České dráhy připravily speciální mobilní aplikaci Můj vlak pro snadné cestování vlakem. Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony nebo tablety, je vytvořena ve verzích Android a iOS. Hlavním cílem aplikace je komplexní informační servis pro cestu vlakem.

Snadno si vyhledáte spojení, zakoupíte jízdenku a pak můžete průběžně sledovat informace o jízdě vašeho vlaku. Aplikace vás sama upozorní na výluky, mimořádnosti a opatření s nimi souvisejícími. Dozvíte se také nástupiště a kolej, odkud odjíždí váš vlak. Aplikace vás upozorní i na blížící se přestup nebo nově vzniklou mimořádnost, která ovlivní jízdu vašeho vlaku.

Základní funkce:

  1. Spojení – slouží pro vyhledání spojení, zjištění kompletních informací o spojení a k přímému nákupu jízdenky
  2. Vlak – snadno zjistíte kompletní informace o vlaku a průběžné informace o jeho jízdě
  3. Stanice – kompletní přehled informací o zvolené stanici, včetně aktuálních odjezdových tabulí (přehled odjezdů vlaků včetně informací o jejich případném zpoždění, nástupišti a koleji)
  4. Jízdenky – správce zakoupených jízdenek pro jejich snadné zobrazení průvodčímu při kontrole ve vlaku a pro rychlé opakování nákupu již jednou zakoupených jízdenek
  5. Uvedené funkce jsou ve verzi pro Android dostupné pomocí vysouvacího menu, ve verzi pro iOS jsou dostupné v dolní části obrazovky.

Před cestou – aby mi neujel už žádný vlak

V aplikaci Můj vlak si můžete pohodlně vyhledat spojení pro cestu vlakem po České republice i do zahraničí. Spojení je možné vyhledat i bez připojení k internetu např. v případě nedostupnosti datového signálu. Do aplikace Můj vlak si totiž můžete opět zdarma doinstalovat balíčky off-line dat jízdních řádů pro různé země. Díky tomu můžete rozumně hospodařit s místem, které aplikace zabírá – nainstalujete si pouze aktuálně potřebné off-line jízdní řády.

K tomuto účelu slouží jednoduchý správce off-line jízdních řádů v nastavení aplikace. Off-line jízdní řády se průběžně aktualizují, přesto v nich nemusejí být zapracovány všechny změny plynoucí z aktuálně probíhajících výluk, a proto doporučujeme primárně vyhledávat spojení v on-line režimu.

Pro zadání stanic můžete použít automatické vyhledání nejbližších stanic podle vaší polohy. Aplikace také sama našeptává již jednou zadané stanice a hledaná spojení. Pro upřesnění hledání můžete nastavit požadované směrování nebo si třeba zvolit hledání spojů pouze s přepravou kol. Výsledkem je přehled spojů se základními informacemi. Odtud snadno přejdete do detailních informací o spoji, kde již najdete i upozornění na případné výluky a mimořádnosti a můžete přejít na nákup jízdenky.

U vlaků, které jsou již na cestě, je rovnou uvedeno zda jedou včas nebo mají nějaké zpoždění. Jednoduchým tapnutím (dotyk prstem na dotykovém displeji) se můžete také dostat na detailní informace o vlaku nebo o stanici. Aplikace umožňuje uložení vybraného spojení do oblíbených a také jeho sdílení řadou standardních nástrojů (e-mail, SMS zpráva, kalendář atd.).

V detailu spoje si můžete zapnout také notifikace, což jsou krátká upozornění, která vám aplikace k tomuto spoji bude automaticky posílat. Upozorní vás například na vzniklé zpoždění, na změnu zpoždění, na mimořádnost nebo výluku, na přestup na další vlak atd. Přesnější nastavení parametrů notifikací můžete provést v nastavení aplikace.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:  Od prosince vyjedou první vlaky kategorie RX z Prahy do Klatov a Chebu. Dráhy tento koncept chtějí rozšířit i jinde

Pozor na zpoždění – všechna zpoždění máte v mobilu

Zde je na místě upozornění, že všechny informace o zpoždění jsou vždy aktuální pouze v čase jejich sdělení a mohou se v průběhu času i významně změnit. V České republice je sledování zpoždění založeno na bodovém sledování vlaků – je tedy vždy zaznamenán příjezd, odjezd nebo průjezd vlaku v určitém bodě (stanici) a ten je pak porovnán s plánovaným jízdním řádem. Část takovýchto údajů je do systému vkládána ručně a může tedy dojít ke zpoždění zanesení informací do systému.

Zároveň nejsou vyhodnocovány zkrácené pobyty ve stanicích (např. z důvodu zpoždění vlaku už není nutné čekat 10 minut na protijedoucí vlak). Je tedy nutné vždy pečlivě sledovat kompletní informace o zpoždění a poloze vlaku, které aplikace poskytuje a z toho si sestavit pravý obraz situace. Každopádně doporučujeme na nádraží přijít vždy raději dříve, aby vám neujel vlak, a informaci o jeho zpoždění brát jako informativní. Snadno se totiž může stát, že třeba vlak má na příjezdu do stanice hlášeno zpoždění 10 minut, ve stanici má plánovaný pobyt 15 minut a ten zde zkrátí, takže ze stanice odjede včas bez zpoždění.

Pro zpřesnění poskytovaných informací o zpoždění vlaku i v případech, kdy ještě nemáme potvrzenou informaci o jeho poloze nebo v případech mimořádnosti na trati, či před odjezdem ze stanice, jsme do aplikace doplnili novinku – predikci zpoždění. Funguje na principu ověřování, zda se vlak pohybuje podle jízdního řádu. Například v případě, že vlak nedojel do další stanice podle jízdního řádu (s přihlédnutím k poslední známé informaci o zpoždění), tak se automaticky začne napočítávat predikované zpoždění.

Predikované zpoždění není přesné očekávané zpoždění, ale aktuální zpoždění vlaku v daném okamžiku. Například pokud vlak zůstane stát na trati kvůli nějaké překážce, tak o něm sdělíme, že má aktuálně v tomto okamžiku 42 minut zpoždění, protože víme, že před 42 minutami měl dorazit do další stanice. Výsledné zpoždění bude zřejmě nakonec vyšší, jeho výši ale aktuálně nedokážeme předpovědět. V původním systému bez predikce zpoždění by se takový vlak tvářil například jako vlak jedoucí včas (z předchozí stanice odjel bez zpoždění).

Na nádraží – vím z jakého nástupiště jede můj vlak

Pomocí funkce Stanice snadno zjistíte všechny potřebné informace o nádraží nebo zastávce (v aplikaci souhrnně označováno jako stanice). Základní informací u každé stanice je přehled aktuálních odjezdů vlaků včetně informací o jejich případném zpoždění, nástupišti a koleji. Přehled aktuálních odjezdů získáte u všech stanic v České republice bez ohledu na to, zda je v nich fyzicky nainstalován nějaký informační systém. Snadno se také přepnete na přehled příjezdů vlaků. Z přehledu se jedním tapnutím dostanete do detailních informací o vlaku.

Další informace o stanici obsahují popis a umístění na mapě, seznam tratí, nabízené služby ve stanici včetně jejich provozní doby a také přístupnost stanice.

Ve vlaku – vím přesně kde se nachází můj vlak

Funkce Vlak vám nabízí hned několik záložek informujících průběžně o vašem vlaku. První záložkou je Vlakový portál, který informuje o aktuálním zpoždění, o další stanici, kde bude vlak zastavovat – kdy tam vlak přijede, k jakému nástupišti a na jakou kolej. Dále je zde uvedena cílová stanice vlaku, vaše výstupní stanice nebo stanice, kde budete přestupovat na návazný vlak – zde je také vždy uvedeno kdy tam vlak přijede, k jakému nástupišti a na jakou kolej.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:  PŘEHLEDNĚ: Změny jízdních řádů na hlavním nádraží v Praze

V případě přestupu jsou zde rovnou informace o návazném vlaku – kdy odjíždí, z jakého nástupiště a koleje a případně zda má nějaké zpoždění. Zároveň se nabízí i další spoj vaším směrem, pokud z jakéhokoliv důvodu nestihnete přestoupit na plánovaný návazný vlak. Uvedeno je také souhrnné upozornění na mimořádnosti a výluky, které se tohoto vlaku dotýkají. Doplňkově jsou zde uvedeny informace o počasí v cílové destinaci.

Vlakový portál poskytuje aktuální informace i v případě jakékoliv mimořádnosti – např. pokud vlak jede odklonem, je v části trasy nahrazen autobusem, v části trasy nejede nebo jede více vlaků pod jedním číslem (např. z důvodu zpoždění je v části trasy vystavena náhradní souprava jedoucí včas). Díky Vlakovému portálu tak máte k dispozici vždy čerstvé a aktuální informace.

Další záložkou je Jízdní řád, který kromě standardního výčtu zastávek a časů příjezdů a odjezdů zobrazuje část trasy, kterou využijete v rámci celého vašeho spojení (kde do vlaku nastoupíte, kde z něj vystoupíte) a aktuálně další stanici, kde vlak zastaví. V případě přestupu na jiný vlak se vám tento zobrazí rovnou u přestupní stanice včetně nástupiště a koleje, ze které odjíždí, a jeho případném zpoždění. K časům dle jízdního řádu si můžete nechat připočítat aktuální zpoždění a hned víte, kdy zhruba dorazíte do cíle své cesty a jestli stihnete přestoupit na návazný vlak.

Do jízdního řádu se také automaticky promítají všechny mimořádné změny způsobené výlukami a mimořádnostmi na trati. Zobrazí se zde informace náhradní autobusové dopravě, o jízdě odklonem o mimořádném nezastavení v některých stanicích, o zrušení vlaku v části trasy apod.

Záložka Provozní informace informuje o poslední známé poloze vlaku – tedy poslední potvrzený záznam v systému o příjezdu, odjezdu nebo průjezdu vlaku v konkrétní stanici bez ohledu na to, zda vlak v této stanici zastavuje nebo nezastavuje. Dále jsou zde základní informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s mimořádnostmi nebo výlukami. Následují odkazy na podrobné informace o výlukách a mimořádnostech na trase vlaku.

Vlakový portál, Jízdní řád a Provozní informace poskytují ucelený přehled o aktuální jízdě vlaku a opatřeních provedených z důvodů výluk a mimořádností.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:  České dráhy nakoupí další motoráky pro trasu z Prahy do Kladna. O zakázku se bude ucházet Stadler i PESA

Ve zbývajících záložkách jsou informace o řazení vlaku, poznámky a přehled služeb nabízených ve vlaku. Informace o konkrétním vlaku můžete také sdílet nebo je sledovat pomocí notifikací.

Jízdenky – můžu rovnou nastoupit do mého vlaku

V neposlední řadě je součástí aplikace také funkce Jízdenky, která slouží jako správce zakoupených jízdenek. K zakoupení jízdenky slouží primárně funkce Spojení, takto zakoupená jízdenka je pak kdykoliv dostupná právě pomocí funkce Jízdenky. Zde se automaticky zobrazuje jako první aktuální jízdenka na dnešní den.

Jízdenku pak snadno ukážete průvodčímu při kontrole ve vlaku přímo na displeji vašeho telefonu. Snadno a rychle také zopakujete nákup již jednou zakoupené jízdenky. Jízdenky můžete také snadno sdílet. U spojů souvisejících se zakoupenou jízdenkou jsou automaticky aktivovány notifikace, takže prostřednictvím telefonu obdržíte všechna upozornění týkající se vlaků, na které máte zakoupenou jízdenku.

Při nákupu jízdenky můžete využít stejně jako v eShopu ČD platbu platební kartou, virtuálním kontem PaySec nebo rychlou platbu pomocí aplikace MasterCard Mobile (nově MasterPass). Připravujeme i další možnosti plateb.

Přihlášení uživatelé to mají snadnější

Do aplikace Můj vlak se můžete přihlásit pomocí jména a hesla platného pro přihlášení do webu www.cd.cz (například pro nákup jízdenek v eShopu ČD jako registrovaný uživatel). V aplikaci není možné provést prvotní registraci, tu je nutné vždy udělat přímo na webu www.cd.cz. Přihlášení uživatelé sdílejí společnou historii nákupů s velkým eShopem ČD, takže se jim do mobilní aplikace automaticky přenesou jízdenky z historie nákupů ve velkém eShopu a mohou snadno opakovat jejich nákup.

Jízdenky jsou takto sdíleny i nadále, takže jízdenka zakoupená ve velkém eShopu ČD se vám vždy zobrazí i v mobilní aplikaci a naopak jízdenka koupená přes mobilní aplikaci se zobrazí i v historii nákupů v eShopu ČD. V brzké době budou pro přihlášené uživatele takto sdíleny zakoupené jízdenky, oblíbená spojení, vlaky a stanice mezi mobilní aplikací, webem www.cd.cz i mobilním webem m.cd.cz. Přihlášenému uživateli se při nákupu jízdenky také automaticky doplní všechny potřebné údaje z jeho uživatelského profilu a nemusí tak složitě vyplňovat všechna formulářová pole.

Šikovné funkce navíc

Aplikace Můj vlak nabízí také možnost přidání samostatných widgetů (funkcí) přímo na plochu telefonu. Můžete si sem vložit třeba odjezdovou tabuli pro vybranou stanici a mít díky tomu rychle dostupný aktuální přehled odjezdů vlaků ze stanice. Na dalším widgetu se zobrazuje palubní portál naposledy sledovaného vlaku v aplikaci Můj vlak. Pokud jste na cestě, tak můžete takto snadno sledovat průběh cesty i bez otevírání aplikace Můj vlak. Posledním nabízeným widgetem je Jízdenka, zde se automaticky zobrazuje aktuální platná jízdenka. Díky tomu máte hned po ruce jízdenku, kterou ukážete průvodčímu při kontrole jízdenek.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments