Změny v jízdních řádech 2022 – VŠECHNY KRAJE

0

1OLOMOUCKÝ KRAJ

Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na území Olomouckého kraje zůstane na stejné úrovni jako v současném jízdním řádu. ČD postupně nasazují do provozu kompletně modernizované jednotky Stadler GTW. Od léta 2022 se pak plánuje nasazení elektrické jednotky RegioPanter na prvním spoji mezi Olomoucí a Šternberkem. Po dokončení elektrifikace v dalších letech tyto jednotky zajistí provoz na celé trati z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperku. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Spoje zajišťované na území Olomouckého kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2021/2022 celkem cca 6 mil. vlakokilometrů (cca 6,3 mil vlakokilometrů včetně přeshraniční dopravy na území Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kraje). Rozsah dopravy v regionu tak zůstane zachován ve stejném rozsahu jako v současném jízdním řádu. České dráhy budou v kraji zajišťovat v pracovní dny celkově 537 regionálních vlaků, o víkendech pak průměrně 422 spojů.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Olomouckém kraji

 • Nasazení jednotek ř. 646 Stadler GTW do provozu

České dráhy v těchto dnech začínají nasazovat na trati z Olomouce do Senice na Hané a Drahanovic první kompletně zmodernizované jednotky řady 646 (Stadler GTW). Ty postupně zajistí také regionální spoje na trati ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku a také polovinu spojů z Lipové Lázní do Javorníka ve Slezsku. Poslední z těchto vozidel pak budou obsluhovat trať z Olomouce do Moravského Berouna. Oproti jednotkám, se kterými se cestující v regionu již mohli seznámit ve zkušebním provozu, se jedná o vozidla po provedené kompletní modernizaci. Všechny soupravy již budou vybaveny zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky, Wi-Fi připojením, LCD monitory a zabezpečovacím systémem pro přepravu až osmi jízdních kol.

 • První elektrický spoj na zmodernizované infrastruktuře z Olomouce do Šternberka

V souvislosti s pokračující komplexní modernizací železniční infrastruktury a plánovaným zahájením elektrického provozu na jednokolejné trati z Olomouce do Šumperka bude o hlavních školních prázdninách zaveden první spoj v elektrické trakci. S ohledem na postupné otvírání zmodernizovaných úseků bude spoj veden pouze na patnáctikilometrovém úseku z Olomouce do Šternberka. Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. v 18:00 a v opačném směru ze Šternberka v 18:20 pojede pouze v pátek a v sobotu, přičemž na své trati nebude nikde nezastavovat. Poprvé se tak budou moci obyvatelé olomouckého regionu svézt v tomto úseku moderní elektrickou jednotkou řady 640 RegioPanter. Půjde tak o předzvěst budoucího reálného provozu na celé této trati.

Změny na dalších regionálních linkách ČD v Olomouckém kraji

Na základě požadavku Olomouckého kraje dojde od 12. prosince 2021 k těmto dalším změnám v regionální dopravě Českých drah:

 • Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Na zastávce Hanušovice zast. zastaví na znamení pouze vlaky s odjezdem z Hanušovic ve 4:55, 6:15, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 a 20:05. V opačném směru tu budou zastavovat vlaky s odjezdem ze Starého Města pod Sněžníkem v 5:29, 7:29, 9:33, 11:29, 13:29, 15:29, 17:29, 19:29, 19:38 a 21:09. Ostatní vlaky budou touto zastávkou projíždět.

 • Trať 309 Olomouc hl.n. – Drahanovice

Ve večerních hodinách bude podle požadavku objednatele veřejné dopravy zaveden nový spoj z Olomouce hl.n. ve 21:34 do Senice na Hané a v opačném směru ze Senice na Hané ve 21:52 hod do Olomouce hl.n. Tímto rozšířením nabídky spojů bude na trati zaveden v pracovní dny pravidelný hodinový interval spojů.

Na ostatních tratích dochází jen k drobným úpravám datumového omezení jízdy některých vlaků.

Omezení provozu vlaků v souvislosti s výlukovou činností

Provoz vlaků v regionu bude i v novém jízdním řádu ovlivňovat rozsáhlá výluková činnost Správy železnic. Pokračovat tak bude modernizace tratě 290 Olomouc – Šternberk, přestavba uzlu Přerov II – výstavba výhybny Dluhonice a zejména intenzivní výluková činnost na koridorové trati Olomouc – Praha. Aktuální jízdní řády v souvislosti se stavební činnosti budou zveřejňovány na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu.

2KARLOVARSKÝ KRAJ

Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Karlovarském kraji zůstane na podobné úrovni jako při letní změně grafikonu v červnu letošního roku, od kdy byla spuštěna nová linka spěšných vlaků mezi Karlovými Vary, Chebem a Plzní. Na regionálních linkách nyní dojde jen k minimálním úpravám a hlavní změny nastanou v dálkové dopravě. ČD postupně nasadí na obě linky mezi Chebem a Prahou, tedy přes Plzeň i Ústí nad Labem, deset zcela nových souprav InterJet. Obnoveno bude také přímé Pendolino z Karlových Varů přes Plzeň a Prahu do Ostravy, které bylo od letošního dubna kvůli výlukám rozdělené na dva spoje bez přípojové návaznosti. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

V novém jízdním řádu 2022 ujedou vlaky Českých drah v Karlovarském kraji 2 353 003 vlakokilometrů. Mírný nárůst o cca 200 tisíc vlakokilometrů souvisí se spuštěním nové linky spěšných vlaků mezi Karlovými Vary, Chebem a Plzní, které společně objednal Karlovarský a Plzeňský kraj. Tyto nové spoje jsou v provozu od letošního 13. června, přičemž o dva měsíce později na ně ČD začaly nasazovat místo motorových souprav RegioShark čtyři zcela nové elektrické soupravy RegioPanter. Dopravní model u této linky zůstane v novém grafikonu stejný, spoje mezi oběma krajskými městy pojedou ve dvouhodinovém intervalu. Jednotky RegioShark jsou více využité na jiných neelektrifikovaných tratích v regionu.

Podstatné změny nastanou tentokrát v dálkové dopravě. Od nového jízdního řádu České dráhy postupně nasadí do provozu na linkách Ex6 Západní expres (Cheb – Plzeň – Praha) a R15 Krušnohor (Cheb – Karlovy Vary – Ústí nad Labem – Praha) deset zcela nových pětivozových netrakčních souprav InterJet, nástupců osvědčených Railjetů. Poprvé v centrální Evropě budou vlaky na těchto dvou linkách vybavené speciálními okny, která lépe propouští mobilní signál, aby se v nich dalo lépe telefonovat. V první třídě budou bezdrátové nabíječky a novinkou budou i zásuvky na dobíjení elektrických vozíků a elektrokol. Samozřejmostí budou místa pro handicapované cestující a prostor pro kočárky a jízdní kola. Občerstvení na palubě bude zajištěno prostřednictvím mobilního minibaru.

Důležitou změnou bude také obnovení přímého spojení z Karlových Varů, Chebu a Plzně přes Prahu do Pardubic, Olomouce a Ostravy přímým vlakem IC / SC 505 Pendolino. Tento původně přímý spoj byl od letošního dubna v Praze hl.n. rozdělen na dva spoje, IC 503 a SC 505, u kterých nemohla být s ohledem na výlukovou činnost na hlavním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou zajištěna návaznost. Cestující tak museli z Prahy využít následné spoje. Po několika měsících se tak znovu obnovuje přímé spojení z Karlových Varů směrem do Ostravy.

3PLZEŇSKÝ KRAJ

Rozsah regionální dopravy Českých drah zajišťované na základě objednávky Plzeňského kraje oproti současnému grafikonu mírně vzroste, a to zejména v souvislosti s novou smlouvou na zajištění regionální linky P2 Klatovy – Plzeň – Beroun. Na ní národní dopravce nasadí zcela nové soupravy řady 650.2 RegioPanter. Stejné soupravy zajišťují také linku spěšných vlaků z Plzně přes Cheb do Karlových Varů, jejíž provoz byl zahájen v polovině letošního roku. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2022.

„Od začátku nového jízdního řádu vstoupí v platnost nová smlouva mezi Českými drahami a Plzeňským krajem na zajištění linky P2 mezi Klatovy, Plzní a Berounem. Na tuto linku bude postupně nasazeno jedenáct nových souprav řady 650.2 RegioPanter,“ říká Vladimír Kostelný, obchodní manažer Oblastního centra obchodu Západ Českých drah, a dodává: „Půjde o dvouvozové soupravy s kapacitou 140 míst k sezení. Oproti předchozím generacím souprav z rodiny Panterů budou tyto nové jednotky vybavené nejmodernějším vlakovým zabezpečovačem ETCS L2, optimalizovanými podvozky či upravenou elektrickou výzbrojí. Jednotky nabídnou Wi-Fi připojení k internetu a interiér bude vhodný k přepravě handicapovaných cestujících.“

Jízdní řád v Plzeňském kraji je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy, společností POVED. Nový grafikon na území Plzeňského kraje zahrnuje celkem 542 vlaků, z toho v pracovní dny pojede 486 vlaků, o sobotách a nedělích 342 vlaků. Průměrně bude vypravováno 445 vlaků denně. Regionální spoje ujedou 5.961.440,2 vlakokilometrů, což představuje nárůst o cca 8,5 % ve srovnání se současným jízdním řádem.

S platností od 12. prosince 2021 budou ČD ve svém e-shopu a aplikaci Můj vlak nově odbavovat zákazníky v rámci Plzeňského kraje jízdenkami podle tarifu IDPK.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Plzeňském kraji

 • Od začátku platnosti nového jízdního řádu vstoupí v platnost nová smlouva podepsaná mezi ČD a Plzeňským krajem pro linku P2 Beroun – Plzeň – Klatovy, kde budou nasazena nová vozidla řady 650.2 RegioPanter. Celkem bude nasazeno 11 těchto souprav. Současně budou otevřeny dvě nové pokladny ČD – Plzeň zast. a Holoubkov.
 • S novými vozidly řady 650.2 RegioPanter pokračuje společný projekt Plzeňského a Karlovarského kraje na trati Plzeň – Cheb – Karlovy Vary. Spěšné vlaky tu zajišťují od srpna 2021 celkem čtyři tato vozidla.
 • Převážně na trati 160 v úseku Plzeň – Žihle budou začátkem roku 2022 nasazena dvě vozidla RS1 RegioSpider.
 • V průběhu roku 2022 (podle plánu Správy železnic předběžně od dubna 2022) bude na trati 191 Strakonice – Horažďovice předm. – Plzeň otevřena nové zastávka Plzeň-Slovany. Zastavovat na ní budou všechny osobní i spěšné vlaky. Po otevření zastávky přestanou vlaky zastavovat ve stanici Plzeň-Koterov.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Plzeňském kraji

Na základě požadavku Plzeňského kraje dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 160 Plzeň – Žatec

 • Vlak Os 7611 ze Žihle pojede o 10 minut dříve (tj. ze Žihle už v 10:23).
 • U některých osobních vlaků budou pouze minutové odchylky odjezdů a příjezdů vlaků.
 • Dálkové vlaky na této trati i nadále zajišťuje jiný dopravce.

Trať 170 Plzeň – Klatovy

 • S novým jízdním řádem začíná platit nová smlouva mezi ČD a Plzeňským krajem. Oproti původnímu jízdnímu řádu pojedou některé vlaky v upravených trasách. Detaily jsou v jízdním řádu pro trať 170.
 • Sezónní spěšné vlaky Sp 1702 / 1705 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín a zpět budou nově jezdit o sobotách, nedělích a svátcích po celý rok, v zimní a letní sezóně i v pracovní dny. Vlaky pojedou také o jarních, velikonočních a podzimních prázdninách.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice

 • V souvislosti s nasazením nových vozidel na trati 170 pojede vlak s odjezdem z Rokycan v 1:04 pouze v úseku Rokycany – Mirošov město. Cestující ve směru z Plzně budou muset v Rokycanech přestoupit. Obdobně vlak s odjezdem z Mirošova města ve 22:00 pojede jen v úseku Mirošov město – Rokycany, dále ve směru do Plzně bude nutné v Rokycanech přestoupit.
 • V novém jízdním řádu bude u ostatních vlaků zachován stejný dopravní koncept. U některých vlaků dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.

Trať 176 Plzeň – Radnice

 • V novém jízdním řádu bude na trati zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut u některých vlaků.

Trať 177 Plzeň – Bezdružice

 • V novém jízdním řádu bude na trati zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut u některých vlaků.

Trať 178 Plzeň – Cheb

 • Vlak Sp 1661 bude nově zastavovat na znamení v Ošelíně (6:10).
 • Jinak je na trati zachován stávající dopravní koncept.

Trať 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín

 • Sezónní spěšné vlaky Sp 1702 / 1705 budou nově jezdit o sobotách, nedělích a svátcích po celý rok, v zimní a letní sezóně i v pracovních dnech. Vlaky pojedou také o jarních, velikonočních a podzimních prázdninách.
 • Koncept dopravní obslužnosti zůstává s drobnými minutovými odchylkami stejný.

Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní

 • V novém jízdním řádu nebude obsluhována zastávka Tachov-Bíletín, vlaky jí budou projíždět.
 • Koncept obslužnosti zůstává s drobnými minutovými odchylkami stejný.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí

 • V novém jízdním řádu bude na trati zachován stejný dopravní koncept, u některých vlaků dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.

Trať 186 Svojšín – Bor

 • Na této trati objednavatel (POVED) neobjednal žádný vlak Českých drah.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí

 • Osobní vlak s odjezdem z Plzně-Jižního Předměstí do Horažďovic předměstí v 17:03 (Os 8917) bude nově zastavovat na znamení na zastávce Kovčín.
 • Koncept dopravní obslužnosti zůstává s drobnými minutovými odchylkami stejný.

Na následujících tratích bude zachován stávající dopravní koncept:

 • 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město,
 • 181 Nýřany – Heřmanova Huť,
 • 182 Staňkov – Poběžovice,
 • 192 Nepomuk – Blatná.

4LIBERECKÝ KRAJ

České dráhy budou nově provozovat všechny spoje linky L5 z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky, naopak provoz linky L4 z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu do Rumburku a L3 ze Staré Paky do Jaroměře zajistí jiní dopravci. Vlaky ČD na lince z Turnova přes Jičín do Hradce Králové pojedou v posunutých časech, díky kterým vzniknou na jejich trase nové přípojové vazby. Provoz vlaků na Jizerskohorské železnici, které zajišťují České dráhy, zůstane ve stejném rozsahu jako v současném grafikonu. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky Českých drah objednané Libereckým krajem ujedou v období platnosti jízdního řádu 2022 celkem 2,586 milionů vlakokilometrů, z toho 1,499 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské železnici. V pracovní dny pojede v Libereckém kraji 376 regionálních vlaků Českých drah, o sobotách ČD zajistí 309 spojů, v neděli a svátky 302 vlaků.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah na území Libereckého kraje

Na základě požadavku objednatelů dopravy dojde u regionálních vlaků Českých drah k následujícím změnám:

Trať 030 Jaroměř – Stará Paka – Turnov – Liberec

 • Regionální vlaky ze Staré Paky do Jaroměře bude od nového jízdního řádu zajišťovat dopravce Arriva.

Trať 041 Turnov – Jičín – Hradec Králové

 • „Základní“ vlaky na této trati, které jezdí denně ve dvouhodinovém intervalu, budou posunuty o 60 minut. Z Turnova budou odjíždět vždy 15 minut před celou lichou hodinou (v 6:45, 8:45, 10:45 apod.), z Hradce Králové vždy 4 minuty po celé liché hodině (v 7:04, 9:04, 11:04 apod.). V Ostroměři budou nově navazovat na spěšné vlaky Kolín – Trutnov a díky přeložení křižování z Rovenska p. T. do Hrubé Skály budou o 10 minut rychlejší.

Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou

 • Provoz na trati budou nově zajišťovat České dráhy, rozsah jízdního řádu bude beze změn.

Trať 080 Mladá Boleslav – Jedlová – (Rumburk)

 • Od začátku platnosti nového jízdního řádu bude osobní vlaky z Mladé Boleslavi do Rumburka zajišťovat dopravce Die Länderbahn.

Trať 087 Česká Lípa – Lovosice

 • Na této trati nasazují České dráhy čtyři vozidla Stadler RS1, která nahradila část výkonů dříve zajišťovaných jednotkami řady 814 Regionova.

U následujících regionálních linek Českých drah nedochází na území Libereckého kraje k žádným podstatným změnám:

 • Trať 034 Smržovka – Josefův Důl,
 • Trať 035 Železný Brod – Tanvald,
 • Trať 036 Liberec – Harrachov – Szklarska Poręba Górna,
 • Trať 037 Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách – Černousy,
 • Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem,
 • Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov,
 • Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou,
 • Trať 064 Lomnice nad Popelkou – Mladá Boleslav (– Mšeno),
 • Trať 070 Turnov – Praha,
 • Trať 086 Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí – (Děčín).

5MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Hlavní novinkou v Moravskoslezském kraji bude nasazení pěti zcela nových souprav typu push-pull na lince S6 z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí a dále do Frenštátu pod Radhoštěm. Na několika regionálních tratích nasadí České dráhy modernizované motorové vozy řady 811. Celkový rozsah regionální dopravy Českých drah v rámci objednávky Moravskoslezského kraje nepatrně poklesne. Bude to ale v souvislosti se změnou jízdních řádů a přípojových vazeb mezi linkami S1 a S6 a na celkovou nabídku spojení nebude mít tato úprava zásadní vliv. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

České dráhy budou v jízdním řádu 2022 provozovat regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji na celkem 569 kilometrech železničních tratí s výkonem přibližně 7,127 mil. vlakokilometrů. V regionu pojede denně v průměru 766 osobních a 62 spěšných vlaků.

„Mírný pokles rozsahu dopravy oproti současnému jízdnímu řádu souvisí zejména s úpravou přípojů mezi linkami S1 a S6 v Ostravě-Kunčicích. Na území krajského města nově nebudou jezdit některé vložené vlaky ze Svinova přes Vítkovice do Kunčic a zpět, které zajišťovaly návoz lidí k vlakům z Ostravy hl.n. přes Stodolní a Kunčice směrem do Frýdlantu nad Ostravicí,“ říká Kateřina Divišová, obchodní manažerka Oblastního centra obchodu Východ Českých drah, a dodává: „Počet vlakokilometrů sice nepatrně klesne, ale počet spojení ze Svinova a Vítkovic do Frýdlantu nad Ostravicí zůstane prakticky stejný.“

Spíše než v nabídce spojení pocítí cestující kvalitativní změnu v nasazovaných soupravách. „Od 12. prosince začneme postupně nasazovat na trati 323 úplně nové třívozové patrové soupravy typu push-pull. S výjimkou několika spojů v okrajových částech dne postupně zajistí všechny spoje linky S6 z ostravského hlavního nádraží přes Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, přičemž o víkendech budou zajíždět až do Frenštátu pod Radhoštěm. Soupravy nabídnou moderní klimatizovaný interiér a handicapovaní cestující u těchto vlaků ocení bezbariérový nástup a sociální zařízení. Vlaky budou vozit modernizované dieselové lokomotivy řady 750.7 ‚Brejlovec‘. Po elektrifikaci tratě ale počítáme s výměnou lokomotiv za elektrické,“ popisuje Kateřina Divišová.

V koordinaci s Moravskoslezským krajem zvýší České dráhy cestovní komfort také na řadě dalších regionálních tratí. Na ně národní dopravce nasadí modernizované klimatizované vozy řady 811 s přípojnými vozy BDtax. „Jezdit budou ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad Budišovkou, dále ze Studénky do Veřovic a také z Opavy přes Krnov a Bruntál do Rýmařova. Cestující se jimi svezou, byť ne přímo garantovaně, také na osobních vlacích z Krnova do Jindřichova ve Slezsku a ze Suchdola nad Odrou do Fulneku.“

Díky nasazení úplně nových i modernizovaných vozidel dochází v regionální dopravě v kraji k rozšíření poskytování bezdrátového internetového připojení Wi-Fi. To bude cestujícím k dispozici v netrakčních soupravách push-pull, motorových vozech 842 a v modernizovaných motorových vozech 811 a k nim nasazovaných přívěsných vozech. Dále je Wi-Fi připojení postupně dosazováno do všech elektrických jednotek CityElefant a motorových souprav Regionova.

Přehled změn v regionální dopravě ČD v Moravskoslezském kraji

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje, resp. koordinátora KODIS dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

 • Posun základního taktu na trati 323 Ostrava – Frýdlant n. O. – Frenštát p. R. / Ostravice

Na trati 323 Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm dojde k posunutí základního taktu osobních vlaků linky S6. Základní takt bude posunut o 30 minut, čímž dojde především k navázání okamžitých přípojů ve stanici Ostrava-Kunčice s osobními vlaky linky S1 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín. V souvislosti s tím dojde k časovému posunu o 30 minut i u základního taktu osobních vlaků linky S5 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice. Změny časových poloh jsou i u některých vybraných osobních vlaků v úseku Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí.

 • Posun základního taktu vlaků na trati 322 Frýdek-Místek – Český Těšín (– Cieszyn)

V souvislosti s časovým posunem vlaků na trati 323 Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm bude o 30 minut posunutý základní takt osobních vlaků na lince S7 Frýdek-Místek – Český Těšín (– Cieszyn). Ve špičkách pracovních dnů zůstanou zachovány dnešní časové polohy osobních vlaků včetně přípojů v Českém Těšíně a Frýdku-Místku.

Z provozních a protiepidemických důvodů budou i po zahájení platnosti nového jízdního řádu do odvolání odřeknuté osobní vlaky této linky v úseku Český Těšín – Cieszyn. Dočasně nepojedou po 12. prosinci 2021 ani regionální vlaky v úseku Bohumín – Chałupki. Termín obnovení provozu v těchto dvou úsecích bude předmětem dalších jednání s polským partnerským dopravcem a objednateli dopravy na české i polské straně.

 • Nové víkendové spěšné vlaky Ostrava – Ostravice

O sobotách a nedělích budou na trati 323 zajištěné tři páry nových spěšných vlaků „Lysohor“, které pojedou po trase Ostrava hl.n. – Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice. Ranní spoje budou zajišťovat návoz cestujících do Ostravice, odpolední vlaky pak jejich odvoz zpět do Ostravy.

 • Změny na trati 325 Studénka – Veřovice

Na trati 325 Studénka – Veřovice dojde zejména v dopoledních hodinách k úpravám, které budou spočívat ve zpravidelnění taktu osobních vlaků linky S8 a také v odstranění přestupů nebo dlouhých pobytů ve stanici Štramberk. Díky posunu základního taktu na trati 323 vzniknou pravidelné návaznosti ve stanici Veřovice.

U spěšných vlaků Štramberk – Ostrava dojde k úpravám jízdních řádů v sobotu ráno, resp. v neděli večer.

 • Navázání přípojů v pracovní dny ve stanici Opava východ mezi osobními vlaky linek S10 a S13 a spěšnými vlaky linky R61

V pracovní dny bude ve stanici Opava východ navázán přípoj mezi osobními vlaky linky S10 Rýmařov – Bruntál – Krnov – Opava (trať 310), S13 Hradec nad Moravicí – Opava (trať 315) a spěšnými vlaky linky R61 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín (trať 321). V opačném směru je přípoj mezi těmito linkami navázán již v současném jízdním řádu.

 • Změny na trati 321 Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice – Havířov – omezení vložených vlaků

V souvislosti s pravidelným navázáním přípojů mezi osobními vlaky linky S1 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín a linky S6 Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm ve stanici Ostrava-Kunčice dojde k omezení vložených vlaků Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice v pracovní dny, které nově pojedou jen ve frekvenčních špičkách. Víkendové vložené vlaky Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice – Havířov nepojedou vůbec.

Další úpravy regionálních jízdních řádů

 • Na trati 310 Opava – Krnov – Bruntál – Olomouc bude osobní vlak Os 3507, který jezdí v pátky z Moravského Berouna (odj. ve 21:34) do Bruntálu (příj. ve 22:05), nově prodloužen až do Krnova (příj. ve 22:34). V Moravském Berouně má tento vlak přípoj od osobního vlaku z Olomouce. V tomto vlaku je zaveden samoobslužný způsob odbavení cestujících.
 • Na trati 321 v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov pojede osobní vlak Os 3441 na základě požadavku objednavatele o cca 30 minut dříve (tj. ze stanice Opava východ již v 03:35, příjezd do Ostravy-Svinova bude v 04:10). Ve stanici Ostrava-Svinov tak bude obnoven přípoj na vlak IC 518 Ostravan do Prahy.

Novinky v tarifní oblasti a odbavení

V celém Moravskoslezském kraji je zaveden integrovaný dopravní systém ODIS, který propojuje železniční, autobusovou i městskou dopravu.

Cestující, kteří využívají tarif ODIS, si nově budou moci zakupovat jednotlivé jízdné REGION přímo ve vybraných vlacích prostřednictvím samoobslužných prodejních terminálů (validátorů). Těmi budou vybavené nově nasazované netrakční soupravy push-pull, motorové vozy ř. 811 a modernizované přívěsné vozy ř. BDtax. Odpadne tak nutnost zakupování jízdních dokladů u pokladní přepážky.

Ve vybraných osobních vlacích mezi Opavou a Krnovem, které jedou v pozdních večerních a brzkých ranních hodinách a jsou zajištěné samostatným motorovým vozem řady 811, bude zaveden samoobslužný způsob odbavení cestujících. Týkat se to bude vlaků s odjezdy z Krnova v 03:48 a 22:09 (Os 3461 a 3475) a ze stanice Opava východ ve 21:26 a 22:46 (Os 3474 a 3476).

6KRAJ VYSOČINA

V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy Českých drah objednaný Krajem Vysočina zůstane na stejné úrovni jako v současném grafikonu. Na většině tratí pojedou vlaky podobně jako v současnosti, k drobným úpravám dojde na tratích 240 Jihlava – Třebíč – Náměšť nad Oslavou – Brno a 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo. Bude také rozšířena platnost integrovaného dopravního systému VDV o některé úseky na hranicích se sousedním Středočeským a Jihočeským krajem. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Objednávka regionálních spojů na území Kraje Vysočina zůstane v jízdním řádu 2021/2022 na stejné úrovni jako v současném grafikonu. Regionální spoje na území kraje ujedou 4,4 mil. vlakokilometrů. V regionu bude denně vypraveno v průměru 408 vlaků v pracovní dny a 288 v nepracovních dny. V celoročním průměru se jedná o 374 vlaků denně.

S platností od 12. prosince 2021 dochází k rozšíření IDS VDV. Do integrovaného systému budou nově zařazeny úseky Chřenovice – Zruč nad Sázavou zast. (trať 212), Obrataň – Tábor (trať 224), Slaviboř – Dačice město (trať 227), Golčův Jeníkov – Čáslav (trať 230) a Moravské Budějovice – Jemnice (trať 243, dopravce Railway Capital).

Změny v dálkové dopravě Českých drah na území Kraje Vysočina

U dálkových vlaků nedochází v jízdním řádu 2021/2022 k významným změnám. Na všech linkách Českých drah, včetně těch, které vedou přes Kraj Vysočina, zůstává zachován současný rozsah provozu a jen minimálně, v řádu několika minut, se upravují cestovní doby a časy odjezdů a příjezdů.

Viditelná změna nastane u řazení souprav dálkových vlaků. České dráhy se totiž ve velké míře pustí do náhrady starších vozů, tzv. „koženek“, v obyčejných rychlících. Část „koženek“ zmizí z plánovaných oběhů v mnoha vlacích a nahradí je klimatizované vagóny s řadou služeb, jako jsou Wi-Fi nebo zásuvky na dobíjení cestovatelské elektroniky. Většina rychlíků tak nabídne vozy s komfortem vlaků EC / IC. Kvalitativní změnu zaznamenají cestující zejména v rychlících „Vysočina“ z Brna přes Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod do Prahy. Tam odstaví České dráhy nejvíce starších vozů a nahradí je moderními vagóny.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Kraji Vysočina

Trať 212 Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou (– Čerčany)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Budčice, Vlastějovice, Laziště, Horka nad Sázavou, Zruč nad Sázavou a Zruč nad Sázavou zast. Nově tedy bude na trati 212 do IDS VDV zaintegrován úsek Světlá nad Sázavou – Zruč nad Sázavou zast.

Trať 224 Horní Cerekev – Obrataň (– Tábor)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Pořín, Chýnov, Dobronice u Chýnova, Smyslov, Tábor-Měšice a Tábor. Nově tedy bude do IDS VDV zaintegrována celá trať 224.

Trať 225 (Veselí nad Lužnicí –) Horní Cerekev – Jihlava – Havlíčkův Brod

 • Na této trati dochází pouze k drobným časovým posunům vybraných vlaků především z důvodu větší stabilizace dopravního modelu a úpravy taktových poloh vlaků.
 • Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč (– Slavonice)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Velký Pěčín, Malý Pěčín, Dačice a Dačice město. Nově tedy bude na trati 227 do IDS VDV zaintegrován úsek Kostelec u Jihlavy – Dačice město.

Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou (– Kolín)

 • Sobotní odpolední vlak s odjezdem z Havlíčkova Brodu v 17:04 a nedělní vlak s odjezdem z Havlíčkova Brodu v 17:34, jejichž cílovou stanicí je Kolín, nově pojedou v sobotu i neděli ve stejný čas. Z Havlíčkova Brodu bude nově odjíždět oba dva dny v 17:04 a do Kolína přijede v 18:22 (Os 5922).
 • V opačném směru bude sloučen nedělní vlak s odjezdem z Kolína v 17:06 a sobotní vlak s odjezdem z Kolína v 17:36, jedoucí ve směru Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Nově pojedou oba dva dny z Kolína v 17:36 (Os 5923).
 • Dále na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám jednotlivých vlaků, jejichž cílem je zachovat či vylepšit přípojové vazby v Havlíčkově Brodě a Kolíně.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Vlkaneč, Horky u Čáslavi a Čáslav. Nově tedy bude na trati 230 do IDS VDV zaintegrován úsek Havlíčkův Brod – Čáslav.

Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou (– Pardubice)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 240 (Brno –) Náměšť nad Oslavou – Okříšky – Jihlava

 • Mezi zastávkami Troubsko a Brno-Horní Heršpice byla vybudována nová zastávka Ostopovice. S platností od 12. prosince 2021 zde budou nově zastavovat vybrané regionální vlaky linky S4. V souvislosti s otevřením zastávky Ostopovice se u některých vlaků linky S4 mění zastavovací politika v úseku Brno – Střelice.
 • Dochází k obnovení provozu večerního vlaku v pátek a sobotu s odjezdem v 22:44 ze Zastávky u Brna do Brna hl.n. (Os 4863) a víkendového nočního vlaku nově s odjezdem v 0:05 z Brna hl.n. do Náměště nad Oslavou (Os 4800).
 • V pracovní dny je nově zaveden vlak Náměšť nad Oslavou – Třebíč s odjezdem v 5:50 z Náměště nad Oslavou (Os 14810).
 • Vlak s odjezdem v 6:17 z Třebíče do Jihlavy (Os 14812) nově nepojede v neděli.
 • V pracovní dny je nově zaveden vlak Brno hl.n. – Zastávka u Brna s odjezdem v 18:20 z Brna hl.n. (Os 4844).
 • Vlak s odjezdem v 5:43 z Jihlavy do Třebíče (Os 14807) nově nepojede v neděli.
 • Nově je v pracovní dny zaveden vlak Zastávka u Brna – Brno hl.n. s odjezdem v 17:14 ze Zastávky u Brna (Os 4845).

Trať 241 (Znojmo –) Moravské Budějovice – Okříšky                      

 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:22 do Znojma (Os 24805) nově pojede i v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:30 do Znojma (Os 24807) nově nepojede v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak s odjezdem v 7:38 ze Znojma do Okříšek (Os 24804) nově pojede v úseku Znojmo – Moravské Budějovice i v pracovní dny o prázdninách a v období od 15. dubna do 2. října i v neděli a o svátcích.
 • Vlak s odjezdem v 6:58 ze Znojma do Moravských Budějovic (Os 24832) nově nepojede v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 6:22 do Znojma (Os 24803) nově pojede v úseku Moravské Budějovice – Znojmo v období od 15. dubna do 2. října i v neděli a o svátcích.
 • Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.

Trať 250 (Brno –) Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod                      

 • První ranní vlak s odjezdem ve 4:22 z Tišnova a příjezdem v 5:17 do Žďáru nad Sázavou (Os 4678) jedoucí v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova pouze v pondělí, nově pojede v tomto úseku v pracovní dny. Z oběhových důvodů dochází ke zrušení protijedoucího ranního vlaku od úterý do pátku se stávajícím odjezdem v 4:00 z Křižanova do Vlkova u Tišnova (Os 4671).
 • Vlak s odjezdem v 13:02 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou (Os 5911) nově zastaví na zastávce Nížkov.
 • Vlak s odjezdem v 14:24 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu (Os 5918) nově zastaví na zastávce Nížkov.
 • Dále na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám jednotlivých vlaků. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 256 (Tišnov –) Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou                      

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 257 Studenec – Velké Meziříčí – Křižanov                      

 • Na této trati dochází pouze k rozdělení vybraných vlaků do dvou tras – trasy v pracovní dny a víkendové trasy. Obě nově rozdělené trasy jsou ve shodných časových polohách. Cílem těchto úprav je zvýšení bezpečnosti provozu na trati se zjednodušeným řízením provozu D3.

7ÚSTECKÝ KRAJ

Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Ústeckém kraji zůstane na obdobné úrovni jako v současném jízdním řádu. Vlaky ČD ujedou v jízdním řádu na základě objednávky ústeckého, středočeského a libereckého krajského úřadu celkem 6,104 mil. vlakokilometrů. Turisté budou moci i v příští letní sezóně využít cyklovlaky Českých drah v úsecích Děčín – Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – Děčín a v nabídce i nadále zůstanou sezónní vlaky linky RE 20 z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky Českých drah na území Ústeckého kraje ujedou v období platnosti jízdního řádu 2022 celkem 6,104 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny pojede v regionu 676 vlaků Českých drah (65 dálkových vlaků EC, IC a R a dále 603 regionálních vlaků kategorie Os a Sp), o víkendech pak 441 spojů (52 dálkových a 389 regionálních).

Hlavní informace o regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji

 • Sezonní cyklovlaky v úseku Děčín – Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – Děčín budou zachované i v novém jízdním řádu 2022 a pojedou v období turistické sezony, která bude v Ústeckém kraji od 2. dubna do 31. října 2022.
 • I v novém jízdním řádu bude zachována linka RE20 Ústí nad Labem – Drážďany a zpět. V období od 2. dubna do 30. října 2022 pojede o víkendech a státem uznaných svátcích vlak „Letní kometa“, o adventních víkendech „Vánoční kometa“.
 • Od začátku platnosti nového jízdního řádu bude osobní vlaky z Rumburku do Mladé Boleslavi (trať 080) zajišťovat dopravce Die Länderbahn.
 • Od 26. června 2022 do února 2023 je plánovaná výluka na území Německa v úseku Děčín st.hr. – Bad Schandau. V souvislosti se sníženou kapacitou tratě v tomto úseku pojedou regionální vlaky na trati 083 Děčín – Dolní Žleb – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk v upravených časech, které jsou uvedené v traťovém jízdním řádu.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji

Na základě požadavku objednatelů dopravy dojde u regionálních vlaků Českých drah k následujícím změnám:

Trať 080 Mladá Boleslav – Jedlová – (Rumburk)

Od začátku platnosti nového jízdního řádu bude osobní vlaky z Rumburku do Mladé Boleslavi zajišťovat dopravce Die Länderbahn.

Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk

Osobní vlak Os 6673 z České Kamenice (odj. 13:59) do Děčína hl.n. (příj. 14:27) nově nebude zastavovat na zastávce Veselé pod Rabštejnem.

Trať 083 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk

V souvislosti s výlukou v německém úseku tratě budou vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk a zpět v období od 26. června 2022 do února 2023 jezdit podle upravených jízdních řádů.

Trať 090 (Praha –) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (– Děčín)

Ve stanici Hrobce budou nově zastavovat spěšné vlaky Sp 1973 (ve 21:38) a Sp 1972 (ve 22:28), které dosud stanicí projížděly.

Trať 095 Zlonice – Vraňany

Na území Ústeckého kraje nedošlo k žádné podstatné změně.

Trať 096 Roudnice nad Labem – Libochovice

Na této trati nedochází k podstatným změnám, vlaky jsou pouze přečíslovány.

Trať 130 Děčín – Kadaň-Prunéřov

Ranní vlak s odjezdem z Chomutova ve 3:58 do Teplic v Čechách (Os 7083) bude nově výchozí ze stanice Most (odjezd ve 4:17). V úseku Chomutov – Most pojede vlak dopravce RegioJet ÚK. Osobní vlak Os 7086 s odjezdem z Teplic ve 4:53 (Os 7086) pojede po trase Teplice v Čechách – Duchcov – Bílina – Most (nyní jede odklonem po tratích 097 a 131). Jeho cílovou stanicí bude nově Most (příj. v 5:23), dále do Chomutova nepojede. Cestující ve směru Jirkov zastávka, Chomutov a Kadaň-Prunéřov využijí rychlík R 620 s odjezdem z Mostu v 6:31. Na vlacích Os 7083 a 7086 budou místo motorových souprav RegioShark  nově nasazené elektrické jednotky RegioPanter.

Všechny vlaky linky U1 budou nově zastavovat na zastávce Jirkov zast. Dosud tu vlaky zastavovaly pouze na znamení.

Osobní vlak se současným odjezdem z Mostu do Teplic v Čechách v 5:12 (Os 6843) bude nově odjíždět až v 5:29, pojede po trase Most – Bílina – Teplice v Čechách (dosud jel odklonem po tratích 135, 134) a nově bude projíždět zastávku Jeníkov-Oldřichov.

Trať 134 (Ústí nad Labem –s) Teplice v Čechách – Litvínov

Na zastávkách Jeníkov-Oldřichov a Háj u Duchcova bude nově projíždět vlak, který zde zastavoval ve 22:53 hodin resp. 22:57 hodin (Os 16946).

Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb

Na této trati nedochází k podstatným změnám, vlaky jsou pouze přečíslovány.

Na ostatních tratích, na kterých zajišťují provoz České dráhy, zůstává rozsah dopravy stejný a jízdní řád je bez podstatných změn:

 • trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice dol.n.,  Rumburk – Krásná Lípa – Panský a zpět,
 • trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách (v úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní autobusová doprava),
 • trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny,
 • trať 132 Kadaň-Prunéřov – Hradec u Kadaně,
 • trať 135 Most – Moldava v Krušných horách.

8JIHOČESKÝ KRAJ

V Jihočeském kraji zůstane rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na podobné úrovni, jako po letní změně grafikonu v červnu letošního roku. V průběhu platnosti nového jízdního řádu ČD postupně nasadí do provozu celkem deset zcela nových jednotek RegioPanter. Tato nová vozidla doplní stávající moderní soupravy stejné řady v současné době nasazované na trati Strakonice – České Budějovice – České Velenice a začnou vozit cestující i na linkách z krajské metropole do Písku, Jindřichova Hradce, Horního Dvořiště a Tábora. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky, které České dráhy zajišťují na základě smluv s Jihočeským krajem, ujedou v novém jízdním řádu 2021/2022 celkem 4,686 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny budou ČD v regionu vypravovat 290 vlaků, o víkendech a svátcích 211 spojů.

Rozsah IDS Jihočeského kraje a IDS Táborska zůstává k zahájení platnosti nového grafikonu beze změny. V průběhu platnosti jízdního řádu připravuje objednatel rozšíření IDS Jihočeského kraje.

Hlavní změny v regionální dopravě v Jihočeském kraji

 • Nasazení deseti nových jednotek RegioPanter v Jihočeském kraji

V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/22 bude v Jihočeském kraji postupně nasazeno na vlaky provozního souboru elektrické trakce deset nových jednotek RegioPanter. Tyto nové soupravy doplní stávající RegioPantery na tratích 190 Strakonice – České Budějovice a 199 České Budějovice – České Velenice, kde budou jezdit nové soupravy na všech spojích. Následně budou nasazeny na linkách z Českých Budějovic do Písku a Jindřichova Hradce, dále na většině spojů z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (s výjimkou vlaků, které pokračují z Rybníka do Lipna nad Vltavou, a vlaků relace České Budějovice – Linz Hbf) a jako poslední začnou vozit cestující z krajské metropole do Tábora. Nasazení na trati do Tábora bude možné až po ukončení modernizace úseku tratě Soběslav – Doubí u Tábora, při níž bude zrušena stanice Roudná.

 • Stavební práce na trati České Budějovice – Benešov u Prahy

V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/2022 by měly být dokončeny stavební práce v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, dojde ke zrušení železniční stanice Roudná a k otevření nové zastávky Myslkovice. Předběžný termín dokončení prací je listopad 2022.

 • Obnovení řady spojů v průběhu letních prázdnin

V rámci letní změny jízdního řádu od 13. června 2021 byl na některých tratích omezen provoz vybraných vlaků o letních prázdninách. V novém jízdním řádu 2021/2022 bude toto omezení u mnoha spojů zrušeno a vlaky tak pojedou i v letním období.

 • Zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Od 5. prosince 2021 do 31. července 2022 probíhá na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou zkušební provoz soupravy RegioPanter. České dráhy jednají s Jihočeským krajem o nasazení těchto souprav na regionální vlaky na této trati od roku 2024.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji

Na základě požadavku Jihočeského kraje dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Tratě 190 / 200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)

 • Spěšné vlaky České Budějovice – Písek s odjezdem z Č. Budějovic v 8:13 (Sp 1984) a zpět s odjezdem z Písku v 10:38 (Sp 1989) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Osobní vlak s odjezdem z Písku do Českých Budějovic ve 3:54 (Os 8021) pojede v úseku Písek – Protivín nově pouze ve dnech školního vyučování a stejné omezení bude nově platit také u vlaků v opačném směru s odjezdy z Protivína do Písku ve 4:25 a 23:33 (Os 7973 a 7977). Důvodem těchto změn je zajištění prázdninového spojení v občanském dni (nově pojede pár Sp 1984 / Sp 1989) a naopak úspora vlakokilometrů v méně frekventovaných časech.
 • Osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic do Zlivi ve 20:13 (Os 8080) a zpět s odjezdem ze Zlivi ve 21:23 (Os 8083) pojedou v pracovní dny, kromě 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Mezi Zliví a krajskou metropolí tak bude o prázdninách zajištěno frekventované večerní příměstské spojení, které cestující využijí např. pro návrat z výletů.
 • Poslední večerní vlak do Strakonic pojede z Českých Budějovic o 5 minut dříve, tj. už ve 22:52 (Os 8016). V krajské metropoli tak bude urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47). V souvislosti s tím budou rovněž posunuté odjezdy přípojných vlaků Os 7975 a 7977 v Protivíně, které odjedou o 5 minut dříve, tj. už ve 23:33.

Trať 192 Blatná – Nepomuk

 • Na této trati dochází pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

 • Osobní vlak s odjezdem z Rybníka v 10:07 (Os 18826), který dosud jezdil pouze o sobotách, nedělích a svátcích, pojede nově také v pracovní dny v období od 2. května do 27. září.
 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Rybníka ve 14:07 (Os 18834) a z Lipna nad Vltavou v 15:15 (Os 18835) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů. Toto omezení se týká pouze jednoho víkendu.

Trať 196 České Budějovice – Summerau (– Linz)

 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Českých Budějovic ve 13:02 (Os 3881) a z Horního Dvořiště v 15:53 (Os 3884) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů, omezení se týká pouze jednoho víkendu.
 • Na základě požadavku objednatele pojede poslední večerní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (Os 3889) z krajské metropole o 7 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od večerního rychlíku R 733 z Prahy (příj. ve 22:47).

Trať 199 České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic do Českých Budějovic v 16:03 (Os 2174) a spoj v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic v 17:10 (Os 2175) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Zejména vlak Os 2175 je cestujícími hojně využívaný a objednatel proto inicioval zajištění jeho provozu o prázdninách.
 • Poslední vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic (Os 2171) pojede o 10 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47).

Trať 200 Protivín – Březnice

 • Osobní vlak s odjezdem z Písku v 8:06 do Protivína (Os 7970) na žádost objednatele nově nepojede. Jako alternativu můžou cestující využít spěšný vlak Sp 1712 s odjezdem z Písku v 8:11 do Ražic, kde přestoupí na Os 8005 s odjezdem v 8:22 a příjezdem do Protivína v 8:31. Díky tarifní výjimce je jízdné při jízdě přes Ražice stejné, jako při cestě z Písku přímo do Protivína.
 • Osobní vlak s odjezdem z Březnice do Protivína v 8:18 (Os 7948) má nově prázdninové omezení v pracovních dny pouze v úseku Březnice – Písek, v úseku z Písku do Protivína pojede tento spoj denně. Ke změně dochází z oběhových důvodů.

Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

 • V pracovní dny od 21. března budou na žádost objednatele obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10:08 (Os 8426) a zpět z Písku do Tábora v 10:20 (Os 8427). Tyto vlaky byly zrušeny při letní změně jízdního řádu od 13. června 2021.

Trať 202 Tábor – Bechyně

 • Po dohodě ČD s objednatelem bude na trati pro přehlednost sjednocen „letní“ jízdní řád. Platit bude od 4. června do 25. září. V současném grafikonu jely některé vlaky o víkendu pouze v období letních prázdnin, jiné v období do konce září.
 • Vlaky s odjezdem z Tábora ve 14:06, 16:07, 18:08 a 20:09 (Os 28412, 28416, 28420 a 28424) pojedou do 27. května a od 29. září v pracovní dny (s výjimkou 31. prosince), od 30. května do 27. září pojedou denně. Se stejným datumovým omezením pojedou i vlaky v opačném směru s odjezdem z Bechyně v 15:02, 17:03 a 19:04 (Os 28415, Os 28419 a 28423).
 • Vlaky s odjezdem z Tábora v 10:06 (Os 28434) a z Bechyně v 11:01 a 21:05 (Os 28435 a Os 28427) pojedou o sobotách, nedělích a svátcích od 4. června do 25. září.

Trať 203 / 200 Strakonice – Březnice (– Beroun)

 • Jízdní řád na této trati zůstává stejný, jako po úpravě platné od 13. června 2021.
 • I nadále tak platí, že vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede pouze v úseku Beroun – Březnice a analogicky vlak Os 7909 bude zajištěn pouze v úseku Březnice – Beroun (odj. z Březnice v 9:43).
 • Vlaky Os 7917 (odj. z Blatné do Březnice v 17:12) Os 7906 (odj. z Březnice do Blatné v 10:14) pojedou v úseku Blatná – Březnice a opačně v období do 25. března a od 31. října denně, od 28. března do 27. října v pracovní dny.

Trať 220 České Budějovice – Tábor

 • Jízdní řád na této trati bude díky společné iniciativě Českých drah a Jihočeského kraje pro cestující přehlednější. Zrušení prázdninových omezení v části trasy některých vlaků navíc zjednoduší oběhy souprav.
 • Osobní vlak s odjezdem z Tábora do Českých Budějovic v 7:22 (Os 8207) nově pojede v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí denně.
 • Osobní vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Tábora v 12:59 (Os 8232) nově pojede v pracovní dny i o prázdninách.
 • Spěšný vlak s odjezdem z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v 15:44 (Sp 1739) nově pojede v celé trase celoročně v pracovní dny. V současném jízdním řádu nejede v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice o prázdninách.
 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Tábora v 17:12 (Os 8216) pojede denně v celé své trase.

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

 • Na této trati dojde pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice

 • S letní změnou jízdního řádu od 13. června 2021 došlo v rámci úspor k omezení tří spojů o letních prázdninách a o víkendech. Omezení těchto vlaků působilo dopravci oběhové problémy. Jelikož jde o turisticky velmi využívanou trať, navrženou změnu plně podporoval i objednatel.
 • Spoje s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ve 13:45 a 20:39 (Os 8715 a 8723), které dosud jezdily jen v pracovní dny kromě letních prázdnin, tak znovu pojedou denně. Vlak s odjezdem z Českých Velenic zpět do Českých Budějovic ve 22:06 (Os 8722), který dosud jezdil v pracovní dny kromě letních prázdnin, znovu pojede v pracovní dny celoročně.

Nabídka ČD pro volný čas

Lyžování s Voucherem ČD Yetti

 • Podobně jako v minulých letech, i v této lyžařské sezoně bude možnost využít vlaky k cestě do Skiareálu Lipno nad Vltavou. Od vybraných vlaků bude zajištěn přípoj skibusem přímo ke sjezdovce. Zároveň budou mít cestující Českých drah možnost využít voucher ČD Yetti, který jim bude bezplatně vydán k jízdence do stanice Lipno nad Vltavou. S tímto voucherem získají 30% slevu z ceny celodenního skipasu.

Nostalgie

 • V roce 2022 plánují České dráhy v Jihočeském kraji zvláštní parní vlaky. Předpokládáme např. opětovnou realizaci oblíbeného Šumavského léta s párou.

9ZLÍNSKÝ KRAJ

Na území Zlínského kraje budou České dráhy zajišťovat regionální dopravu ve stejném rozsahu jako v aktuálním grafikonu. Na jednotlivých tratích dojde pouze k drobným změnám. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Spoje zajišťované na území Zlínského kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2021/2022 celkem 2,68 mil. vlakokilometrů, podobně jako v současném jízdním řádu. ČD budou v regionu zajišťovat průměrně 333 regionálních vlaků denně. V pracovní dny jich pojede průměrně 345, o víkendech pak 304.

V kraji dojde jen k nepatrným úpravám, jejichž cílem bude zpravidelnění dopravy, a to jak co se týká četnosti, tak hlavně datumových omezení spojů. Zastávka Rajnochovice na trati 303 Kojetín – Valašské Meziříčí bude přejmenována na Podhradní Lhotu.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah ve Zlínském kraji

Na základě požadavku Zlínského kraje dochází od 12. prosince 2021 k následujícím změnám:

Trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm

 • Vlaky s odjezdy z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm v 6:10 a 13:52 (Os 13209 a 13215) a vlaky v opačném směru s odjezdem z Rožnova pod Radhoštěm v 6:37 a 14:31 (Os 13204 a 13214) budou České dráhy nově zajišťovat jen o víkendech, v pracovní dny pojedou ve stejných časech spoje Arrivy.
 • Vlaky z Valašského Meziříčí do Rožnova p. R. ve 4:12 (Os 13203) a z Rožnova p. R. zpět do Valašského Meziříčí ve 4:40 (Os 13202) pojedou nově denně. Přípoj od vlaku Os 13202 z Rožnova p. R. na vlak IC 522 Valašský expres směrem do Hranic na Moravě, Olomouce, Pardubic a Prahy tak bude zajištěn kromě víkendů a svátků také v pracovní dny.

Trať 303 Kojetín – Valašské Meziříčí

 • Vlaky z Kroměříže do Holešova v 9:18 (Os 3973) a z Holešova zpět do Kroměříže v 11:17 (Os 3944) pojedou nově v celé trase denně.
 • Vlaky z Kroměříže do Holešova v 6:09 (Os 3943) a z Holešova zpět do Kroměříže v 6:46 (Os 3942) pojedou nově v celé trase v pracovní dny a sobotu.
 • Vlaky z Hulína do Bystřice pod Hostýnem ve 12:25 (Os 3935) a v opačném směru z Bystřice p. H. do Kroměříže ve 13:01 (Os 3936) pojedou nově v pracovní dny a sobotu. Vlak Os 3936 bude v pracovní dny a v sobotu pokračovat z Kroměříže jako přímý spoj až do Kojetína, v neděli bude začínat v Kroměříži.

Trať 330 Přerov – Otrokovice – Břeclav

 • Vlak s odjezdem ve 4:13 ze Starého Města u Uh. Hradiště do Moravského Písku zajistí nově místo Arrivy České dráhy (jako Os 4244).
 • Z Moravského Písku pojede ve 4:32 nový vlak do Hulína (Os 4245), který nahradí vlak Os 4243 (v současnosti jezdí vlak v trase Uherského Hradiště 4:41 – Hulín 5:26).

Trať 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice

 • Na této trati bude zaveden nový vlak Os 14258 s odjezdem ze stanice Zlín střed ve 12:19 do Otrokovic (příj. ve 12:34 hod.). V Otrokovicích tak vznikne nový přípoj na zastávkový vlak Os 4233 do Přerova a na spoj EC 130 Báthory směrem do Přerova, Hranic na Moravě, Ostravy, Bohumína a dále do Polska.

Tratě 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Uherské Hradiště – Luhačovice / Vlárský průsmyk a

 • ČD nově zajistí v pracovní dny a v sobotu vlak Os 4240 (Uherské Hradiště 3:05 – Staré Město u Uh. Hradiště 3:11). Dosud v této časové poloze zajišťovala spojení Arriva.
 • Vlak s odjezdem ve 4:40 z Uherského Hradiště směrem do Starého Města u Uh. Hradiště budou provozovat České dráhy jen v neděli (jako Os 4244), ostatní dny ho zajistí Arriva.

Na ostatních tratích k žádným podstatným změnám nedochází.

Nasazení vozidel v jednotlivých provozních souborech ve Zlínském kraji

České dráhy budou v jízdním řádu 2022 nasazovat na osobních vlacích na území Zlínského kraje následující vozidla:

 • Provozní soubor Zlínský kraj – střed (nezávislá trakce, PS A) – linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín budou obsluhovány modernizovanými vozidly Regionova (celkem 8 kusů)..
 • Provozní soubor Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (PS C) – linka Přerov – Břeclav bude obsluhována jako doposud soupravou s řídícím vozem a dvěma vozy Bdmtee (celkem 5 souprav).
 • Provozní soubor Zlínský kraj – tratě 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a 305 Kroměříž – Zborovice (PS D) bude obsluhován moderními jednotkami PESA (5 kusů), jednou modernizovanou motorovou jednotkou Regionova a třemi modernizovanými motorovými vozy řady 810.

Integrace vlaků ČD do ID ZK

Od 1. září 2021 došlo k zavedení bezkontaktní čipové karty „ZETKA“ v prostředí ČD a ve vlacích ČD integrovaných do systému Integrované dopravy Zlínského kraje. U pokladních přepážek ČD ve Zlínském kraji a ve vlacích ČD (integrovaných do systému ID ZK) mohou cestující přes ZETKu zakoupit elektronickou jízdenku pro jednotlivou jízdu, která jim umožní využít zvýhodněný přestup v navazujícím spoji ID ZK, ať už autobusu či vlaku. Cestujícímu bude při zakoupení navazující elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu odečtena základní sazba.

10KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

V Královéhradeckém kraji budou České dráhy provozovat dopravu na základě nové desetileté smlouvy. Národní dopravce v ní obhájil provoz regionálních vlaků na všech tratích kromě linky Jaroměř – Stará Paka a nově bude provozovat vlaky také na trati 032 v úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou a 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

„Jsme rádi, že náročná jednání byla zdárně ukončena podpisem smlouvy. České dráhy zůstanou v příštích deseti letech hlavním železničním dopravcem v regionu a zajištěna jsou tak pracovní místa pro stovky zaměstnanců z řad strojvedoucích, průvodčích, pokladních, opravářů a dalších zaměstnanců, kteří se starají o provoz Českých drah v Královéhradeckém kraji. Kraj v nás dostal silného partnera, který má jasnou vizi rozvoje a modernizace železniční dopravy,“ říká Roman Moravčík, obchodní manažer Českých drah pro Královéhradecký kraj.

Díky podepsanému kontraktu ČD chystají řadu novinek, které zajistí obyvatelům a návštěvníkům Královéhradeckého kraje komfortní cestování vlakem. „V letech 2024 až 2027 nasadíme čtyři desítky nových moderních elektrických a motorových vlaků. První z nich svezou cestující už na konci roku 2024. Budou bezbariérové, v létě v nich bude příjemně díky klimatizaci, připojení k internetu umožní palubní Wi-Fi a nebudou chybět například ani zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky. Modernizací projde i většina stávajících vozidel, která nabídnou nové služby. Pro nás jako dopravce bude náročné i dokládání realizovaných smluvních výkonů a zejména plnění požadovaných parametrů, které např. z čtvrtletního cyklu přechází na měsíční,“ dodává Roman Moravčík.

Regionální vlaky, objednané Královéhradeckým krajem, ujedou v období roku 2022 celkem 5,88 mil. vlakokilometrů, denně vlaky ujedou 16 tisíc kilometrů. Celkem bude v novém období zavedeno 728 tras regionálních vlaků. V pracovní den bude vypraveno 646 vlaků, v sobotu 506 a v neděli 509. Dále na území kraje denně pojede 33 dálkových vlaků na lince R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov. Všechny dálkové i regionální vlaky ČD můžou používat také zákazníci integrovaných dopravních systémů VYDIS a IREDO.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Královéhradeckém kraji

 • Přímé spojení Broumovska a Náchodska s Hradcem Králové 7x denně: Ve stanici Starkoč se budou spojovat vlaky z Broumova a Svobody nad Úpou a zajistí tak historicky nejvyšší počet přímých spojení s krajským městem.
 • Spěšné vlaky Hradec Králové – Trutnov pojedou nově přímo až do Svobody nad Úpou: Ve stanici Trutnov hl.n. budou stát pouze 2 minuty, takže jízdní doba se zkrátí na 91 minut.
 • Posílena bude doprava mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí ve špičce pracovního dne včetně návazností směr Doudleby n. O.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Královéhradeckém kraji

Tratě 020, 021, 023, 026 a 027 (Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Náchod, Broumov)

 • Provoz spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad bude rozšířen o spoje v 5:05, 14:04 (v pracovní den) a 21:05, opačně z Letohradu v 6:33 (v pracovní den) a 19:33.
 • Spojení na noční směnu v závodě Škoda Auto Kvasiny bude nově možné přímo z Hradce Králové ve 20:22, spojení z noční směny bude též nově přímo vlakem Solnice – Hradec Králové s odjezdem v 6:19.
 • Ve dnech školního vyučování pojedou posilové spěšné vlaky Hradec Králové – Týniště n. O. ve 12:40, 14:40 a 16:40 s návazností na osobní vlaky do Doudleb n. O.
 • Broumovsko a Náchodsko bude mít nově přímé spojení s Hradcem Králové 7× denně spěšnými vlaky s odjezdy z Broumova v 5:03, 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02 a 17:02 (soboty a neděle) a také vlakem „Dobrošov“ v 5:37 (v pracovní dny). Opačně bude přímé spojení z Hradce Králové v 9:04, 11:04, 13:04, 15.04, 17:04 a 19:04 a v pracovní dny také vlakem „Dobrošov“ ve 14:31 (nově až do Broumova). V úseku Hradec Králové – Starkoč budou soupravy spojené s vlakem do Svobody nad Úpou a naopak, čímž bude posílena i kapacita v potřebném úseku.
 • Spěšné vlaky Náchod – Choceň budou zajištěné ve stejném rozsahu jako dosud, v obou směrech pojedou nově o cca 10 minut později kvůli přípojům na dálkovou dopravu v Chocni.
 • Na trati 023 Doudleby n. O. – Rokytnice v Orl. h. pojedou vlaky Os 25225 (odj. z Doudleb n. O. v 8:20) a Os 25226 (odj. z Rokytnice v. Orl. h. v 9.09) celoročně.

Tratě 030, 031 a 032 (Jaroměř – Pardubice, Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou, Jaroměř – Stará Paka)

 • Nejvýznamnější změna nastane na trati Trutnov – Svoboda nad Úpou, kde budou provoz nově zajišťovat  České dráhy. Vlaky zde budou jezdit každou hodinu v kombinaci spěšných vlaků přímo z Hradce Králové a osobních vlaků, které navazují na rychlíky linky R10. Úsek z Trutnova do Svobody nad Úpou bude součástí tabulkového jízdního řádu tratě 032 Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou.
 • Nabídku spěšných vlaků Hradec Králové – Trutnov doplní nový spoj ve 21 hod. z Hradce Králové, který pojede denně. Opačně bude spoj ve 19:42 každý pracovní den prodloužen z Červeného Kostelce do Jaroměře a v pátek až do Hradce Králové.
 • Osobní vlak Os 5101 s odjezdem z Trutnova hl.n. v 5:19 nebude končit v Jaroměři (příj. 6:16), ale pojede přímo až do Hradce Králové (příj. V 6:45). Odpoledne bude vlak Os 5106, který začínal v 15:44 v Jaroměři, veden přímo již z Hradce Králové (odj. v 15:14).
 • Dopravu na trati 030 v úseku Jaroměř – Stará Paka bude provozovat jiný dopravce (Arriva Vlaky).

Tratě 040, 041, 044 a 047 (Ostroměř, Stará Paka, Hostinné, Vrchlabí, Teplice n. M.)

 • Na trati 040 Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka (– Turnov) pojede vlak v 8:32 z Chlumce n.C. do Staré Paky nově denně (nyní pouze o víkendech), naopak vlak v 10:32 (pracovní dny) bude zrušen. V Chlumci n. C. bude přípoj od rychlíků z Prahy a Hradce Králové a v Ostroměři na vlaky směrem do Jičína a Hradce Králové.
 • Významná změna nastane na trati 041 Hradec Králové – Jičín (– Turnov), kde budou „základní“ vlaky jezdící denně ve dvouhodinovém intervalu posunuty o 60 minut. Z Hradce Králové budou odjíždět vždy 4 minuty po celé liché hodině (v 7:04, 9:04, 11:04 atd.), z opačného směru sem budou přijíždět vždy 7 minut před celou lichou hodinou (v 6:53, 8:53, 10:53 atd.). V Ostroměři budou nově navazovat na spěšné vlaky Kolín – Trutnov a díky přeložení křižování z Rovenska p. T. do Hrubé Skály budou o 10 minut rychlejší.
 • První ranní vlak do Jičína pojede již z Hořic v Podkrkonoší (odj. 4:41), večer bude zaveden nový vlak Jičín – Hořice v P. s odjezdem ve 22:34. Tím bude zajištěna doprava z odpolední směny z podniků v průmyslové zóně v Jičíně.
 • Rekreační doprava v oblasti Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem bude v letní sezóně posílena na hodinový interval.
 • Na trati 047 Trutnov – Teplice nad Metují bude v sezóně od konce dubna do konce září v úseku Adršpach – Teplice n. Met. opět posílen provoz až na půlhodinový interval. Posilové vlaky pojedou mezi 9. a 17. hodinou v sobotu a neděli, v červenci a srpnu denně. Vlaky v 11:25 z Trutnova do Teplic n. M. a v 11:31 v opačném směru pojedou denně celoročně (dosud jezdily mimo sezónu pouze o víkendu).

Tratě 061, 062, 064 (Jičín – Kopidlno – Nymburk, Chlumec n. C. – Křinec, Sobotka – Lomnice n. P.)

 • Významná změna nastane na trati 061 Nymburk – Jičín, kde bude po řadě let obnoveno křižování ve stanici Bartoušov. To umožní zrychlení osobních vlaků o zhruba 10 minut.
 • Na trati 064 Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Lomnice n. P. bude doprava provozována sice pouze v období turistické sezóny, ale v častějším rozsahu.
 • Na trati 062 Chlumec nad Cidlinou – Křinec nedochází k významnějším úpravám.

11PARDUBICKÝ KRAJ

Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Pardubickém kraji zůstane na úrovni současného grafikonu. Změny budou zejména na tratích Přelouč – Heřmanův Městec, Choceň – Litomyšl a Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče, a to v souvislosti s úpravami jízdních řádů dálkových linek. V provozu zůstanou letos zavedené sezonní víkendové vlaky ze Svitav a Žďárce u Skutče k hradu Rychmburk v Předhradí. I v novém jízdním řádu bude mít velký vliv na provoz vlaků v regionu intenzivní výluková činnost Správy železnic. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Rozsah dopravy objednávané Pardubickým krajem u Českých drah zůstane v novém jízdním řádu 2022 na stejné úrovni jako v současném grafikonu. Regionální vlaky ČD ujedou v jízdním řádu 2022 v kraji 4 mil. vlakokilometrů. Na území kraje pojede v pracovní dny přes 550 regionálních (osobních a  spěšných) vlaků Českých drah, o víkendu jich bude zajištěno přes 400.

I v příštím roce bude v kraji probíhat rozsáhlá výluková činnost Správy železnic, která si na řadě úseků vynutí dlouhodobé nahrazení vlaků autobusy (např. mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, Pardubicemi a Stéblovou a na dalších místech).

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

 • Časové posuny vlaků na trati 015 Přelouč – Heřmanův Městec

S ohledem na změny časových poloh rychlíků zastavujících v Přelouči a osobních vlaků jedoucích mezi Kolínem a Pardubicemi bylo nutné přistoupit k úpravám časových poloh vlaků ve a ze směru Heřmanův Městec. Hlavním cílem je, kromě zajištění dopravy na a ze směn do významných podniků v Přelouči, také zajištění návaznosti především ve směru na Prahu (ráno) a z Prahy (odpoledne a večer).

 • Návrat k původnímu jízdnímu řádu na trati 018 Choceň – Litomyšl

Díky zastavení expresů linek Ex1 a Ex2 v Chocni (vždy okolo 30. minuty každou hodinu v obou směrech) je možné vrátit se k původnímu jízdnímu řádu vlaků mezi Chocní a Vysokým Mýtem, popř. Litomyšlí. V Chocni tak vznikají výborné přestupní návaznosti na vlaky dálkové i regionální dopravy.

 • Návrat k původnímu jízdnímu řádu na trati 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

Rychlíky Svitava se budou ve Svitavách opět potkávat okolo celé hodiny, takže na trati směr Polička budou opět jezdit vlaky tak, že odjedou krátce po celé hodině ze Svitav a za necelou hodinu dorazí do Pusté Kamenice, aby o další hodinu později přijely do Svitav k přípojným rychlíkům. Ve špičce pracovních dní je pak v provozu ještě další pár vlaků zpravidla mezi Svitavami a Borovou u Poličky. Novinkou jsou i letos zavedené sezónní víkendové vlaky Rychmburk sloužící mj. k obsluze nově otevřeného hradu v Předhradí.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

U většiny vlaků dochází k mírným úpravám časových poloh vlaků. Stěžejní je zajištění návazností na dálkové vlaky do a z Prahy v Kolíně, přestupních vazeb v Moravanech okolo celé hodiny a přípojů na dálkové vlaky v Chocni. Ve směru Choceň – Pardubice – Kolín dochází u většiny vlaků k prodloužení pobytů v Pardubicích hl.n., čímž je zajištěn přípoj od osobních vlaků ze směru Hradec Králové.

K největší změně dochází v ranních hodinách z Pardubic směrem na Moravany, kde dochází k návratu do původních časových poloh. Tedy Os 5003 pojede z Pardubic na Choceň v 6:44 a opět bude veden školní vlak Os 5068 v 7:02 z Pardubic do Holic. Ve večerních hodinách pojede Os 5083 z Chocně ve 20:42 do České Třebové, tedy asi o hodinu dříve než nyní, čímž se lépe rozloží nabídka spojů. Až ve 23:01 odjede z Pardubic hl.n. Os 15072 do Chocně a Vysokého Mýta, čímž bude zajištěna návaznost od rychlíků z Prahy a Liberce. I v novém jízdním řádu bude možné v pracovní dny bez přestupování cestovat ze zastávek mezi Chocní a Pardubicemi přímo směrem na Kolín a Prahu, a to díky nasazení jednotky InterPanter na Os 5080, která se v Pardubicích po 7. hodině spojuje s druhou jednotkou, která přijede na rychlíku Svitava, a společně pokračují v 7:10 směr Kolín a Praha.

V souvislosti s probíhající výlukovou činností mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí bude od nového jízdního řádu zrušena zastávka Bezpráví. Od února až do konce roku pak budou všechny vlaky (až na 2 páry) v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí (popř. až Česká Třebová) nahrazeny autobusy

V průběhu nového jízdního řádu by měla být dokončena modernizace vozů Bdmtee, s nimiž se cestující setkávají na osobních vlacích mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec

S ohledem na posuny rychlíků i osobních vlaků na trati 010 bylo nutné upravit časové polohy u většiny vlaků i na trati 015. Pozornost se věnovala také příjezdům a odjezdům vlaků na směny a ze směn především v přeloučském Kiekertu. V řadě případů se daří v Přelouči nabídnout krátkou přestupní dobu od vlaků z Heřmanova Městce směrem na Prahu a opačně, takže cestu z Heřmanova Městce do hlavního města a opačně lze uskutečnit už za méně než 1,5 hodiny.

Trať 016 Holice – Moravany – Holice

Dlouholetý ustálený jízdní řád, vycházející z obousměrných návazností v Moravanech na osobní vlaky z / do Pardubic a z / do Chocně, bude platit i příští rok. Dochází k drobnému rozšíření jízd některých vlaků. V dopoledních hodinách v pracovní dny pojede nový pár vlaků z Chrudimi v 8:24 do Moravan a zpět v 9:00 z Moravan. Na holické větvi se rozšiřuje nabídka ve večerních hodinách, kde je o víkendu nově zaveden vlak z Moravan ve 21:05 do Holic a zpět ve 22:46 s cílem až v Pardubicích.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel

Kromě minutových posunů z důvodu zajištění přestupních návazností v České Třebové se na této trati nemění rozsah ani časové polohy spojů.

Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Po dobu výlukových prací v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí (tedy v průběhu platnosti celého nového  jízdního řádu) budou v Chocni navíc zastavovat expresy linek Ex1 a Ex2, a to každou hodinu okolo 30. minuty. Proto se na trať vrátí jízdní řád, který platil před změnou od 6. dubna 2021. V průběhu dne tak s výjimkou ranní a odpolední špičky budou osobní vlaky z Chocně odjíždět vždy ve 37. minutu směrem na Vysoké Mýto a přijíždět do Chocně ve 21. minutu. Po celý den tak bude zajištěno rychlé spojení z Vysokomýtska k dálkovým vlakům v Chocni, a to každou hodinu.

Za zmínku stojí pozdější vedení osobního vlaku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v pracovní dny, který nově pojede o hodinu později, konkrétně z Vysokého Mýta města v 17:54 a zpět z Litomyšle v 18:36. V loňském a letošním roce proběhla modernizace trati mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí, která umožní zkrátit jízdní doby o několik minut a tím zrychlit dopravu do a z Litomyšle.

Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (– Hradec Králové)

Provoz na celé této trati objednává Královéhradecký kraj. Jedinou větší změnou v úseku mezi Doudlebami nad Orlicí a Letohradem je zavedení nového spěšného vlaku Sp 1844 z Letohradu v 19:33 do Hradce Králové (místo současného Os 5160). Dále pojede v pracovní dny nový pozdně večerní vlak Os 5152 s odjezdem ve 22:33 z Letohradu a příjezdem ve 23:06 do Doudleb nad Orlicí. Ruší se naopak současný osobní vlak s odjezdem z Letohradu v 16:33 do Doudleb nad Orlicí.

Ke změnám na této trati dojde i na území sousedního Královéhradeckého kraje. Rozšířen bude provoz spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad, a to o spoje v 5:05, 14:03 (v pracovní den) a 21:05, opačně z Letohradu v 6:33 (v pracovní den)  a 19:33

Trať 026 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Náchod)

Rovněž na této trati objednává dopravu Královéhradecký kraj. Zásadní změnou, která se dotýká i Pardubického kraje, je větší rozsah přímých osobních a spěšných vlaků Choceň – Náchod a zpět na úkor vedení vlaků do / z Hradce Králové. Rozsah dopravy se mírně navyšuje.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř)

Jízdní řád na této trati nedoznal žádných změn, vyjma minutových posunů především brzy ráno a pozdě večer z důvodu zajištění přípojů v Pardubicích hl.n. I v příštím roce se chystá řada dlouhodobých výluk z důvodu rekonstrukce uzlu Pardubice a prací na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová. V některých obdobích tak budou vlaky nahrazovat autobusy a jízdní řád dozná menších změn. Až do začátku března nebude možné vést elektrické osobní a spěšné vlaky v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L., které tak budou v tomto úseku i nadále nahrazovány autobusy. Poté by až do července měla následovat výluka celé trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Od podzimu by pak měl být zahájen dvojkolejný provoz mezi Rosicemi a Stéblovou.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Vlaky na této trati pojedou podle naprosto stejného jízdního řádu, jaký platí dosud.

Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod

K žádným podstatným změnám nedochází ani na této trati. Největší novinkou tak bude především otevření zastávky Orel (pravděpodobně v červnu). Rozsah zastavování v této zastávce bude teprve upřesněn. Z důvodu zmiňované stavební činnosti v Pardubicích bude v některých obdobích roku (přinejmenším do března) nutné vést vlaky mezi hlavním a rosickým nádražím v mírně odlišných časových polohách.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

Provoz na této trati bude v příštím roce významně ovlivněn stavebními pracemi. Po celý rok neprojedou žádné vlaky mezi Brnem a Blanskem. Asi na 3 měsíce bude rovněž přerušen provoz mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou. Cestující tak čeká často cestování náhradní autobusovou dopravou.

Z pohledu jízdního řádu se rychlíky Svitava vrací do svých původních časových poloh, tj. setkávají se každé 2 hodiny ve Svitavách okolo celé, na což navazují vlaky směr Polička. U osobních vlaků mezi Českou Třebovou, Svitavami a Letovicemi dochází k úpravám časových poloh především v ranních hodinách ve směru do České Třebové, a to kvůli zajištění přípojných návazností (nejen) na dálkovou dopravu (příjezdy do České Třebové před celou hodinou).

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče

V návaznosti na návrat rychlíků Svitava do původních časových poloh (křižování každou celou sudou hodinu ve Svitavách) dochází k návratu k původnímu jízdnímu řádu. Ten je však vylepšen o několik novinek. V letní sezoně (červen – září) budou o víkendu vedeny dva páry vlaků navíc v úseku Žďárec u Skutče – Čachnov (popř. až Polička) s obchodním názvem Rychmburk, které odkazují na nově zpřístupněný hrad v Předhradí. Půjde o Os 15302 s odjezdem ze Svitav v 10:02, který bude z Čachnova pokračovat v 10:59 přes Předhradí do Žďárce u Skutče. Zde bude zajištěn přípoj na vlak směr Pardubice. Odpoledne pak pojede nový Os 15354 z Poličky ve 14:59 přes Předhradí do Žďárce (15:54), kde bude opět přípoj na vlak směr Pardubice. V opačném směru pojedou nové vlaky ze Žďárce ve 12:39 a 15:58 přes Přehradí do Poličky, popř. Svitav, a to opět po příjezdu přípojů z Pardubic.

K dalším novinkám patří zavedení nedělních vlaků mezi Svitavami a Poličkou s odjezdy ze Svitav v 15:26 a 17:26, které zde mají přípoj od osobního vlaku z České Třebové. V opačném směru pak pojedou z Poličky v 16:07 a 18:06 opět s přípojem ve Svitavách na vlak směr Česká Třebová. I nadále bude jezdit v pracovní dny osobní vlak z Poličky v 8:07 do Svitav, který se zde spojí s vlakem z Letovic a dojede do České Třebové v 8:54. Zde budou zajištěné přípoje do všech směrů.

V pracovní dny se v odpoledních hodinách mění časy odjezdů vlaků mezi Čachnovem a Žďárcem u Skutče, a to z důvodu zlepšení přípojových vazeb. Ve směru od Poličky tak dojedou vlaky ve 14:27, 16:27 a 17:46, přičemž zde budou přípoje jak do Pardubic tak ve směru Hlinsko a Havlíčkův Brod. Ze Žďárce pak pojedou ve 14:37, 16:39 a 18:38, tedy opět s přípoji z obou směrů.

Trať 270 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun / Zábřeh na Moravě

Kromě drobných minutových posunů na obou trasách Česká Třebová – Lanškroun i Česká Třebová – Zábřeh na Moravě nedochází k žádným změnám. Nepatrné posuny času odjezdů jsou zpravidla vyvolány zajištěním přípojů v České Třebové a polohami vlaků dálkové dopravy.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments