Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním nádražím v Praze a ve Vídni na 4 hodiny 10 minut, rychlovlak pendolino na trase z Prahy a Ostravy do Žiliny, Popradu a Košic v historicky nejrychlejším cestovním čase pouze 7,5 hodiny nebo denní spojení Prahy a Varšavy. To jsou největší novinky mezinárodního jízdního řádu 2015 u spojů Českých drah a jejich zahraničních partnerů.

Největší změny ve vnitrostátní dopravě Českých drah v jízdním řádu 2015 jsou odpolední / večerní spojení SuperCity Pendolinem z Ostravy a Prahy do Plzně a Chebu a časné ranní v opačném směru, více vlaků do Luhačovic, Šumperka, nebo na Vysočinu. Zavedena bude také nová kategorie komfortních rychlíků vyšší kvality Rx (rychlík vyšší kvality), ve kterých jsou zařazeny z velké části vozy typu EC/IC. První takové vlaky vyrazí z Prahy přes Plzeň do Chebu a Klatov.

PSALI JSME:

RAKOUSKO

Nejvýznamnější novinkou jízdního řádu 2015 je zavedení komfortních vysokorychlostních souprav ČD railjet a ÖBB railjet na linku Praha – Brno – Vídeň – Graz. Railjety budou na této lince jezdit nově v pravidelném dvouhodinovém intervalu (dosud nebyl tento interval zcela pravidelný). Spoje na okraji dne budou začínat / končit svou jízdu také ve Vídni nebo v Brně. Railjety zastaví na nově otevřeném hlavním nádraží ve Vídni, kam z Prahy dorazí za 4 hod. a 10 minut průměrnou rychlostí cca 97 km/h. Oproti současné cestě na nádraží Meidling bude jízda přibližně o půl hodiny kratší. V budoucnosti s další modernizací tratě se předpokládá zkrácení cestovního času až na přibližně 3 a ¾ hodiny.

Railjety nabídnou zcela nový komfort cestování na našich tratích. Pro nejnáročnější cestující je v nich připravena business třída a pro rodiče s malými dětmi místa v blízkosti dětského kina, kde jsou i zvláštní prostory pro uložení kočárků. Souprava je vybavena také restauračním vozem, místy pro vozíčkáře včetně bezbariérové toalety a nástupní plošiny nebo místy pro uložení jízdních kol.

Použití business třídy na území ČR bude podmíněno povinnou rezervací. V Rakousku mohou cestující využít třídu business po uhrazení zvláštního příplatku.

Na hraničním přechodu Břeclav – Hohenau je pro denní spojení do/z Vídně zaveden provoz expresu Moravia, který pojede ráno z Bohumína do Vídně, a večer v opačném směru. Zatímco v současném jízdním řádu byla v úseku Břeclav – Vídeň zajištěna přeprava jen v přímých lůžkových vozech Moskva – Vídeň, nově pojedou denně do Vídně i sedačkové vozy 2. třídy.

U vlaků EuroCity Polonia a Sobieski nedochází na našem území k žádným podstatným změnám, stejně jako u nočních vlaků Chopin Varšava – Ostrava – Břeclav – Vídeň a u přímých nočních vozů Berlín – Praha – Brno – Vídeň od vlaku EuroNight Metropol. Rakouské železnice ÖBB však omezily provoz spoje Polonia jen z / do Vídně, zatímco letos jezdil až do / z jihorakouského Villachu (spojení do Villachu je primárně nabízeno linkou vlaků railjet z Prahy do Grazu s přestupem ve Vídni na spoje ÖBB). Na trase Praha – České Budějovice – Linec v současném jízdním řádu nedochází k žádným změnám.

I nadále jsou zde v provozu během dne dva páry přímých rychlíků Praha – Linec a navíc jeden nepárový spoj Praha – Linec. Soupravy jsou sestaveny z klimatizovaných vozů typu EC / IC a cestovní doba mezi Prahou a Lincem je i nadále přibližně 5 hodin. K jejímu zkrácení dojde po dokončení staveb v rámci budování IV. koridoru.

CENTRÁLNÍ A VÝCHODNÍ SLOVENSKO

Větší rozsah změn čeká cestující na trase Praha – Košice. Tradiční spojení Prahy a Košic dostává nový impuls. Na konci 90. let byla původní souprava vlaku Košičan nahrazena modernizovanými vozy a spoj byl povýšen do skupiny vlaků EC / IC. Od 14. prosince letošního roku vyrazí na trasu Praha – Ostrava – Žilina – Košice rychlovlaky pendolino a cestujícím nabídnou historicky nejrychlejší spojení obou cílových míst. Doba jízdy mezi Prahou a Košicemi se zkrátí téměř o hodinu, na 7 a půl hodiny. Nový velmi rychlý spoj odjede z Prahy hl.n. v 6:35 a do Žiliny přijede už v 11:18 a do Košic ve 14:06. Opačným směrem bude odjíždět z Košic ve 14:52, ze Žiliny v 17:43 a do Prahy přijede už ve 22:21. Na Slovensku zastaví v Žilině, Ružomberku, Liptovském Mikuláši, Popradu-Tatrách a Kysaku. Cestující budou mít po celou cestu k dispozici veškeré služby, které jsou ve spojích SuperCity obvyklé, např. palubní internetový portál se zábavou s možností sledovat trať před vlakem, Wi-Fi připojení k internetu, místa pro vozíčkáře, cestující s dětmi se stolní hrou Elfíkova cesta, místa pro přepravu jízdních kol (3 kusy) a další služby.

Přímé denní spojení Prahy a Košic bude dále posíleno vlakem EuroCity Košičan v trase Praha – Ostrava – Žilina – Košice, který pojede z Prahy v pátek odpoledne v 13:05 s příjezdem do Žiliny v 17:52 a do Košic ve 20:51, opačným směrem pojede v neděli s odjezdem z Košic v 11:40, ze Žiliny ve 14:32, a s příjezdem do Prahy v 19:21. Košičan cestujícím nabídne modernizovanou klimatizovanou soupravu, restaurační vůz, větší počet míst pro přepravu jízdních kol a osobních aut (autovlak) a další služby.

Ke změnám dochází také u noční dopravy, která se přizpůsobuje poptávce po této přepravě. Mezi Prahou a Košicemi bude jezdit nadále komfortní spoj EuroNight Slovakia Praha – Košice s přepravou osobních automobilů v trase Praha – Poprad-Tatry (autovlak). Noční vlaky Excelsior a Cassovia budou sloučeny do jednoho nového nočního rychlíku Bohemia Praha – Humenné, který bude přepravovat osobní automobily z Prahy do Košic a ve vybraných dnech též do Humenného (autovlak). Nově jsou do nočních vlaků z Prahy na severní Slovensko zařazeny klimatizované lehátkové vozy Českých drah. I přes změny v noční dopravě bude i nadále zajištěn provoz přímých lůžkových vozů Praha – Banská Bystrica – Zvolen, Cheb – Plzeň – Košice i Cheb – Ústí nad Labem – Košice.

U ostatních vlaků Praha – Žilina dochází ke zkrácení cestovních časů. U vlaků Praha – Vsetín – Žilina bude toto zkrácení představovat až 15 minut a tyto spoje urazí trasu Praha – Žilina nově za 5 hod. a 3 minuty. U vlaků Praha – Ostrava – Žilina půjde o zrychlení o 8 minut. Mezi Ostravou a Žilinou bude navíc zaveden nový pár vlaků EuroCity Beskyd, který zajistí časné ranní spojení na Slovensko a 3× týdně poslední večerní spojení opačným směrem (Ostrava 5:58 – Žilina 7:38 / Žilina 20:21 – Ostrava 22:01), dále expresní vlak Kysuca Bohumín – Žilina, který zajistí návazné spojení od / k vlaku EuroCity Praha Praha – Varšava a přepravu přímého vozu Žilina – Bohumín – Varšava. Spoje Beskyd, Kysuca a Radhošť budou mít v Žilině přípojové vazby pro cesty na/ze Slovenska.

ČD ve spolupráci se slovenským partnerem ZSSK nabídnou nadále na obou linkách dvouhodinový interval a přípojné spoje v Žilině směrem do / ze slovenského vnitrozemí. Zachován bude také provoz dvou přímých vlaků EuroCity Fatra a Detvan mezi Prahou a Zvolenem.

JIŽNÍ SLOVENSKO A MAĎARSKO

Také tímto směrem se zavádí pravidelný dvouhodinový interval vlaků EuroCity přes celý den.

Vlak EuroCity Avala Praha – Budapešť – Bělehrad pak bude zkrácen pouze na trasu Praha – Budapešť a bude veden pod názvem Csárdás. Tento spoj vedený z Balkánu patřil dosud mezi naše nejméně spolehlivé vlaky. Často zpožděný přijížděl do České republiky v důsledku překračování vnější hranice EU a dlouhé trasy na Balkáně. I proto docházelo k závadám ve kvalitě poskytovaných služeb, jež byly opakovaným terčem kritiky našich zákazníků.

Dopravce předpokládá, že díky zkrácení trasy dojde k podstatnému zlepšení přesnosti tohoto
posledního denního spojení z Budapešti a Bratislavy do Prahy. Vlak Csádrás zajistí také sezónní přepravu přímého lůžkového vozu Praha – Bar.

Navíc bude v pátek a v neděli jezdit posilový expres Břeclav (17:59) – Bratislava (18:50) / Bratislava (19:10) – Břeclav (20:00) s přípojem v Břeclavi od / k vlaku railjet na lince Praha – Brno – Vídeň – Graz. V těchto špičkových časech na okraji týdne tak bude mezi Prahou a Bratislavou k dispozici spojení ve zkráceném intervalu 1 hodina.

U nočního spojení EuroNight Metropol nedochází k podstatným změnám. Největší novinkou tak bude pravidelné nasazení komfortních lůžkových vozů ČD typu WLABmz s garancí oddílu Deluxe s vlastním WC a sprchou u lůžkového oddílu v trasách Berlín – Praha – Budapešť i Berlín – Praha – Vídeň.

POLSKO

Větší počet novinek čeká také cestující do Polska. S novým jízdním řádem 2015 bude obnoveno přímé spojení Prahy a Varšavy denním vlakem EuroCity Praha. Expresní spojení obou metropolí zajistí komfortní klimatizovaná souprava Českých drah. Cestující v ní budou mít k dispozici restaurační vůz, oddílové i velkoprostorové vozy 2. třídy, elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky i místa pro jízdní kola. Spoj bude odjíždět z Prahy v 10:19 a do cílové stanice přijede v 18:27. Opačným směrem odjede 9:28 a do Prahy přijede v 17:44. Tento vlak poveze i přímé vozy z / do Českého Těšína a Žiliny.

Další novinkou na této trase bude prodloužení EuroCity Sobieski Vídeň – Břeclav – Ostrava – Varšava až do Trojměstí (Gdaňsk, Sopoty, Gdyně) na pobřeží Baltského moře. Ve vlaku bude nově zařazen také jeden vůz s přepravou jízdních kol.

Na cestující mezi ČR a Varšavou čeká také rychlejší cestování. Vlaky EuroCity Polonia a Sobieski urazí v novém jízdném řádu trasu z Bohumína do Varšavy za necelé 4 hodiny, tedy přibližně o půl hodiny rychleji než dnes.

Provoz přímých lůžkových vozů Praha – Varšava, Praha – Krakov a nočního spoje Chopin Vídeň – Břeclav – Ostrava – Varšava zůstávají zachovány bez podstatných změn.

NĚMECKO (SEVER)

U denních vlaků ve směru Praha – Drážďany – Berlín – Hamburk nedochází v jízdním řádu 2015 k zásadním změnám. I nadále budou tyto vlaky kategorie EuroCity jezdit v pravidelném dvouhodinovém intervalu. Cestovní doba mezi Prahou a Berlínem zůstává cca 4 hod. a 45 minut a z Prahy do Hamburku cca 7 hodin. Ve vybraných vlacích bude zajištěna také přeprava jízdních kol. Přeprava jízdních kol bude novinkou ve vlaku EuroCity Alois Negrelli, který jede v ranních hodinách z Prahy do Berlína a odpoledne / večer v opačném směru. Ve vybrané dny v jarní a letní sezóně je prodloužen až do Rostocku a Warnemünde. Podstatnější změny u spojů na sever Německa jsou plánovány od jízdního řádu 2016, v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi ČD a DB o další spolupráci na této lince.

Ke změnám dochází u nočních vlaků partnerského dopravce DB. Vlak EuroNight Phoenix bude z Kolína nad Rýnem nově směřován do oblasti Porúří a do cílové stanice Oberhausen, místo dosavadního Amsterdamu. V souvislosti s omezením nočního spojení mezi Německem a Dánskem budou zrušeny také přímé lůžkové a lehátkové vozy do Kodaně. Přímé vozy nočního spojení mezi Prahou a Curychem jsou vedeny beze změn, ve směru z Curychu do Prahy pak nepojedou v pracovní dni v zimním období jako samostatný vlak, ale budou nově spojeny s vlakem EuroCity Hungaria.

U spoje EuroNight Metropol Berlín – Praha – Budapešť / Vídeň ke změnám nedochází.

NĚMECKO (JIH)

Beze změn je také dálková doprava na trase Praha – Plzeň – Řezno – Mnichov. I zde budou nadále vedeny 4 páry přímých vlaků, které budou obsluhovány klimatizovanými soupravami ČD typu EC / IC a staršími německými vlaky Alex.

Mezi Chebem a Norimberkem budou stávající 4 páry spěšných vlaků, které mají přípoje od / na rychlíky Cheb – Plzeň – Praha, doplněny o pátý pár vlaků. Ten přijede do Chebu ve 14:22 a do Norimberka odejede v 15:35.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments