Novinek pro rok 2009 připravil Faller mnoho. Nejvíce ale zaujme jeho Control terminál pro řízení osvětlení čehokoliv – na modelových kolejištích. Cena není nikterak závratná od zjištění, kolik lze jednotlivých periferií možno připojit. Záleží asi také na tom, k čemu chceme takové zařízení převážně využívat, a v jakém bude pracovat režimu.

01

Výčet novinek od Faller si můžeme představit později, doporučená cena tohoto terminálu včetně DPH, se pohybuje mimo ČR těsně pod hladinou 90.00,- € což lze ještě strávit. Ovšem aby zařízení bylo možno provozovat, je nutné k tomuto terminálu dokoupit další 4 dostupné varianty modulů (control modulů) tedy zmíněné periferie pro připojení příslušenství, stáhnuté kabely ze všech možných podsvětlení, osvětlení, nasvícení, drážních lamp aj.

Proto lze ovládat různé funkce dle dodávaných příslušenství:

  • Multi Control artikl: 180701
  • RGB LED Control artikl: 180702
  • Traffic Control artikl: 161651
  • Traffic Light Control artikl: 161654

Ovládací modlu Control Terminálu je jednoduché a velice přehledné. Vizuální display, na kterém se zobrazují veškeré navolené povely a možné varianty spínání, je dvouřádkový-číslicový. Jelikož na svém kolejišti nemám ani 10% toho, co chci ovládat pro osvětlení domků, drážních lamp nebo dalších příslušenství ne přímo nutných pro provoz, hodlám si toto zařízení objednat. Rozhodně asi bude vhodné přikoupit veškeré dostupné periferie příslušenství – a dále již testovat v provozu…

Multi Control  artikl: 161651  cena: 59.99,- €

S tímto zařízením lze libovolně ovládat světelné křižovatky s propojením systému Faller Car. Ovládat lze ale i jiné funkční prvky osvětlení jako: stop/volno pro různé varianty obsluhy. Lze připojit časová relé, např. při vjezdu vlaku do zastávky se prosvětlí nástupiště pro cestující. Ovládat lze spínací časy v několika sériích jdoucích za sebou! Napájení je 12-16 V DC/AC.

Bez připojení terminálu (artikl: 180700) lze modul používat jako samostatné těleso periferií Faller Car systému, např. parkování vozů, hlídání intervalů dalších povelů pro tento typ využití. Funkčních posloupností je mnoho. Pokud ale zvolíme propojení s terminálem Control, lze modelovat tyto možnosti: automatické zapnutí/vypnutí + rezerva časového relé pro přepnutí křižovatek, pouličních osvětlení v pomalém-plynulém rozsvěcení žárovek, světelných křižovatek a jejich přepínání dle denní a noční dobu – frekvence provozu, nebo jen hlídání a přepínání volby dle blížícího se vozidla Faller Car či vlaku na trati pro volbu relé – hlídání osvětlení nástupišť zastávek. V možnosti s využitím Faller Car, lze libovolně nastavovat stop-čas na semaforech, dobu svitu LED červená/zelená ap. funkce Flow Control je plně v zastoupení pro Car system.

02

Traffic Light Control artikl: 161654 cena: 54.99,- €

Díky tomuto modulu, lze ovládat procesy na semaforech různých na sobě nezávislých křižovatek s max. 5 sadami semaforů čítající 15 ks LED. V absenci Control Terminálu lze připojit taktéž 5 sad semaforů, zde už ale nelze libovolně komandovat jednotlivé semafory a tím i omezovat případné provozní zajímavosti – to v případě, pokud modul využijeme pro Faller Car. Intervaly bez Controlu jsou pevně stanoveny dle časového relé, jinak všechny LED (píše výrobce) jsou nutné zabezpečit 20mA rezistorem proti trvalému poškození! Pokud je připojen Control Terminál: komandování až 5 sad semaforů které lze nastavit elasticky – tzv. zelená vlna! Všechny příkazové návěsti jsou volně nastavitelné na interval výstraha/stop/volno, taktéž interval režimu semaforu kdy je v provozu pouze blikání oranžové. Nastavování délky návěstí pro chodce.

03

Multi Control 180701 cena: 59.99,- €

Pomocí tohoto univerzálního spínacího modulu, lze pohybovat-ovládat funkce pohybů na modelovém kolejišti, lze připojit i synchronní motor, nebo pouhé osvětlení předmětů v časových relacích které lze libovolně nastavit a kombinovat. I zde je napájení shodné: 12-16V DC/AC. Automaticky lze komandovat režim vypnuto/zapnuto. Je zde 8 vstupů/výstupů. Pro osvětlení je výstup 20V DC/0,5A. V režimu blikání 20V DC/0,5A. Připojení motoru kolem 16V AC 50Hz/0,3A. V případě, pokud nebudeme modul komandovat z terminálu Control, je výčet variant a náležitostí takový: možnost jednoho vstupu (ostatní jsou omezeny!), pouhé 3 světelné výstupy které lze ale párovat do dalších větví dle zamýšlených variant pro které mají být určeny. Dále dva motory které budou pracovat v synchronním režimu – s Control Terminálem lze každý zvlášť ale pouze v režimu stop/start bez dalších kombinací. S terminálem lze kombinovat výstupy s časovým relé které jsou volně převoditelná překlenováním ve svazcích drátů, díky jednomu časovému relé lze obsluhovat několik na sobě nezávislých funkcí pohybu nebo něčeho někde: start/stop/pozvolně! Signál lze upravovat do realistického ztvárnění, stejně jako u prvního zde popisovaného modulu, to se hodí pro pouliční osvětlení nebo prosvětlení budov na modelovém kolejišti.

04

RGB LED Control artikl: 180702 + 5 ks RGB LED v ceně! cena za komplet: 89.99,- €

Díky tomuto regulátoru, lze ovládat v oblastech kolejiště různé světelné efekty, zejména: sváření někde ve výkopu, požár v budově nebo díky dalšímu příslušenství: zvukové efekty: pila a další ruchy. I zde je napájení 12-16V DC/AC s variabilitou na 20mA. V režimu bez Control Terminálu: pevně nevariabilní funkce stop – kdy je ukončeno komandování několika efektů bez plynulého pohasínání a opětovného povolení funkce. Stabilní režim přepínání jednotlivých výstupů je pevně již zasazen do modulu pro funkce bez Control Terminálu. Na jeden výstup lze libovolně připojit nebo párovat až 3 ks RGB LED! S připojeným terminálem: lze ovládat až 65 funkčních sekvencí osvitu – scénických efektů. Light sekvence jsou k dispozici v libovolném pořadí. Délka, opakování, rychlost a barvy – lze libovolně komandovat! Light sled scénických efektů je možno časově ovlivnit. Signál k již zmíněným 65 scénickým prvkům, lze časově ovlivňovat každý zvlášť…

05

3 ks RGB LED k modulům cena: 17.99,- €

06

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments