Oblíbená IFA, snad po Trabantu další vozidlo které neodmyslitelně patří do sbírek každého modeláře, ať již do statické „zaparkované“ polohy v modelovém kolejišti – či do výstavního boxu. IFA, tak jak si ji mnozí z nás pamatují, spadá rodově do bývalého NDR kde byla vyráběna a dodávána do spřátelených států RVHP.

01

Jak to začalo

V roce 1980 přišlo konstrukční oddělení již vyráběného vozu IFA s novými inovacemi. Jednou z mnoha byla dvojí verze požárních vozů pro malé a střední hasičské zbrojnice. Dříve tento vůz trpěl absencí protikorozních nátěrů, tento defekt byl později (nikoliv však na dlouho) odstraněn. V roce 1984 byla předchozí verze IFA 16-TLF kompletně přepracována a vyvinuta s novou strukturou převodů a upnutí rámu vozu k nápravám. Ve stejném roce již byla IFA vyráběna z ocelových komponent s protikorozním ošetřením – prvními jsou verze hasičských vozidel TLF 16 GMK, jedná se vůbec o první vozidlo v tehdejší NDR které bylo vyráběno z ocelových materiálů.

-koncepce nové verze IFA již s žaluziemi jsou upínány na žebříky

02

Kromě nové skříně a kabiny, bylo vozidlo vybaveno a přizpůsobeno současným podmínkám a potřebám tehdejší doby. Mimo některé technické inovace a zvětšení obsahu nádrže, která mj. byla kapacitně navýšena na 2.200L. Od původní verze IFA hasičského vozu, se jednalo o inovace praktického rázu: dostupnost zásahových prvků, především sekery, spojky, redukce pro vodní zdroje, regulátor pěny, kapacitní vodní dělo s regulací pro manuální či dálkové ovládání z kabiny řidiče. Skříň vozu byla vybavena i žaluziemi od původních nepraktických křídlových dvířek.

Pouze podvozek a motor zůstal v původní konfiguraci z roku 1964 které firma TLF vybavila robustnějšími podvozky pro těžší hmotnostní požadavky, to již bylo praktikováno na vozech W50 IFA, původně z roku 1967 s výkonem 125hp. Motor byl dokonce těžší ale se zachováním objemu a výkonu, byl instalován silnější kompresor a tlakové čerpadlo. Mezi lety 1984 až 1990 bylo vyrobeno asi 640 kusů vozidel, z nichž asi třetina šla na export.

-hasící dělo na kabině, jednak pro vodu, též samostatně pro pěnu

03

I přes poměrně nízký výkon motoru, které jsou v tehdejším NDR instalovány do vozů Robur a IFA, jsou pro nedostatek volby alternativních možností, dosti handicapována! Vozidla IFA byla využívána celou řadou státních i civilních institucí. Nejvíce ovšem již jmenovaní hasiči a malé požární sbory a jednotky, dále policie a průmysl. Dokonce i v dnešní době, lze nalézt řadu těchto vozidel v aktivní službě s perfektním a zachovaným stavem. Dá se říci, že vozidlo IFA a Česká V3S jsou spolehlivostí dosti srovnatelné!

Podrobnější informace o koncepci vozidel IFA můžete nalézt v krásné publikaci od Franka Hartmuta, publikace je obsahově i s velkým počtem fotografií od prvního sjetí z linky, životní působení IFA vozu v provozu, až po zánik výroby v letech 1990-91.

Model

Je asi jasné, že firma MODELLTEC vstupuje do nového vývoje svých modelů. Pakliže hodlá i nadále produkovat modely v metalických barvách, je to krok správným směrem. Všechny modely IFA od MODELLTECu jsou špičkové, věrohodně provedené s řadou mnoha doplňků.

04

Majáčky v modré barvě jsou u nastupující verze v trojí přítomnosti. Jednak dva na kabině personálu, dále na skříni vozu. Majáčky lze podlepit vhodnou SMD diodou pro imitaci blikání. Nasazení majáčků je provedeno vždy z vnitřních prostor kabiny a skříně – podlepení SMD není složité. V šedesátých letech byl využíván i majáček s žlutým výstražným majáčkem.

MODELLTEC ovšem pominul základní rozdíl ve vybavenosti – pneumatiky! Pro hasičské sbory firma dodávala vozidla s hliníkovým oplášťováním proti poškození. Tyto pneumatiky jsou značně širší, než firma reprezentuje v modelu. Takto vyzbrojené vozy dostávalo odvětví lesnictví, hornictví nebo hornictví…

-vlevo: původní varianta verze pro hasiče, vpravo: nová verze

05

Pokud jde o další vozy, jsou varianty s pneumatikami pro vysoký tlak. U verzí modelu 16 TLF byla navíc upravena maska kabiny, tu ostatně dostalo celkem asi 250 vozů hasičské verze IFA, tento efekt byl při výrobě modelů taktéž zohledněn v samostatné verzi modelů pro průmysl a hornictví.

06

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments