intro-Sice jsem moc tomuto programu na chuť nepřišel a asi již ani nepřijdu, přesto jsem se o něco pokusil a výsledek docela překvapil. Až po delším trávení času v tomto programu jsem přes nekonečné ovládací menu něco „postavil“. Němčina mi nedělá sice problémy ale někdy a dost často jsem sahal po slovníku technických názvů.

Krkolomná slova a že jich WinTrack obsahuje dost byla tedy i DOST pro mě! Pokusím se zde nějak polopaticky popsat nejdříve 1) kolejový kříž mezi dvěma rovnýma kolejema 2) dvě koleje sloušené přes výhybku do jedne a spojení troleje 3) kotvení, tažení a zatrolejování jednoho oblouku s převěsem a napínacím stožárem mezi kolejivem – což v českých podmínkách je zcela nemožné neb naše normy u skutečné dráhy jsou odlišné než ty u DB netz. Později bych se rád k programu vracel a uváděl určité návody pokud by si někdo nevěděl s něčím rady. Kdyžtak napište a já to v programu nějak stvořím a něco o tom případně i napíšu.

01

Jako vstupní data jsem v programu použil kolejivo Märklin H0 a trolejové vedení Viessmann. Rád bych doplnil, že zrovna trolejové vedení f.Viessmann je sice ve vyšších cenových hladinách ale jeho provedení je také ve vyšší kvalitě oproti jiným výrobcům kteří do výroby trolejových vedení také rádi fušují. Viessmann vřele doporučuji. Jinak lze nějaký peníz ušetřit pokud tento materiál nakoupíte u našich německých sousedů, zlodějské ceny některých českých obchodníků se dostávají na hladinu 350% marže což je smutné ale i logické že?!

V programu budeme dále vycházet s realizací stožárů Viessmann a pojezdu výměn do 100km/h. tedy přímá rovná trať. Jednotlivé produkty této firmy popíšu jindy a v jiném článku. Jejich sortiment je velice obsáhlý!

Prostřednictvím pomocné čáry pro stožár – vzdálenost trolejí ve vedení hlavní úhlopříčky se mohou volit volné tipy příhradových stožáru, úhlopříčná trolej je nad výměnou Märklin (katalog 2262) a ta by se měla nacházet 58 mm od položené výměny resp. jejího začátku hrotnic.

02

Zde horní vodorovná pomocná čára může být vlevo resp. i vpravo se zakotvením ve stejných trolejových úsecích pro pnutí drátů na jednotlivě stožáry volně zasahující do kolejového křížení ale zachovat lze i běžně zažitý standart! :: zde se počítá mj. i s tzv. pomocným stožárem pro kotvení a pnutí drátů nad samotným křížem který slouží k celkové stabilitě zavěšených trolejí :: VinTrack hlásí v tomto procesu totiž u trol. vedení jednu toleranci ze 4 možných – a to zda použití dodatečného „napínacího“ stožáru či nikoliv, dále jsou varianty o kotvení do dalšího převěsu jako dvojče souběžně stojícího traťového stožáru :: zvolte si tedy možnost která Vám bude více vyhovovat…

03

Zde jsou přímo přímky přes průsečíky které v tomto případě znázorňují kotevní stožáry a přímka jako takova – je tažený trol. drát :: veďte přímku tak, aby procházela přesným středem vnitřního kříže, vychýlení projíždějících lokomotiv může mimo osu vedeného trol. drátu způsobit problém :: k největšímu vychýlení pantografu dochází po vjetí hnacího vozidla do odbočky – osové vychýlení odstraní drát z hlavní tratě :: pokud hodláte trolej nad křížem izolovat, je nutné převedení napětí z troleje do izolovaného kolejového kříže za pomoci dostatečného počtu izolátorů :: pokud nehodláte trol. vedení využívat pro trakční hnací vozidla, tento problém Vás nemusí dále zajímat.

05

Zde již samotné propojení drátu hlavní tratě :: v oblouku z/do odbočky je zhotoveno přitažení a propojení trol. vedení z důvodů zamezení vypadnuí pantografu mimo osu vedeného trol. vedení.

Pohled z ptačí perspektivy.

06

Pohled přímo od základu, do trol. převěsu bych možná doplnil na kedu stranu (jedno kterou) přídavný napínací stožár který by zabezpečil napnutí troleje přes kolekové křížení.

07

No a zde již pomocné čáry „virtuální trakce“ které nám poslouží jako přehled na každým vedením které je třeba instalovat :: pomocné čáry jako konstrukce jsou ekvivalentní vůči tomuto příkladu k zde popsanému postupu :: zde také použitý výložník do prostoru nad výhybku.

08

Žlutá a oranžová barva znázorňují tzv. mrtvou trolej – tedy dráty bez napětí a které jsou v izolaci pro projížděný úsek mezi kolejí 1 a 2 :: zapojení kolejového kříže pod trolejovým křížením si popíšeme později v jiném článku :: opět zde platí: pokud nehodláte odebírat napětí z troleje, i toto můžete jako izolaci vynechat.

09

Provedení na papíře 1:1 které umožní snadnější realizaci a další možnosti úprav

10

To samé již s vykresleným kolejivem

11

13

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments