Dalším produktem z dílny modelářů Pragoclubu je modelové ztvárnění lokomotivních zvedáků, které jsou nedílnou a charakteristickou součástí každého lokomotivního depa. Jedná se konkrétně o 25t verzi těchto zvedáků.

12

Původní myšlenkou bylo vytvořit makety zvedáků, na kterých bude zavěšen model M 131.1 v patřičně rozmontovaném stavu, který je již mimochodem řadu let k tomuto účelu připraven. Tento celek měl sloužit jako velmi originální zpestření celého zázemí výtopny našeho kolejiště.

Při samotné výrobě zvedáků, kdy bylo zhotoveno 5 hlavních konstrukčních částí, ze kterých se model skládá, se dospělo k závěru, že nebude velký technický problém udělat celý mechanismus funkční. Proto se díly, které jsou ve skutečnosti funkční vyrobily tak aby se mohli pohybovat. Všechny díly jsou odlity z resinu a to v dílně Pana Jiřího Štěpánka. Hlavní hnací prvek celého zařízení je závitová tyč M3, kterou je možno ovládat jednoduše manuálně prsty nebo je možno na ni připojit motor s převodovkou, který je připevněn přímo k závitové tyči pod základovou deskou zvedáku. Díky tomu je možno při použití 5V trafa ovládat chod zvedáků automaticky.

123

456

Zde vzniká ale problém lidského faktoru a to v případě že zapomenete v krajní poloze motory vypnout, v důsledku čehož může dojít k poškození některých částí zvedáku, neboť motory s převodovkami mají poměrně značný kroutící moment. Proto byla použita další součást celé sestavy, která možnost poškození vylučuje a tou je řídící jednotka, která umožňuje ovládat chod z jedné krajní polohy zvedáků do druhé pomocí jediného tlačítka, přičemž správný směr pohybu a zastavení motorů v krajní poloze je automaticky ovládáno řídící jednotkou.

789

Veškerý stav činnosti řídící jednotky je signalizován LED diodami, takže máte v každé situaci přesnou představu o pohybu zvedáků i v případě, že je nemáte přímo na dohled. Detailní popis funkce řídící jednotky je možno vidět na stránkách www.zajacik.wz.cz, z jehož hlavy tato velmi užitečná záležitost pochází. Bylo by dobré dodat, že tuto řídící jednotku spolu s motory s převodovkami je možné použít, při motorizaci jakéhokoliv zařízení, které je možno si představit. Napadají mě např. ovládaní různých vrat do depa, závor železničních přejezdů, jeřábů atd.

SOUVISLOSTI  Z reality do modelu - železniční most

101113

14

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na