Ačkoliv se pomalu a jistě za bývalým šéfem drah Petrem Žaludou zavírají rozbouřené vody skandálních obměn v dozorčí radě a v představenstvu firmy, jako nejvyšší manažer státního dopravce si počínal v mnoha ohledech zcela bezprecedentně nejlépe ze všech předchozích manažerů.

Pomineme-li politické a frustrující choutky ministra Žáka v demisi, ale také Žaludovo údajné napojení na kmotry ODS které nikdo zatím nebyl schopen doložit, snad jen Radim Jančura ve svém divokém snu.

Petr Žaluda se stavil ve vedení drah za pragmatického a zcela racionálně uvažujícího manažera, po kterém by mohla ráda sáhnout jakákoliv nadnárodní firma či korporace. Jeho další kroky mohou být ve spojitosti událostí několika posledních dnů – i k něčemu dobrému, tedy ohledně budoucnosti top manažera který dokázal firmu pomalu převádět na standardy moderního a pro evropského dopravce 21. století.

Ona personální nutnost ve výměnách vedoucích postů mezi radními a představenstvem, byla spíše osobní frustrací a zvůlí ministra dopravy bez mandátu Poslanecké sněmovny Zdeňka Žáka. Do jaké míry hrozí destabilizace největšího železničního dopravce v zemi ukáže až čas, ostatně, nově dosazený šéf drah Zelený, nemá své místo do předčasných voleb také jisté. Ovšem do té doby mohou nově dosazené figury ministrem Žákem u Českých drah napáchat řadu problémů.

  1. Petr Žaluda, jako vůbec první polistopadový šéf Českých drah a ČD Cargo, prosadil obrovské modernizace vozidlového parku v osobní a nákladní dopravě. Do revitalizací v posledních šesti letech odešlo stovky osobních vozů. Nakupovalo se ale i mnoho nových osobních a spacích vozidel. Především od firmy Siemens. Dále přestavby několika vozů na Bistro a Restaurační vozy. Dá se říci, že obrovská flotila vozů pro vozbu osobních vnitro a mezinárodních vlaků, je z více jak 70% zcela modernizovaná, případně zcela nová. Top manažerovi ovšem stále spílají kritikou v případě stále provozujících starších vagonů typové řady B – které jezdí převážně na rychlících a spěšných vlacích.
  2. Ze své pozice prosadil i obrovské tendry pro nákup nových motorových vozů do regionálních tratí. Na Českých kolejích se tak prohání motorové osobní vozy Stadler nebo Pesa Link. Několik kusů osobních vozů bylo přestavěno do řídícího vozu se soupravou a lokomotivou, tzv. „push-pull“ kdy není nutné soupravu v obratové stanici objíždět lokomotivou. Řídící vůz je v případě obsazení strojvedoucím, dálkově propojen s lokomotivou z opačného konce soupravy. Tento druh souprav se v minulé i novodobé historii Českých drah objevil vůbec poprvé.
  3. Asi nejkontroverznějším nákupem a problematického financování, obnášela objednávka sedmi souprav Pendolino z konsorcia Fiat z Itálie. Ačkoliv Petr Žauda tyto vlaky „zdědil“ po svém předchůdci, koncem letošního, a začátkem příštího roku budou všechny jednotky Pendolino zcela splaceny. Pro konkurenci na rameni mezi Prahou a Ostravou tak v brzké době začne zajímavý proces skutečně zdravé konkurence. Nutno připomenout, že problematické nákupy těchto vlaků inicioval současný, a ministrem Žákem dosazení Dalibor Zelený. Ten již na postu top manažera Českých drah působil ještě před příchodem Petra Žaludy. Zelený byl znám kontroverzními smlouvami a nákupy náhradních dílů pro tyto jednotky z Itálie. Proto neprávem řada laiků přičítá problematický rozjezd a provoz Pendolin Petru Žaludovi.
  4. Velkou modernizací procházel i vozový park nákladního dopravce ČD Cargo. Miliardy korun, ale i operativní zpětný leasing nákladních vozů a motorových lokomotiv, byl jen počátek komplexní obnovy a konkurenceschopnosti největšího Cargo dopravce v zemi. Zde možná Petr Žaluda nechtěně udělal řadu manažerských chyb, kdy nedostatečně svým vlivem působil na představitele nákladního dopravce pro větší efektivitu a rentabilitu. Na Cargo tlačí zase AWT.
  5. Zasadil se také o dokončení realizace a nákupu nejmodernějších lokomotiv od firmy Škoda Plzeň. Lokomotivy 109E / 380 jsou v současné době vlajkovou flotilou která původně byla také určena pro zamyšlený nákup jednotek Railjet v opci od ÖBB a výrobcem Siemens. Plzeňská Škoda si ovšem vybudovala podivně získané reference právě od Českých drah. Kompletní nákup těchto moderních lokomotiv nabral šestileté zpoždění díky výrobci. Petr Žaluda požadoval penalizaci za opožděné plnění termínů v předávání lokomotiv dopravci. Vše tak nejspíš skončí u rozhodčího arbitra, nebo soudu.
  6. Tento top manažer je ze strany Radima Jančury ostře kritizovaný od samotného vyjetí žlutých vlaků na koleje. Žaluda prosadil na vozebním rameni mezi Prahou a Ostravou zlevněné jízdné. Za to byl v médiích dehonestován a Jančurou dost nevybíravě napadán. Z pohledu dnešní doby jsou České dráhy v této trati stále v zisku, i přes příchod konkurence Leo Express. Žaluda prosadil i do všech vlaků druhé třídy i zásuvky na 220V. V řadě vlaků regionální dopravy jsou nově instalovány i WI-FI antény pro připojení na internet zdarma. Kromě starších vagonů z Rakouska letos na rychlíkové tratě ČD postupně zařadí i vozy prošlé modernizací v podnicích Janoza CZ a ŽOS Trnava. Dva uzavřené kontrakty z roku 2010 a 2011 s Janozou na revitalizaci celkem 110 rychlíkových vozů mají hodnotu 128,7 milionu korun, ŽOS Trnava modernizuje 58 vozů 1. a 2. třídy pro vlaky EC/IC za 2,183 miliardy korun.
  7. Jak již bylo napsáno výše, řada vozů se dočkala revitalizace. České dráhy mají v současné době za působení Žaludy, již přes 500 klimatizovaných vozů pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu. Ve stejné době byl uskutečněn i nákup vyřazených osobních vozů od ÖBB z Rakouska. Stejné vozy nakupovala i firma Radima Jančury, která s nimi ostatně v současné době ve vyšších letních teplotách zažívá negativní ohlasy cestujících. Národní dopravce zakoupil v Rakousku celkem 32 vozů typové řady Bmz UIC-21 v hodnotě 1,85 milionů EUR tedy přes 46 milionů korun. Nákup to byl skutečně výhodný. Ačkoliv dopravce deklaroval nasazení těchto vozů na tratě z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic, nebo z Prahy přes Plzeň do Chebu. Série těchto vozů měla zajistit odsud kritizovaných vagonů typové řady B. Ovšem dopravce vozy od ÖBB nasadil na „východní“ kurzy do Zlína, Luhačovic a Vsetína. Ostatně, 32 vozů z Rakouska by nahradit všechny rychlíkové vozy z Prahy do Děčína, Plzně resp. Chebu a Českých Budějovic – nahradit nestačila. Další přesun vozů z EC a IC výkonů, má zajistit nákup jednotek Viaggio Comfort (Railjet).
  8. Jednotky Railjet se v současné době již v pobočném závodě ve Vídni vyrábějí. Dráhy tak v první sérii odeberou sedm nebo osm souprav s řídícím vozem. Díky nákupu těchto ucelených vlaků, mají nově nasazené jednotky Viaggio Comfort zajistit právě přesun vozů z výkonů EC a IC vlaků na zmíněné trasy rychlíků jezdících z Prahy do obratových destinací viz. bod 7. Jelikož proběhla v červenci tohoto roku z velké části nekompetentní obnova radních a představenstva Českých drah z pozice ministra v demisi Zdeňka Žáka, je realizace  druhé dodávky z celkových 16 jednotek v ohrožení. Nicméně dráhy budou i nadále pokračovat v obnově vozidlového parku, proto druhá dodávka jednotek Railjet není ještě zcela zavrhnuta. Vlaky této kategorie chtěl Petr Žaluda prosadit na ramenech z Prahy do Vídně a Villachu, dále z Prahy přes Bratislavu do Budapešti. Nebylo vyloučeno ani zajíždění do sítě Deutsche Bahn.
  9. Žaluda také zavedl tzv. „tiché oddíly“. Jedná se o určité části osobních vozů a Pendolina, kde cestující má zajištěno cestování v tichém prostředí. Tato nabídka si získala v posledních měsících velkou oblibu. Nízkopodlažnost je v současné době na regionálních tratích 72%, na příměstských zejména kolem Prahy pak 91%. Do Brna v roce 2014 zamíří také několik nových jednotek Regio Panter. Soupravy těchto vlaků jezdí dnes na Pardubicku, Nymbursku, Ústecku a Mostecku. Tyto vlaky jsou kompletně nízkopodlažní. Další vlaky jako Regio Shuttle a Regio Shark jsou již v provozu v mnoha regionech, i díky dotacím z operačních programů Evropské unie.
  10. I přes počáteční problémy s rozjezdem jednotek Pendolino, spouští dráhy univerzální palubní portál v těchto vlacích. Vlastní WI-FI konektivita umožňuje přes objednání zvoleného jídla, i zábavu v podobě her, sledování jízdy vlaků dle jízdního řádu, nahlížet do online kamer na čelech vlaku a další služby. Za Petra Žaludy si doslova „překopal“ celý gastronomický servis na palubách všech vlaků kde JLV (Jídelní a lůžkové vozy Praha) zajišťují celistvý stravovací servis. Gastronomie šla od minulých let rapidně kvalitou nahoru. Kvalitě odpovídá ovšem i cena. Žaluda se zasadil o to, aby gastronomický servis ve vlacích byl odpovídající i své ceně. Doby, kdy návštěva restauračního a bistro vozu byla jen pro vyvolené, je dávno minulostí.

Ačkoliv nově zvolení radní a představenstvo Českých drah vyčítá Petru Žaludovi zadluženost Českách drah, je celá zadluženost ovšem koncipována do dlouhodobějších investic a rekapitalizace celého podniku. Pokud jde o financování. Nově jmenovaný ředitel Dalibor Zelený značně překroutil finanční skutečnost a stav Českých drah v negativa vůči Petru Žaludovi. Zadluženost železničního dopravce v České republice je zcela normálním jevem, nelze tedy vyčítat něco, v čem současné vedení Českých drah bude pokračovat i nadále.

Proto kritika Petra Žaludy ze strany současných radních a představenstva firmy, je spíše zástupná a zcela vytrhující podstatné věci z kontextu a faktických reálií. Zadluženost dopravců v okolních státech, konkrétně ÖBB, DB, PKP nebo ZSSK a MÁV, mimo Slovenska, jsou České dráhy v mnohem lepší pozici i kondici. Díky obnově vozového parku v Rakousku, je zadluženost podobně velké ÖBB podstatně větší.

I když by se Petru Žaludovi dalo mnohé vytknout, obnovu a revitalizaci vozového parku dokázal od předchozích manažerů prosadit jen on. Každá doba ovšem nese i svá negativa. Frustrace (od 8.srpna 2013 nejspíš brzy v demisi) ministra dopravy Zdeňka Žáka, který do drah přišel dnes již s fakticky jediným a mstivým cílem – sesadit z postu generálního ředitele ČD a ČD Cargo právě Petra Žaludu. Zda se tento krok ukázal jako jediný možný a správný, uvidíme až s odstupem času.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments