Obnova provozu na poškozené železnici u Dalovic na Karlovarsku potrvá několik měsíců. Zprovoznit nouzově jednu traťovou kolej, jak se původně předpokládalo, nebude kvůli nestabilitě podloží možné, uvedl v tiskové zprávě mluvčí

Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Iliaš. Celá oprava bude stát 50 až 80 milionů korun. SŽDC současně nad rámec pravidelných kontrol prozkoumá další vytipované úseky v okolí místa nehody. Nestabilitu podloží v místě sesuvu náspu u Dalovic na Karlovarsku ukázaly první geologické průzkumy. Nouzové zprovoznění jedné z kolejí tak podle Iliaše není možné s ohledem na bezpečnost provozu.

„Zbytek železničního tělesa není konzistentní a je geologicky nestabilní. V současné chvíli tedy neexistuje způsob, jak jej provizorně zajistit,“ uvedl mluvčí. Situaci také komplikuje jen velmi omezený přístup pro těžkou techniku.

SŽDC přistoupí k sanaci celého 70 metrů dlouhého náspu. V pracích bude pokračovat společnost, která od prvního dne odstraňovala první následky sesuvu a souběžně dělala geologické průzkumy.

„Ve výhledu několika příštích týdnů snese železniční svršek, odstraní trakční sloupy a zbytky trakčního vedení a bude dále odtěžovat železniční násep. Zároveň bude zajišťovat průzkumy podloží. Na základě nasbíraných informací navrhne projektové řešení opravy železniční tratě,“ doplnil Iliaš.

SŽDC se podle mluvčího snaží najít způsob, jak dobu oprav co nejvíc zkrátit. Zvažuje i variantu zadání zakázky v režimu odstranění havarijního stavu. Původně se plánovalo, že provizorní provoz začne týden po sesuvu, pak se termín posunul na začátek května.

Trať je uzavřená od soboty 14. dubna. Traťmistr ji nechal uzavřít poté, co na ní objevil lehké závady. Krátce po uzavření se pak násep s jednou kolejí sesunul. Díky včasnému uzavření se na místě nestala žádná nehoda. Spoje v místě zajišťuje náhradní autobusová doprava.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments