Předplatní jízdenky se i v Praze stěhují do mobilů. Využití aplikace PID Lítačka k prokazování revizorům má však háček. Stále platí, že je možné předplatní kupon propojit jen s jedním nosičem – dopravní podnik to zdůvodňuje snahou předejít zneužití. Kromě mobilů je možné použít zelené městské karty Lítačka, In-karty Českých drah nebo platební karty některých karetních společností. Když se mobil vybije, cestující již nemá zálohu.

Předplatní jízdenkou se v mobilu lze prokázat prostřednictvím QR kódu v aplikaci, který si kontrolor načte, případně prostřednictvím NFC čipu, pokud jím je telefon vybaven.

To, co k 1. prosinci zavedla Praha, není v celorepublikovém kontextu nic nového. Možnost nahradit svoji kartu sloužící jako nosič jízdenek – včetně těch předplatních – mobilní aplikací zavedlo v minulosti již množství dopravců. Třeba České dráhy ale umožňují souběžně používat plastovou kartu a její virtuální dvojče v mobilu. V Pražské integrované dopravě tomu tak není.

Každý cestující si sice může zaregistrovat vyšší množství identifikátorů – zelenou kartu Lítačku, In-kartu Českých drah, bankovní kartu společností Master Card nebo Visa a nově také mobil s aplikací PID Lítačka, jenomže jako nosič kuponu si může vybrat pouze jeden z nich. Jako nosič předplatní jízdenky se registruje konkrétní mobilní telefon, přenést kupon je tedy třeba například i při koupi nového.

„Ten identifikátor může být jenom jeden. Je to zejména z toho důvodu, aby nebylo možné půjčit někomu kartičku a v kapse mít mobil. Funguje vždy jen jedno zařízení.“

Petr Witowski
generální ředitel dopravního podniku (DPP)

Mobil má ve srovnání s plastikovými kartami jeden nedostatek – může se vybít. V tom případě podle organizátora PID musí cestující zaplatit padesátikorunovou pokutu podobně, jako by si identifikátor zapomněl doma. „Zachránit se“ může pasažér pouze tehdy, když ještě před úplným vybitím přístroje stihne z aplikace přenést kupon na jiný identifikátor, který má u sebe.

„My jsme dokonce pro případy, kdy by se někomu vybil mobilní telefon, vybavili revizory power bankami. Je třeba ale upozornit, že každý musí mít svůj kabel, ty revizoři nemají,“ řekl generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski.

Od možnosti převést kupon do mobilu si pražský dopravní podnik slibuje, že by se mohl snížit počet černých pasažérů. O kolik ale zatím podle ředitele nelze říci. „Vše, co zpříjemňuje lidem cestování v MHD, jednak vede k vyššímu počtu uživatelů, a pak, já předpokládám, že povede i k úbytku černých pasažérů,“ řekl Witowski.

Do roku 2008 byly předplatní kupony v Praze výhradně papírové, tradicí bývaly dlouhé fronty u okének před začátkem každého měsíce a ještě delší každé čtvrtletí. Od roku 2008 bylo možné používat i elektronické kupony nahrané na kartě Opencard a v roce 2010 skončil prodej papírových kuponů s výjimkou anonymních jízdenek bez uvedených osobních údajů, které však jsou výrazně dražší než běžné jízdné.

Papírové kupony se v plném rozsahu vrátily v roce 2015, v následujícím roce zavedla Praha novou kartu Lítačka. Stejnojmenná aplikace funguje od loňského roku, kromě vyhledávání spojení umožňuje nakupovat jednorázové jízdenky PID a prokazovat se jimi revizorům, průvodčím či řidičům v příměstských autobusech.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments