ČESKÉ BUDĚJOVICE | Na jihu Čech začala modernizace dalšího úseku 4. tranzitního železničního koridoru, který směřuje z Děčína přes Prahu, Benešov a Tábor do Českých Budějovic a dále do Rakouska. Jedná se o úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, jehož celková délka je 4,964 kilometru.

Modernizace trati přinese zdvoukolejnění současné jednokolejné trati, zdvojnásobí přepravní kapacitu a díky zvýšení rychlosti jízdy až na 160 km/h zkrátí jízdní doby vlaků. Součástí stavebního díla je také přestavba železniční stanice a železniční zastávky ve Veselí nad Lužnicí.

V úseku mezi zastávkou a stanicí ve Veselí nad Lužnicí je z důvodu omezujících směrových parametrů dnešní trati navržena přeložka v nové trase. Ta povede přes záplavové území řek Lužnice a Nežárky, proto bude v tomto úseku trať uložena na tři až pět metrů vysokém náspu s novým přemostěním obou řek, včetně slepého ramene. Na přeložce vznikne několik nových inundačních mostů pro zajištění odtokových poměrů v území.

{snippet 106}

Železniční stanice Veselí nad Lužnicí projde výraznou změnou, kterou pozitivně ocení především cestující. Stanice bude doplněna o dvě nová zastřešená ostrovní nástupiště, další vnější nástupiště bude u výpravní budovy. Pro eliminaci hluku z provozu dráhy budou v části obytné zástavby vybudovány protihlukové stěny. Jejich materiálové a barevné řešení bude v maximální možné míře přizpůsobeno místním podmínkám.{qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1619-jihocesky-iv-tranzitni-koridor-miri-do-dalsi-faze-zacala-modernizace-mezi-veselim-nad-luznici–a-horusicemi{/qrcodegenerator}

Stavba neopomíjí bezpečnost provozu vlaků ani zajištění spolehlivého provozu. Železniční stanice i navazující traťové úseky budou opatřeny moderním zabezpečovacím zařízením s elektronickými stavědly, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště. Z důvodu zdvoukolejnění traťového úseku s přeložkou a změny konfigurace kolejiště železniční stanice se v celém rozsahu stavby zrekonstruuje trakční vedení. Technologická zařízení napájecí měnírny Veselí nad Lužnicí budou nahrazena za nová, vyhovující zesílenému provozu i ekologickým požadavkům.

Zhotovitelem stavby se na základě veřejné obchodní soutěže stala společnost EUROVIA CS, a.s., předpokládaný termín ukončení je 15. ledna 2016. Vysoutěžená cena stavebního díla činí 1,3 miliardy Kč bez DPH.

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments