V Praze zdržuje stavby nových železničních zastávek úřednický kolovrátek. Za dvě desetiletí vznikla pouze jedna

Když koncem devadesátých let minulého století vznikl plán na vybudování první železniční zastávky v hlavním městě, evokovala tato informace velkou vlnu zájmu médií. Jednalo se o zastávku Rajská zahrada, kde v té době bylo metro v této lokalitě stále ve výstavbě. A právě metro mělo být s nově plánovanou zastávkou přestupním uzlem, tedy lávkou přes rušnou ulici Chlumecká. Zastávka je stále v plánu, nicméně celkový skluz v realizaci staveb je zřejmý po celém městě.

Dva roky řeší úředníci Eden i Zahradní město

Od té doby se realizovala pouze zastávka Kačerova, a to na trase Praha – Vrané nad Vltavou. Město s rozvojem tzv. Pražského Eska stále počítá. Samotné stavby se ale zadrhnou v nekonečné úřední mašinerii, která od devadesátých let prakticky ztrojnásobila legislativní a schvalovací proces do takových rozměrů, že dnes jsou tato kritéria prakticky největším zdržením od zahájení stavby.

Další stavby se mají realizovat v oblasti Strašnic a Vršovic, i zde je ale minimálně dva roky zpoždění, a další dva roku tomu ani jinak nebude. Zastávka Strašnice bude zcela zrušena, a její frekvence bude směrována na nově plánovanou zastávku Eden, která umožní špičkovou návaznost na městskou dopravu. Ve stejné ose bude realizována i zastávka Zahradní Město, která bude rovněž napojena na síť MHD. Obě stavby ale stále není možné zahájit, ačkoliv SŽDC potřebné finance má ihned k uvolnění. Start stavebních prací opět narušil legislativní a schvalovací proces.

Úředník versus veřejný zájem

Mimo Rajské zahrady, která je zanesena i do změny územního plánu z konce devadesátých let, a dále Edenu a Zahradního Města, realizovala úspěšně SŽDC a hlavní město, pouze zastávku Kačerov. Ač jsou plány na stavby nových zastávek poměrně smělé, díky rekonstrukci Negrelliho viaduktu, vznikla na patě mostu "provizorní" konečná zastávka Bubny – Vltavská. Toto místo by mělo po provedené rekonstrukci zůstat už trvale v síti vlaků Českých drah.

Díky revitalizaci koridoru mezi Prahou a Lovosicemi, zanikla železniční stanice Bubeneč. Náhradou je naopak o kus dál realizovaná stavba zastávky Podbaba, ke které bylo nedávno provedeno prodloužení tramvajové tratě z původního obratiště Podbaba - Hotel Internacional.

Sázka na to, zda si cestu k městské železnici lidé najdou, se městu i Českým drahám podařila. Nicméně kapacity tratí v hlavním městě má i svůj strop vytíženosti. Pokud se podíváme za hranice, a to do Německa na linky S-Bahn v Hamburku, Stuttgartu, případně v oblasti Dortmund – Essen, jsou veškeré vlaky této dopravy trasovány na samostatné koleje souběžně se stávající železniční sítí. Díky oddělení této dopravy od nákladní a dálkové dopravy, nedochází v těchto metropolích k dopravním komplikacím v propustnosti kolejových úseků.

pražské esko