Netolice, malebné nádraží na samém konci trati č.193/708 Dívčice – Netolice a zpět. Jde o jednu z mnoha dochovaných oblastních lokálek na kterých jako by se zastavil čas.

Krásné nádraží v jihočeských Netolicích

Právě koncové nádraží v Netolicích je perfektní předlohou pro realizaci v modulovém, nebo klasickém domácím kolejišti.

Nádražní budova prošla nejspíš v nedávné době celkovou rekonstrukcí, což svědčí o tom, že se s tímto nádražím a tratí všeobecně, i nadále bude počítat, ostatně, samotné Netolice jsou spíše do jisté míry statutem -městys- než klasickou obcí – jednoduše, městečko které je spádové pro široké okolí.

Fotocesta koncovou stanici Netolice


Stanice trpí velice známou nemocí, a to v naprostém nevyužití nakládky či vykládky nákladních vozů. Vybavenost není sice na tak velké úrovni jako podobná nádraží stejného typu, každopádně lze tady najít nájezdovou rampu z kameno-betonové kombinace materiálů. Pro nocování a lehčí zbrojení zde stále byla/je k dispozici výtopna o dvou stáních pro krátké parní lokomotivy, později pro motorovou řadu M131.

Kolejové větvení bylo koncipováno v naprostém souladu s potřebou pro nakládku/vykládku plošinových/klanicových nebo otevřených nákladních vozů. V době přepravní špičky zde docházelo na manipulační koleje nebo do šturcu, k odstavení přípojného vozu k M131. Zde bych rád připomenul, že kolejové schéma ve formátu XLS (Excel), se neshoduje se skutečností, kterou leze vypozorovat na fotografiích. O tom ale později..,

uvod

Od výchozí stanice Dívčice, až po výměnu č.7 ve stanici Netolice, dosahuje dálka trati 13,7 km. Netolice, jako veškeré zastávky na trati, nejsou obsazeny personálem natož prodejem jízdenek, prodej probíhá přímo ve vlaku u strojvedoucího. Zastávkově a tedy jmenovitě od Netolic: Netolice, zastávka, Holečkov, Malovice u Netolic, Malovičky, Libějovice a cíl Dívčice. Jízdní doba nepřesahuje 25 min. Ačkoliv je zde vysoká konkurence v autobusové dopravě oproti té železniční, motorové vozy jsou velice slušně zaplněny frekvencí přepravujíce se ráno směr Dívčice a odpoledne opačně zpět do Netolic, ostatně, odpovídá tomu i skladba grafikonu!

L = levá fotografie, P = pravá fotografie

 • L: přejezd do zahrádkářské kolonie a vjezd na lichoběžníkovou tabulku, jinak max. 40km/hod.
 • P: rozvětvení od výhybky č.1 vpravo na kolej č.2 a jízdou přímo, na kolej č.1

0102

 • L: výhybka č.1 která přímo na kolej č.1 a s odbočením na kolej č.2 což jsou jediné dopravní koleje v Netolicích
 • P: pohled od manipulační koleje č.3 a výhybky č.2 na odstavnou kolej č.3a

0304

 • L: vpravo výhybka č.1 a vlevo výhybka č.2 od manipulační koleje přímo na kolej č.2
 • P: od srdcovky výhybky č.1 vpravo na dopravní kolej č.2 a přímo na výhybku č.3

0506

 • L: střed výhybky č.3 s pohledem do stanice a dopravní koleje č.1 kde vlevo je manipulační-nákladová kolej č.3 a vlevo dopravní kolej č.2
 • P: v dopoledním čase je motorový vůz 810/M152 odstaven na koleji u výtopny o dvou stání
0506
 • L: výhybka č.5 která se větví na spojovací kolej k výtopně s číslem 4
 • P: boční náhled na rampu s nájezdem u koleje č.3
0506
 • L: rozmezí kolejí zleva: 3,1,2,4 (a v plánech nezanesena manipulační kolej u pily!)
 • P: pohled ze spojovací koleje č.4 na výhybku č.4 kde vjezd na tuto výhybku je chráněn výkolejkou č.1 jinak vlevo kolej v depu č.6 a vpravo kolej č.4a
0506
 • L: výkolejka spojovací koleje č.4 do/z stanice do/z výtopny + výkolejka č.1
 • P: nástupiště z betonových bloků – dále již zpevněné/sypané
0506
 • L: elegantní nádražní budova, nelze nic vytknout – snad jen absenci prodeje jízdenek – což je mimo cestující frekvenci pochopitelné!
 • P: pohled z hrany vnitřního nástupiště mezi kolejí č.1 vlevo a kolejí č.2+výhybky č.5 vpravo na zaůstění do jedné koleje se šturcem
0506
 • L: pohled na staniční budovu ze strany kolejí
 • P: místo (perfektní detail), kde skvrny dokládají provoz motorové trakce
0506
 • L: výkolejka č.2 z manipulační koleje č.3 u staniční budovy která ústí do výhybky č.6
 • P: výhybka č.6 a dále č.7 zleva pro koleje: 3,1 a 2
0506
 • L: vlevo výhybka č.6 pohledem z dopravní koleje č.2 před námezníkem
 • P: výbyka č.7 pro staniční koleje 3+1 vlevo a 2 přímo, vpravo pak schématicky vyloučená kolej č.? pro přilehlý dřevozrpacující podnik
0506
 • L: spojka mezi výhybkou č.7 a č.8 z které vychází manipulační nakládková kolej č.? u pily
 • P: detail přejezdu do pily – firma ale žádné dřevo v současné době nevagonuje
0506
 • L: výhybka č.8 přejezd je jinak zabezpečen pouze jednoduchým výstražným křížem v obou směrech, v pozadí jsou vidět vrata od ZZN kde před lety byla nakládka obilovin a dalších zemědělských komodit – taktéž dnes vyloučeno z provozu!
 • P: nájezd rampy s pozadím staniční budovy
0528
27
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments