Česká železnice projde od 9. prosince (den platnosti nového jízdního řádu)asi největší poválečnou změnou v organizaci provozu. Jedná se o trať z Bohumínado Břeclavi, kde je zaveden levostranný provoz vlaků všech kategorií. V současnédobě je tato koridorová trať jako jediná u nás zcela unikátní právě tímtoprovozem.

Až do zmíněného data v prosinci, bude docházet k zažitému přejezdu vlaků zpravé strany na levou – ve stanici Přerov. Pak vše trvale skončí a vlaky začnoujezdit po pravé straně. Pro tento případ docházelo ke zcela unikátním situacím,kdy vlak jedoucí od Prahy po pravé straně, ve stanici Přerov přejížděl nastranu levou. Z historického hlediska se jedná o pozůstatek tzv. Ferdinandskédráhy, tedy Císaře Ferdinanda z dob Rakouska – Uherska, kde byl levostrannýprovoz uplatňován od roku 1872.

Důvodem změny je sjednocení pravidel evropské železniční sítě.

Správa dopravní cesty již v srpnu zavedla pravostranný provoz i na úsekutohoto koridoru z Břeclavi do Vídně. Změna nepřinese žádné investiční náklady,neboť koridorové tranzitní tratě jsou v celé síti SŽDC pro oboustranný provozvybaveny již od rekonstrukcí, či z minulosti. Malé úpravy doznají jen směrovétabule ve stanicích a zastávkách, které informují cestující. Změny se nedotknoujen cestujících, ale také strojvedoucích a dalších zaměstnanců dráhy. V případěstrojvedoucích se jedná o proškolení stávajícího personálu ČD a ČD Cargo.Jelikož se na této trati pohybují i dopravci z Rakouska, Itálie a Polska,jejich domovská depa a centrály spravil Správce dopravní cesty speciálnídepeší.

Cestujícím se po více jak 140 letech zcela změní směrová nástupiště izastávky. Podle některých se jedná spíše o zvyk, naučit se vystupovat jižvpravo ve směru jízdy. České dráhy navyšování personálu v osobních vlacíchnehodlají, lidí si jistě na změnu zvyknou, neboť je celkem podstatná a takvelká, že o ní budou vědět všichni, kdož vlaky v této trati pravidelně cestujíz jihu na sever a opačně.

České dráhy a Správce cesty chystají informační kampaň

Celý traťový úsek z Břeclavi do Bohumína je řízen dálkově z Přerova. Českédráhy a Správce dopravní cesty chystají informační kampaň pro cestující.Informace budou vylepeny jak ve vlacích, tak i ve stanicích a zastávkách. Dálena jízdních dokladech, případně tyto změny bude informovat i staniční rozhlaspo celé délce této tratě. O změně směru z levostranného na pravostranný provoz,budou informovat i podkladní ve všech stanicích a zastávkách. Speciálně dlepotřeby i průvodčí ve vlaku.

Ještě do roku 2009 se jezdilo vlevo i v úseku z Bohumína do Petrovic uKarviné. Už v létě skončí levostranný provoz i na rakouských tratích kolemVídně, aby se mohlo na tamní nové hlavní nádraží najíždět jen pravostrannýmzpůsobem. Změna způsobí zřejmě malé komplikace jen v Ostravě, kde je nákladovénádraží hlavně na levé straně ve směru od Přerova, a nákladní vlaky tak budoumuset projíždět křížem přes celou stanici.

V Česku zůstane ještě řada dalších železničních anomálií. Mezi ně patřípředevším dvě různé napájecí soustavy na hlavních tratích, které se navíc lišíod napětí v Rakousku a v Německu. V praxi tak řada lokomotiv může jezdit jen včásti země.

{snippet 101}

{snippet 120}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments