Berlín, hlavní železniční uzel mezi dnešním západem Evropy – a jeho východem. Nikde jinde v novodobém uspořádání Spolokové republiky Německo, nenajdete tak obsáhlé kolejové spojky a depa, jako právě v hlavním městě tohoto státu – Berlíně!

A právě Berlín se nám stal motivací pro srpnový výlet za fotografováním za tamní historií dep, remízek a dep s muzeálním inventářem. V dnešní době s rozmachem stavebního boomu, padlo do základů nejméně 5-7 středně velkých výtopen a opravárenských základen z první poloviny minulého století. Řada dnes stále existujících dep se zachovalou točnou, případně opráverenskou základnou, je dochováno v celkem obstojném stavu.

Německá depa jsou koncipována prakticky do námi známých půlměsíců, případně pro tamní přezdívkou nazývané „klobouky“. Jedná se o zastřešenou opravárenskou, případně strojně-odstavující základnu hnacích vozidel, kdy vjezd do „klobouku“ je tvořenou pouze jednou kolejí – zároveň i pro výjezd lokomotiv na trať.

V řadě případů jsou dochovány popelové a prohlížecí jámy, mnohdy i odpojené – zapomenuté tendry parních lokomotiv, což ja v našich podmínkách něco nemožného! Jelikož bylo nutné zmapovat celou oblast Berlína, na Google je možné dohledat i stará zrušená depa a opravárenské základny i s pomocí Wikipedie. Na taková místa ale nemá smysl vyrážet za poznáním a dokumentováním..

  • Hauptstrase

První „klobouk“ naleznete jihovýchodně města na trati do Drážďan s koridorem na Polsko. V jeho sousedství je servisní středisko pro jednotky ICE. Toto depo s točnou není již využíváno, proto absence kolejového napojení jej zcela odřízla od sítě.

  • Landfiegerstrase

Další nevyužívané depo naleznete zcela na jihu. Je sice napojeno do kolejové sítě, ovšem provoz je zde minimální. Deponii dle zjištění, využívají soukromí dopravci podnikající na železnici. Je zde také „uskladněno“ několik historických parních lokomotiv a osobních vozů.

  • Möckernstrase

Velké depo naopak najdete v samém centru Berlína. Je stejně koncipováno, jako depo u nás v Českých Budějovicích. Ze snímků je patrné, že je velice dobře udržováno, nejspíš za to vděčí jeho umístění v tehdejším politickém uspořádání země, tedy západní části města. Depo je využíváno pro deponii všech historických vozidel Technického muzea DB (Deutsche Bahn), provádí se zde také lehčí opravy parních lokomotiv. Ostatní kolejová stání jsou pronajímána.

  • Nöldnerplatz

Zcela na východním okraji města naleznete menší pobočné depo DB Railion. Je zde prováděna lehčí údržba motorových a elektrických lokomotiv stejného dopravce. Na vedlejších snímcích jsou dobře viditelné popelové a prohlížecí jámy, uhelná skláda, případně zásobníky PHM pro zbrojení naftou, vodní jeřáb, obrisnice ap.K depu se lze dostat i linkami S-Bahn kde mj.stanice stejného jména s depem sousedí…

  • Ostbahnhof

Bývalé východní nádraží, a také zakonzervovaná stanice východního bloku pro linky S-Bahn s kolejovým křížem. Dnes jsou prostory teto stanice a již neexistujícího depa zcela zlikvidovány. Dochovala se pouze točna – což je dosti zvláštní! Objekt bývalé stanice nyní využívá hlavní pošta DP (Deutsche Post).

  • Pankow

Dalším větším depem je ve východní části města Pankow, depo klasické, i s kloboukem. Obojí je využíváno nejspíš jen minimálně. Jak to nyní v tomto okolí vypadá nyní, se lze snad jen dohadovat, za masivní výstavbou, která zasáhla celé město, padlo řada středně velkých a menších dep. Pankow navíc přišel o jedno z největších seřazovacích nádraží nákladní dopravy. V klobouku mají být údajně deponovány historické osobní a nákladní vozy před repasováním pro Technické muzeum DB.

Yorkstrase, zajímavost na konec. Tato ulice je překlenuta mnoha mosty v centru města, je to něco podobného jako v Praze v Plynární ulici, zde ovšem mostů je o něco více…

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments