Zcela nově jsou tyto lokomotivy již schváleny v Rumunsku a Polsku. Díky postupnému schvalování lokomotivy Vectron, zahájil výrobce sériovou výrobu. Další osvědčení o schválení vozidla se očekává z Maďarska, Rakouska a Beneluxu. Jak uvedl týdeník Dopravní noviny, Ke schválení provozu v jednotlivých evropských zemích nyní už jen stačí doložit, že lokomotivy Vectron odpovídají národním požadavkům jejich železniční infrastruktury.

Fotografie | RAILCOLOR.NET

To znamená posouzení vlastností vozidla, které nejsou v TSI definovány nebo jsou v dotyčné zemi vyžadovány odchylně od evropského standardu. S ohledem na prohlubující se jednotnost (tj. interoperabilitu) evropských železnic není národních požadavků mnoho. Jako novinka byla lokomotiva Vectron představena široké veřejnosti před dvěma lety na berlínském veletrhu InnoTrans ve čtyřech různých provedeních.

Lokomotiva je pozoruhodná jak svými technickými parametry (výkon 6,4 MW, tažná síla 300 kN, rychlost 200 km/h, čtyři napájecí systémy), tak variabilitou. Po dvou letech intenzivních zkoušek a zkušebního provozu v několika evropských zemích defilovaly letos v září na berlínském výstavišti opět tři varianty lokomotivy Vectron, včetně elektrické lokomotivy s pomocným spalovacím motorem pro provoz na kolejích bez elektrického trakčního vedení.

Typ lokomotivy Vectron, vyrábí firma Siemens. Stejná firma také stojí za lokomotivou Taurus v několika generačních modifikacích. Výroba lokomotiv Taurus skončila s koncem roku 2011. V současné době výrobce  realizuje jen malé série těchto lokomotiv pro soukromé odběratele. Od roku 2009 byla již vyvíjena lokomotiva Vectron, která v budoucnu svého předchůdce Tauruse, má nahradit.

Po této nové lokomotivě nejspíš mohou „sáhnout“ i České dráhy. Ty navíc uvažují o navrácení celé série řady 380 Škoda zpět výrobci. Navrstvené komplikace se schválením lokomotivy typové řady 380 ve státech: Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko – tedy státy, které jsou vyloženě pro České dráhy klíčové! Ani po 2 letech výrobce schválení nezajistil. Navíc si České dráhy pronajímají i nadále lokomotivy Taurus od Rakouských ÖBB. Stejné lokomotivy nejspíš od konce roku 2013, budou zapřahány i na jednotky RailJet, které jsou vybaveny jedním řídícím vozem.

Dráhy se tak do dvou let dostanou do celkem patové situace, kdy bude nutné řešit jednak lokomotivy pro jednotky RailJet, ale také klasické vlaky s osobními vozy jak v mezinárodní, tak i vnitrostátní dopravě.

Je tedy jasné, že do roku 2015, kdy chtějí České dráhy vyjet s novou jednotkou RailJet z Prahy přes Vídeň do Grazu a Villachu, Škoda Plzeň nestihne ani tzv. spárování lokomotivy 380 s jmenovanou jednotkou přesně tak, aby její ovládání bylo možné z řídícího vozu jednotek RailJet, a opačně i z lokomotivy. Navíc neustálé dohady se zpožděnou dodávkou celé flotily pro České dráhy, ale také vymáhání penále vůči Škodě Plzeň – vedou tyto dva subjekty více do právních sporů, než aby se našla cesta, jak problematiku řady 380 vyřešit.

Pakliže České dráhy celou flotilu hodlají navrátit výrobci, budou muset z Polska stáhnout „polonizované“ lokomotivy, které tamnímu dopravci pronajímají. Více v článku: České dráhy mají nedostatek lokomotiv. Pronajímají je do Polska. Pronájem lokomotiv byl v delším časovém horizontu plánovaný, ovšem za předpokladu, že celá série lokomotivy 380 bude mít platné homologace pro Německo a Rakousko. V případě tedy již jmenovaného navrácení, hrozí, že ČD nebudou mít dostatek vlastních lokomotiv pro denní službu, natož lokomotivy záložní. Na mezinárodní vlaky je nyní nasazován Taurus 1216 ÖBB, který měl být jen dočasným řešením za lokomotivy 350 ZSSK, jezdících recipročně na území jiného státu v rámci oboustranných dohod.

{snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments