Veřejná doprava v Česku by mohla být centrálně koordinovaná. Stát zváží vytvoření pozice národního koordinátora, který by spolupracoval s regiony na provázání dopravy mezi nimi. Vyplývá to z Koncepce veřejné dopravy 2020-2025. V polovině listopadu ji schválila vláda, informoval tiskový odbor kabinetu. Koncepce nevylučuje možnost, že by veškerou železniční dopravu, včetně regionální, řešil místo krajů stát.

Plánování veřejné dopravy v Česku je čím dál komplikovanější. V současnosti zde působí zhruba 960 orgánů, které fungují jako objednavatelé veřejné dopravy. To při zintenzivnění provozu v posledních letech vede k potížím při propojování dopravy mezi jednotlivými kraji. Do budoucna by mohl usnadnit sestavování dopravních plánů národní koordinátor. Ten by mohl spolupracovat s oblastními koordinátory a řešit případné navazování meziregionální dopravy.

Funkci by mohlo vykonávat ministerstvo dopravy, případně k tomu zřízený orgán. O samotném ustavení pozice národního koordinátora se bude ještě diskutovat. Koncepce počítá také s posouzením možnosti převedení kompetencí za veškerou železniční dopravu na stát. Proti tomu se už v minulých měsících vymezily například Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Už dříve se ministerstvo problém při navazování dopravy mezi regiony rozhodlo řešit zavedením povinnosti krajů poskytovat své plány na zajištění veřejné dopravy okolním regionům, případně státu. Ty se k nim budou moci vyjadřovat například pomocí připomínek, nastaven by měl být i systém projednání těchto plánů.

Dalším tématem, na který se koncepce v příštích letech zaměří, je zajišťování dálkové autobusové dopravy. Ta v současnosti funguje pouze na komerční bázi, stát si objednává pouze železniční dopravu. Ministerstvo však chce prověřit, zda by na některých spojeních, kde dosud neexistuje kvalitní železniční propojení, by nebylo efektivnější dopravu zajistit pomocí autobusů. Jako příklad by mohla soužit trasa mezi Prahou a Libercem.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments