Techmag se vydal na zdokumentování železniční stanice Loděnice, kde v roce 1967 natáčel svůj velice úspěšný film režisér Jiří Menzel. Stanice ze své původní podoby už dnes není to, co byla dříve. Ostatně to si ukážeme na obsáhlé fotografické dokumentaci, která je součástí tohoto článku.

Fotografování se konalo za zrovna nepříliš dobrého počasí, po obloze se prohánělo mnoho mraků a na slunce bylo nutné někdy čekat i více jak 5 minut. I tak  se ale celá dokumentace této známé stanice zdařila.

fotografie | TECHMAG

Stanice není již obsazena stálou službou výpravčího. Ten byl v Loděnicích zcela zrušen po redukci kolejového větvení, které je ze směru od Berouna zredukováno pouze na jednu dopravní kolej, výměna č. 12 je sice stále osazena, ovšem výměna č. 10 je trvale snesena. Prakticky bez využití je i vlečka Pragocement, dle stavu kolejí je jasné, že zde posunováno s vozy nebylo již delší čas. Loděnice mají jediné stavědlo č. 1, které je umístěno uprostřed stanice na opačné straně severněji od hlavní budovy. Jelikož je kolejové větvení koncipováno do oblouku, ze stavědla je vidět na obé zhlaví zcela bez problému.

Snesením výměny č. 10 došlo ke znemožnění odjezdů vlaků z dopravních kolejí č. 3 a č. 5, tyto koleje slouží jen na spojení s vlečkou do již zmíněného Pragocementu. Jediná průjezdní manipulační kolej je č. 2 u výpravní budovy stanice, manipulační kolej č. 7 na straně stavědla je průjezdná jen k vlečce Pragocement.

Všechny výměny jsou ovládány pákou ze zmíněného stavědla, kde je stále udržován směnný provoz. Drátovody jsou patrné i ještě na nedávno zredukovaném zhlaví „Beroun“, ostatní výměny zhlaví „Praha“ je osazeno a využíváno jen v případě posunu, neboť předjíždění vlaků zde není prakticky již možné.

Z původních záběrů ve filmu je zde dochována jak výpravní budova s administrativou, tak i vedlejší skladiště, které se od roku 1967 (kdy byl film natáčen) prakticky nezměnilo. Všechna návěstidla jsou dnes již světelná s rychlostní návěstní soustavou. Výměna č. 13 je zajištěna elektromagnetickým zámkem, který ovládá obsluha na stavědle, ve stanici jsou funkční pouze odjezdová návěstidla u dopravní koleje č. 1, ta ostatní jsou zcela vyloučena, neboť jejich řízení bylo možné provádět z dopravní kanceláře hlavní budovy. Návěstidla odjezdová a vjezdová, jsou pro obsluhu přenesena na stavědlo č. 1 z dopravní kanceláře. V případě posunu je tedy nutné, aby mimo stavědla, byla obsluha i pro změny posunových cest i v dopravní kanceláři, která je jinak trvale bez obsluhy v době mimo potřeby posunu.

Později došlo i k vypnutí hlavních odjezdových návěstidel včetně vjezdových… Ze stavědla jsou obsluhovány i závory na zhlaví „Praha“, ty jsou ale trvale staženy, jejich zvednutí je na požádání. V opačném zhlaví je již zcela automatizovaný přejezd i se světelnou signalizací.

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments