Tyto informace shrnují základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb skupiny FIRENET.CZ, a dalších internetových portálů tvořících s ní skupinu (dále jen „FIRENET“). Postupujeme při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Skupina portálů FIRENET nezpracovává žádné osobní údaje od svých uživatelů jinak, než jak je uvedeno zákonem, případně s nimiž uživatel dle konkrétní služby konkrétního portálu FIRENET vyslovil souhlas.

FIRENET může osobní údaje z konkrétních služeb spřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy mu to ukládá zákon, případně i se souhlasem uživatele některé služby portálů skupiny FIRENET.

FIRENET dále své uživatel upozorňuje, že osobní údaje svých registrovaných uživatelů může v rámci skupiny FIRENET, předávat dalším subjektům tvořící skupinu portálů FIRENET. Osobní data mohou být dále zpracovávána z důvodů marketingových a jiných účelů. O takových aktivitách portál FIRENET své uživatele konkrétních služeb vyrozumí.

Skupina portálů FIRENET se zavazuje že, v souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb skupiny FIRENET, kteří poskytnou portálům skupiny FIRENET své osobní údaje, informujeme promptně o těchto jejich zákonných právech:

  1. Osobní údaje uživatele mohou být v rámci skupiny portálů FIRENET předávány jen s vědomím uživatele konkrétních služeb a konceptů projektů zaměřených na určité služby skupiny FIRENET.
  2. Skupina portálů FIRENET má plné právo na odstranění uživatele z databáze v souladu s porušením interních stanov o provozu a službách celé skupiny. O takových krocích je uživatel též informován.
  3. Pokud jsou některé údaje uživatele vedeny v nepřesných formulacích, fitkivních a smyšlených údajích, vyhrazuje si FIRENET právo na jejich dodatečné upřesnění uživatelem, případně doplnění některých dalších.
  4. Tzv. „likvidita osobních údajů“ z databází portálů skupiny FIRENET, provádíme dle platného zákona o přístupu a nakládání s osobními údaji uživatele. O likviditě osobních údajů své uživatele FIRENET taktéž promptně vyrozumí.
  5. Skupina portálů FIRENET chrání systémem dvojího zabezpečení všechny e-mailové adresy registrované do konkrétních služeb. E-mailové adresy tak jsou zpracovávány pouze se souhlasem uživatele a to: k zasílání speciálních Magazínů, marketingovým službám aj. a to formou e-mailu. Souhlas pro odběry speciálních newsletterů na konkrétní e-mail uživatele, je vždy s jeho vlastním souhlasem – pokud není uvedeno jinak.

V Pardubicích, 24.únor 2014

Právní výklad těchto informací, je dle potřeb skupiny FIRENET aktualizovatelný během legislativních změn v právních aj. změnách, a o správě a vedení osobních údajů v elektronické formě dle platných zákonů České republiky o nakládání a správě ve smyslu Osobních údajů a správy těchto výše jmenovaných.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments