PRAHA – České dráhy již mají ve svém vlastnictví sedmero jednotek Railjet VIaggio Comfort, přesto stále nemají možnost připojit k soupravě jinou lokomotivu, než jsou z Rakouska pronajímané lokomotivy Taurus. Tento zvláštní a do jisté míry ojedinělý stav, kdy nabyvatel nemá přístup k veškerým technologiím je v tomto segmentu a v Evropě značně ojedinělý.

České dráhy jako pokusný králík Škody Transportation

České dráhy provozují mezi Prahou a Štýrským Hradcem v Rakousku několik spojů denně. Spolupracují tak i s ÖBB, která na stejné trase provozuje i svůj koncept vlaků Viaggio Comfort. Konkurenční boj zahraničních výrobců železničních vozidel je i dnes stále aktuální, o to více mezi firmou Siemens a Škodou Transportation. Nejspíš z trucu, nebo také z obavy o vývoj a odbyt nových lokomotiv Vectron (nástupce Taurusů), Siemens doposud neumožnil přístup do komunikačního protokolu (sofrware) jednotek Viaggio Comfort. České dráhy tak nemohou na tyto vlaky nasadit jiné lokomotivy – předně 380 / 109E „Emil Zátopek“, se kterým se původně na tyto vlaky počítalo.

Co je to komunikační protokol:

Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (realizované nejčastěji počítači). V nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikace. Protokoly mohou být realizovány hardwarově, softwarově a nebo kombinací obou. České dráhy doposud přístup k tomuto protokolu nemají, ač vlaky jsou v jejich majetku.

Zvláštní přístup ke svému největšímu odběrateli kolejových vozidel – České dráhy, má Škoda Transportation po řadu let. Stojí tak i za připomenutí, že s doposud utajovanými vlastnickými strukturami plzeňské firmy měl v minulosti problém Dopravní podnik Praha s odebíráním nových tramvají Porsche. Škoda tak díky svým mnohdy i ne zrovna čistým aktivitám na odběratele (České dráhy), mohla vyvíjet nátlak, což bylo v minulosti snažší přes vrcholové vedení a odbor kolejových vozidel, kam v minulosti delegovala Rostislava Nováka.

Nováka funkce zbavilo nové vedení drah v únoru minulého roku, posléze byl do stejné pozice opět jmenován. Úzké vazby mezi dodavatelem kolejových vozidel a top manažery Českých drah jsou dnes snáze čitelnější, nicméně rámcovou smlouvu mezi výrobcem Siemens a Českými dráhami nechce zveřejnit ani jedna strana.

Problém jménem „Emil Zátopek“ na více stranách

V tomto cyklu mnoha faktů a událostí, je nutné se vrátit o několik let zpět tedy do doby, kdy Škoda začala vyvíjet zcela novou vícesystémovou lokomotivu 109E dnes 380 „Emil Zátopek“. Ačkoliv se na projektu podílela i firma Bombardier, Škoda nakonec Bombardier z projektu vytlačila, a další vývoj celé lokomotivy probíhal již vlastími silami. Díky tomu byla celá dvacetikusá flotila těchto lokomotiv předána ČD s několikaletým zpožděním, což později vyústilo v řadu soudních tahanic o vyrovnání penále z nedodržených smluv.

ČD nakonec výrobce tlačilo k soudu za nedodržení řady smluvních ujednání, a dvouleté tahanice končí mimosoudním vyrovnáním. Tím ovšem problémy s touto lokomotivou nekončí. Od exekučního zabavení v Rakousku, po soudní pře mezi firmou Bombardier a Siemens, mají v Plzni další problémy se schvalováním tohoto stroje v již zmíněném Rakousku a v Německu. Německo je navíc domovským odbytištěm lokomotiv Siemens a Alstom. Obě firmy úzce spolupracují již desítky let. Proto Siemens nemá ani dobré obchodní vztahy se Škodou Transportation.

Siemens původně chtěl pro dráhy zmíněné lokomotivy vyrobit sám, případně nabídnout lokomotivy Taurus, což by s odstupem několika let řešilo problém s nasazením těchto strojů na jednotky Railjet. I v tomto případě zafungovala více politická angažovanost několika jednotlivců, podobně, jako tomu bylo před nákupem jednotek Pendolino z Itálie. Škoda Transportation nemá jen úzké vazdby na vedení Českých drah, ale několik vláken je pevně propojeno i s řadou ústavních činitelů. Tyto spoje se v minulosti snažila rozplétat Česká televize v publicistickém pořadu Reportéři ČT, kdy politická angažovanost měla ve Škodě Transportation prakticky dveře otevřené.

Drzost nebo obstrukce – Škoda jde pevně za svým

Výrobce jednotek Viaggio Comfort tak nejspíš z řady neprofesionálních kroků Škody, nebo jen z obav o vlastní know-how, doposud Českým drahám přístup do komunikačních protokolů neumožňují, ač je sedmero těchto vlaků již v plném vlastnictví nabyvatele. Škoda Transportation tak z větší části díky své agresivní a mnohdy na hranici zákona se pohybujících aktivit, způsobuje problémy především provozovateli těchto vlaků. Škoda se navíc začíná více prosazovat i v Německu, přístup, jaký donedávna aplikovala na České dráhy, by v Německu na dlouhou dobu měla u Deutsche Bahn dveře naopak uzavřené.

Z kraje článku popisovaný macešský přístup výrobce z Plzně versus České dráhy, je pro řadu lidí zasvěcených do nákupu a provozu lokokomiv stále ojedinělý. Ačkoliv je do problematiky těchto dvou subjektů dnes již lépe vidět, stále v Plzni mají jasno, jak „své“ České dráhy směrovat v nákupech svých produktů i v budoucnu. Škoda dlouhodbě nesouhlasila s nákupem jednotek Railjet, a nakonec i s pronájmem lokomotiv Taurus z Rakouska. Musíme tak připomenout, že kdyby ÖBB tyto stroje nepronajalo, dráhy tak mají rázem sedm odstavených vlaků za stovky milionů EUR. A nějaké „nabourání“ se do komunikačních protokolů těchto vlaků, je chráněno patenty a autorským právem. Roloe provozovatele skutečně obtížná..

Plzeňský výrobce vyvíjel dlouhodobé aktivity v distancích Antimonopolního úřadu, ale i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V minulosti několik stížností před realizovaným nákupem jednotek Railjet již soud námitky Škody smetl ze stolu. Byl to navíc i Petr Žaluda, který se chtěl od Škody v nákupech kolejových vozidel spíše více vzdalovat. Obstrukce pak na sebe nedala dlouho čekat, a Škoda podávala řadu námitek na pronájem lokomotiv z Rakouska. Dle informací Redakce FIRENET.cz, si na pronájem těchto strojů stěžoval i Radim Jančura.

ÚOHS nakonec pro České dráhy vyměřil pokutu 25 milonů korun, kterou dráhy po zamítnuté kasační stížnosti musí zaplatit. Výsledek je nyní takový, že dráhy se bez lokomotiv z Rakouska neobejdou, a stížnosti na Railjety, i kdo tyto vlaky bude tahat – konkrétně lokomotivy, budou přicházet stále. Už jen z principu.

{snippet 100}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments