V Německu se do finančních problémů dostává další soukromý železniční dopravce Locomore. Za celým projektem stojí Derek Ludwig, který už před lety stál u zrodu expresních vlaků HKX na lince z Hamburku do Kolína, projekt, na kterém se podílelo veřejnou sbírkou stovky nadšenců, nakonec nevyšel. Locomore tak vypraví poslední svůj spoj v pátek, 19. května, na další dny je už prodej jízdenek zablokován.

Jančurovský „low-cost“ nevyšel

Firmě se podařilo vybrat téměř 600 tisíc EUR. Startovní částka měla posloužit k bezproblémovému startu oranžových vlaků, a především na platby za dopravní cestu a mzdové náklady. Ukazuje se ovšem, že podnikatelský projekt bez dotací, který tak v Česku prosazuje privátní sektor soukromých dopravců, jednoduše nefunguje ani v tak velké zemi jako je Německo. Ačkoliv se řadu spojů Locomore podařilo pravidelně vyprodat, zisk z jízdného nepokrýval všechny náklady na celkový provoz.

Dopravce měl v plánu své spoje rozšiřovat. Ještě letos mělo vyjet přímé spojení Berlína a Kolína nad Rýnem, a dále ze Stuttgartu protáhnutí původní linky do Mnichova. Další vozební rameno mělo následovat v roce 2018, a to z Berlína do Stralsundu, resp. Binz (Rügen). Firma chtěla konkurovat nízkou cenou hlavně domácím Deutsche Bahn, které jsou v zemi stále jedničkou v dálkových spojích ICE.

Nákladný provoz vlaků v síti Deutsche Bahn

Německo má v průměru k ostatním státům, jedny z nejvyšších poplatků za užití dopravní cesty, kterou spravuje DB Netz, mimo platby za pronájem lokomotiv, jsou nejnákladnější položkou mzdy. I když se od dárců podařilo vybrat přes půl milionu EUR, na provoz a tvorbu ziskovosti to nestačilo. Vedení nyní hledá investory. Zda se Locomore na trasu mezi Berlínem a Stuttgartem vrátí, není zatím jisté.

V sousedním Německu je podstatně odlišná podpora železniční dopravy od té silniční. Prakticky zde neexistují žádné doplatky za ztráty z provozu vlaků, osobní regionální a příměstskou dopravu objednávají jednotlivé spolkové země a jejich centrální města. Dálková doprava, do které patří rychlovlaky ICE, je provozována zcela bez doplatků státu, jen několik spojů, resp. jejich ztrátu, hradí stát. Jedná se o spoje mezi Berlínem a průmyslovým centrem Severní Porýní – Vestfálsko, a Porýní – Falc.

Bez dotací, dotace? Ale jen na oko..,

Shodný obchodní model Locomore, který nyní narazil na finanční problémy, provozuje v Česku Leo Express i RegioJet. Obě firmy přitom dlouhodobě prosazují mediální klišé, že železniční dopravu lze provozovat zcela bez dotací, tedy za předpokladu, že stát se svým dopravcem České dráhy se stáhne. Jedná se pouze o marketingový tah na cestující, kdy se soukromníci předhánějí, jak úderné heslo do svých letáků vtisknout.

Železniční osobní doprava je segment, který se bez státních subvencí neobejde. Tedy ať již z pohledu krajů a obcí – jako objednavatelů spojů ve veřejném zájmu, tak i státu – Ministerstva financí, které objednává řadu dálkových vnitrostátních spojů, ty jsou ostatně trnem v patě jak Radimu Jančurovi, tak Leoši Novotnému.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments