PRAHA – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila evropský projekt optimalizace úseku mezi pražskou Bubenčí a Holešovicemi. Zhotovitelem je Sdružení Bubeneč – Holešovice, které tvoří společnosti Metrostav a Subterra. Zejména modernizace železničního svršku a zabezpečovacího zařízení bude stát 1,3 miliardy Kč a bude dokončena v roce 2015.

Optimalizovaný úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru. V neposlední řadě je řešený úsek součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha-Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy.

Stavebně je úsek dlouhý 4,465 km. V současném stavu jsou v úseku dvě železniční stanice, Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice, včetně odbočky Stromovka, kde odbočuje dvoukolejná trať směr Praha Masarykovo nádraží. V úseku zatím nejsou žádné železniční zastávky. To by se ale mělo během realizace tohoto projektu změnit, když vznikne zcela nová zastávka Praha-Podbaba s dvěma novými nástupišti v délce 220 metrů. Ta budou ve své polovině rozdělena veřejným podchodem. V rámci optimalizace obou stávajících stanic dojde i k částečným směrovým úpravám jejich kolejišť, což umožní zvýšení rychlosti projíždějících vla­ků. {qrcodegenerator}http://magazin.magzine.cz/index.php/magaziny/doprava/1447-modernizace-trate-holesovice-bubenec-vznikne-i-nova-zastavka{/qrcodegenerator}

Během stavby dojde i na určitá omezení provozu. Nepřetržitá výluka první (liché) skupiny staničních kolejí a obou koncových částí stanice potrvá od 2. 3. do 7. 6. 2013. Ve výluce budou provedeny všechny stavební práce týkající se této části nádraží. Druhá nepřetržitá výluka zahrnující zbylé koleje včetně části odbočky Stromovka bude podle ročního plánu výluk trvat od 15. 6. do 20. 9. 2013. Do konce roku 2013 se stavební práce v další navazující nepřetržité výluce přesunou do traťového úseku ve Stromovce a žst. Praha-Bubeneč. Ukončení celého projektu se předpokládá v roce 2015. V letošním roce bude zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Železniční stanice Praha – Bubeneč je umístěno ve stejnojmenné pražské čtvrti těsně před začátkem Stromovky, kterou také železnice prochází. V okolí nádraží se nachází převážně starší zástavba. Stanice v Bubenči byla uvedena do provozu společně s tratí Severní státní dráhy z Prahy do Lovosic v roce 1850. Město Bubeneč bylo v roce 1922 připojeno ku Praze a původní název stanice Bubeneč byl změněn na současný Praha – Bubeneč v roce 1942.

Bubenčí procházející trať má dnes v úseku z Prahy do Kralup nad Vltavou číslo 091 a z Kralup nad Vltavou přes Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem do Děčína pokračuje pod číslem 090. V celé délce je dvoukolejná a elektrifikovaná. Stanice Praha – Bubeneč leží dle staničení v km 415,2 (od Vídně trasou Severní dráhy císaře Ferdinanda). Jednopatrová staniční budova pochází z doby zahájení provozu a dochovala se v téměř původní podobě dodnes. Budova ústí průčelím do Goethovy ulice. Ke kolejišti přicházejí cestující z ulice širokou chodbou, která je vybavena lavičkami a slouží zároveň jako čekárna. Výdejna jízdenek zde není umístěna, ale její okénko vede na kryté nástupiště.

Před staniční budovou se nacházejí čtyři koleje, všechny dopravní. Vlaky mohou stavět u prvních tří z nich. V dopravní kanceláři je přítomen jeden pohotovostní výpravčí a jeden staniční dozorce. Traťové zabezpečovací zařízení je řešeno formou automatického bloku. Provoz ve stanici je řízen dálkově ze ŽST Praha – Holešovice. Jediná výhybka mezi 7. a 9. manipulační kolejí je určena k přestavování ručně na místě, v současnosti už se tyto koleje však neprojíždějí.

fotografie | pohled na zhlaví „Holešovice“ ve stanici Praha Bubeneč

V Bubenči zastavují zejména osobní (zastávkové) vlaky. V Praze jsou ukončeny na Masarykově nádraží (poslední večerní vlak jede na hlavní nádraží a zpět), jejich druhou konečnou jsou Kralupy nad Vltavou nebo Roudnice nad Labem. Ve špičkách pracovních dnů jezdí vlaky v pravidelném intervalu 30 minut, v ostatních obdobích 60 minut. Od 19. dubna 2004 je přes stanici Praha – Bubeneč vedena také příměstská železniční linka Praha-Libeň – Roztoky u Prahy.

Železniční stanice Praha – Bubeneč má význam i pro nákladní dopravu, ale nákladní vlaky už tudy pouze projíždějí. Z bubenečského nádraží už nevychází žádná železniční vlečka. Jako poslední se do začátku roku 2006 zachovala vlečka vedoucí od holešovického zhlaví stanice (vpravo od tratě v pohledu od Holešovic) hlubokým zářezem ve vrchu Pecka do bývalé papírny v Císařském mlýně. Vlečka k teplárně Juliska, která byla v minulosti i elektrifikována (odbočovala z roztockého zhlaví vlevo od tratě v pohledu od Holešovic), byla snesena již dříve.

K nádraží v Bubenči jezdí autobusová linka MHD číslo 131, vedená v trase Hradčanská – U Matěje – Bořislavka. Ve směru na Bořislavku má linka přímo před staniční budovou zastávku Nádraží Bubeneč, v opačném směru staví pouze za rohem po trase směrem k Bořislavce na zastávce Nemocnice Bubeneč. Směrem z Bubenče na Roztoky má výhledově mezi stanicí Praha – Bubeneč a zastávkou Praha – Sedlec vzniknout nová zastávka ČD Praha – Podbaba, ke které by měla být prodloužena tramvajová trať z dnešní smyčky Podbaba. Podle některých studií by mohly tramvaje jezdit až do Suchdola. Dnes se v lokalitě možné budoucí zastávky nachází autobusová zastávka „V Podbabě“.

{snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments