PRAHA | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Slavnostního ukončení se dočkala modernizace železniční trati mezi středočeskými městy Votice a Benešov u Prahy. Stavba, která se nachází na území Středočeského kraje, je součástí transevropské železniční sítě a 4. národního železničního koridoru Děčín – státní hranice Praha – Benešov – Tábor – Veselí n. Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice.

V rámci stavby došlo ke zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati spolu s podstatným zvýšením rychlosti jízdy až do 160 km/hod. Tohoto cíle nebylo možno dosáhnout na stávajícím dráž-ním tělese, a proto jsou součástí stavby rozsáhlé přeložky trati. V rámci těchto přeložek vznikly i nové dvojkolejné tunely, a to Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1 044 m), Tomický (324 m) a Tomický II (252 m).

„Tato stavba je součástí koridorové trati Děčín – Praha – Tábor – České Budějovice. Jejím dokončení se zase o něco zkrátí jízdní doba a zvýší se komfort pro cestující mezi těmito městy,“ popsal přínosy dokončené stavby náměstek pro modernizaci dráhy Petr Šlegr ze Správy železniční dopravní cesty. Po dokončení celého koridoru by tak měla trvat například cesta z Prahy do Tábora pouhých 63 minut. Až do Českých Budějovic se cestující z Prahy dostane za 92 minut,“ dodal.

{snippet 106}

Výhybna Tomice a stanice Bystřice u Benešova jsou minulostí

Modernizované železniční stanice a zastávky jsou nyní vybaveny novými nástupišti s mimoúrovňovým přístupem spolu s moderním informačním systémem, rozhlasem, přístřešky a dalšími prvky vybavenosti dráhy. To vše výrazně zvedá komfort pro cestující veřejnost. Bývalá výhybna Tomice a železniční stanice Bystřice byly přestavěny na zastávky. Nedílnou součástí stavby je i omezení negativních účinků z železničního provozu na okolí, čehož se dosahuje realizací protihlukových stěn v kontaktu se zastavěným územím a výměnou oken s vyšší neprůzvučností v určených objektech.{qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1599-modernizace-casti-useku-iv-koridoru-mezi-voticemi-a-benesovem-je-u-konce-zacina-plny-provoz{/qrcodegenerator}

Stavba byla zahájena v srpnu 2009 a podle smlouvy o dílo byla ukončena 31. května 2013. Ze 71,2 procenta stavebních nákladů se na ni podílela pomoc z evropského Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Celkové schválené stavební náklady činí 6, 7 miliardy Kč.

{snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments