Unikátnímu testovacímu okruhu pro železniční vozidla ve Velimi u Kolína hrozilo, že skončí u testování, homologací a schvalování drážních vozidel pouze pro Českou republiku, ústav by tím přišel o značné finanční prostředky zahraničních výrobců i provozovatelů.

VÚŽ v těchto dnech obdržel finální akreditační způsobilost, což mj. zahrnuje nadále testování a homologace právě a především drážích vozidel normy TSI, hrozilo že o ni přijde a tedy zpětně již nezíská. Pro České dráhy je nadále ústav zlatým vejcem v jejich portfóliu.

„Námi vydané dokumenty tak budou i nadále celoevropsky uznávané podle 4. železničního balíčku,“ uvedl šéf VÚŽ Martin Bělčík. Dceřiná společnost Českých drah tak je takzvanou NoBo (notified body – oznámená osoba). Akreditační proces provedl Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Hrozba plynula z toho, že Česká republika dosud nebyla schopná překlopit technický pilíř 4. železničního balíčku do českého práva. Cílem balíčku je vytvoření jednotného provozního prostředí v železniční dopravě v rámci celé EU (interoperabilita), tedy smazání technologických hranic na evropské železnici. V českém právu měl být už loni v červnu, státy ale mohly využít odklad do letošního června. Ani odložený termín ale čeští legislativci nestihli, nahrál jim však koronavirus.

Na základě nové legislativy musel projít v termínu procesem akreditace i VÚŽ, aby mohl vydávat certifikáty dle TSI. Legislativa ale stále chybí, a proto dlouho nebylo jasné, kdo akreditaci provede a zda to stihne.

Nakonec malá novela zákona z loňského listopadu určila Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a VÚŽ stihl díky několika odkladům projít procesem včas. Je tak NoBo pro všechny železniční subsystémy (infrastrukturu, energii, traťové a palubní řízení a zabezpečení a kolejová vozidla) pro celou Evropskou unii.

Železniční zkušební okruh Cerhenice

Železniční zkušební okruh Cerhenice, který je součástí Zkušebního centra Velim, je uzavřenou tratí, na které se zkoušejí železniční vozidla. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko Poděbrad mezi železniční tratí Praha–Kolín a dálnicí D11. Podle úředního povolení byl kategorizován jako vlečka. V červnu 2017 byl okruh překategorizován z vlečky na zkušební dráhu, a od 1. prosince 2017 má provozovatel pro tuto zkušební dráhu úřední povolení, a to v návaznosti na novelu č. 319/2016 Sb. drážního zákona, která s účinností od 1. dubna 2017 tuto novou kategorii zavedla.

Zkušební centrum se skládá ze dvou vlastních zkušebních železničních okruhů:

  • Malý okruh je dlouhý 3,951 km s maximální přípustnou rychlostí 90 km/h.
  • Velký okruh je dlouhý 13,272 km s maximální přípustnou rychlostí 230 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi a 210 km/h pro ostatní železniční vozidla.

Svým technickým vybavením vytváří celek pro realizaci řady jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků. Umožňuje provádění experimentů včetně hlukových zkoušek, kontrol schopnosti drážních vozidel komunikovat s okolím a signalizovat v systémech ETCS a GSM-R nebo simulací změn a poruch elektrického napájení společně s praktickým testováním výpadků napájení a reakcí vozidel na tyto vnější vlivy.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments