém technickém stavu. Na moje upozornění, že u konkrétních aut vytéká pod vozidlo na travnatý pozemek olej, požadovala tato referentka po mně důkazy po více jak měsíci. Sice snímky z místa jsem měl, ale po měsíci se důkazy znehodnotily. A tak bych mohl pokračovat.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments