TERMINÁL V BENEŠOVĚ | Benešov u Prahy je jedno z mála posledních míst, kde přestupní možnosti mezi vlaky a autobusy není zrovna výstavní galerií kterou by se radnice a město všeobecně mohlo chlubit. Celkem na stavbu nového terminálu je určeno 100 milionů korun.

Terminál má být v budoucnu moderním přestupním uzlem mezi vlaky, tak i autobusy. Na autobusové nádraží zajíždí i velký počet dálkových linek mířících do Českých Budějovic, Jindřichova Hradce a Telče.

Na financování Terminálu Benešov, jak se projekt nazývá, by ale město nemělo být samo. Podle starosty města Jaroslava Hlavničky, by Benešov měl být zařazený mezi příjemce evropských dotací souhrnně soustředěných v kapitole ITI (integrované teritoriální investice). Z ní by fondy Unie měly čerpat peníze 
v letech 2014 až 2020. „Předpokládám, že by Benešov, jako důležitý dopravní uzel byl mezi příjemce dotací také zahrnut, přestože se ITI týká Prahy,” přeje si starosta. Oběma dopravními uzly projdou denně tisíce lidí.

Nové zastřešené autobusové nádraží podchodem propojené s nádražím vlakovým.

Velká část obyvatel Benešova totiž pracuje nebo studuje v nedalekém hlavním městě. Do Benešova zase denně míří nejen dospělí za prací z okolí, ale zejména děti do všech typů škol. V jednotlivých etapách budování vznikne nejen už zmiňovaný podchod Nádražní ulice, ale také nový parkovací objekt pro dostatečný počet osobních aut i dost místa pro zajištění dopravní obslužnosti celého území ležícího v blízkosti autobusového nádraží. Jenže dříve, než unijní úředníci přidělí dotační peníze, musí vzniknout projekt. „Zatím máme jen studii, projekt bychom mohli mít napřesrok,” tuší starosta Benešova Jaroslav Hlavnička 
s tím, že studie proveditelnosti Terminálu Benešov, řeší území navazující na prostor před železničním a autobusovým nádražím, ale také prostor u první koleje. Ta leží jižně od nádražní budovy ČD a přestavba se v této části bude týkat i stávajících skladových objektů. Jedinou částí území mezi Jiráskovou a Žižkovou ulicí, kde nedojde k vizuálním ani funkčním změnám, tak zůstane soukromý objekt pekárny 
v Nádražní ulici.

Vznikne i parkovací dům pro automobily

Takové změny čekají oblast obou benešovských nádraží a jejich nejbližší okolí. „V prostoru sice nepatrné, ale v provozu zásadní bude podzemní propojení obou nádraží,” hodnotí ve zprávě v příloze říjnového zpravodaje města starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. Ve stejném materiálu, který si mohou, včetně vizuální části prohlédnout zájemci také při výstavě v poliklinice na Malém náměstí už v listopadu první muž benešovské radnice uvádí, že v prodloužení pěšího podchodu umožní bezkolizní přechod ulici Nádražní a výstup do nádraží autobusového přímo v objektu terminálu. Zmiňuje také, že chybějící odstavná stání budou řešena v nedalekých bývalých Táborských kasárnách, kde město umožní dopravcům volný vjezd. Součástí, navíc velice důležitou pro život obyvatel města i cestující, ale bude osázení prostoru keři a stromy i vznik dalších zelených ploch a pěších tras. „U nádraží ČD bude po odstranění stávajícího zastřešení schodiště z podchodu tento prostor upravený, doplněný zelení i dlažbou.{qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1792-v-benesove-vznikne-spolecny-terminal-pro-vlaky-i-autobusy{/qrcodegenerator}

V návaznosti na plánovaný parkovací dům bude upravená plocha pro manipulaci a bezpečnostní vjezd, vyřešený bude výstup z podchodu schodištěm integrovaným do přístřešku i s výtahem pro imobilní,” doplnil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. Dominantní prvek celého prostoru bude tvořit zastřešení nástupišť nádraží. Starosta Benešova ve zpravodaji města také připomíná, že organicky tvarovaná křídlovitá skořepina zastřeší i samotný objekt terminálu rozděleného na dva prostory – v prvním bude výstup z podchodu od nádraží ČD a čekárna s informačním a navigačním systémem, který integruje vlakovou i autobusovou dopravu. Dále tam bude i zázemí autobusové dopravy – místnost řidičů, dispečink, prodejní přepážky pro autobusy i vlaky. V podzemí se nachází komerční provozovna se zázemím a technické zázemí celého objektu. „Druhá část terminálu bude pouze přízemní, obsahuje veřejné toalety a komerční prostor se zázemím pro provozování občerstvení a prodejny potravin. Druhým objektem dotvářejícím celkovou urbanistickou koncepci je parkovací dům. Vjezd, výjezd i pohyb mezi patry zajistí dvě kruhové rampy ve štítech budovy,” připomněl ještě starosta Benešova.

 {snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments