V posledním srpnovém týdnu proběhlo zprovoznění zatím jedné traťové koleje v úseku Bystřice u Benešova – Olbramovice, včetně nových tunelů a dvou nových zastávek: Bystřice u Benešova a Tomice. Druhou kolej chtějí stavbaři dle Správce dopravní cesty, uvést do provozu do konce listopadu 2012.

Fotografe | www.4koridor.cz

Dlouhodobá výluka která postihla železniční dopravu na jih od hlavního města do Tábora a Českých Budějovic, tak byla ukončena. Další nezbytně nutné práce pro zprovoznění druhé traťové koleje tak budou probíhat již za plného provozu, ač se střídavým projížděním vlaků po jedné koleji. Ukončeny tak jsou veškeré přepravy náhradní dopravou, případně přestupy na obratové vlaky ve stanici Olbramovice.

Zcela nový ráz této klasické železniční stanice v Bystřicích u Benešova, se stává zastávka. Tomice, které spíše z minulosti, plní úlohu tzv. výhybny – neb od Bystřice směrem na jih, byl provoz po jedné koleji, se stává taktéž železniční zastávka. Nově jsou v tomto úseku zprovozněny i tři zcela nové tunely. Dva nesou název Tomice I. a Tomice II., poslední do počtu je tunel Zahradnice. Všechny jmenované tunely nesou své názvy dle přilehlých obcí.

Kromě velkých stavebních prací na přeložkách a tunelech je již dokončena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. V Olbramovicích je hotova rekonstrukce sudé kolejové skupiny, která v sobě zahrnovala zřízení celkem deseti výhybek, rekonstrukci dvou železničních mostů, jednoho železničního propustku a výstavbu podchodu s výtahy.  V úseku Olbramovice – Bystřice zahrnovala modernizace stavbu pěti železničních mostů, devíti železničních propustků a přístupové komunikace pro případné zásahy zdravotní a záchranné techniky při nehodové události v tunelu.

Celá stavba, tedy modernizace IV. transevropského koridoru (Děčín st.hranice – Horní Dvořiště st.hranice) bude dokončena v příštím roce 2013. Na celé reaizaci stavebních prací se podílí trojice firem Subterra, VIamont DSP a Eurovia. Po zavedení i druhé traťové koleje ve zmíněném úseku, stavbaři předají celý zmodernizovaný úsek Správci dopravní cesty. Votice jsou cílovou etapou celé modernizace úseku Votice – Bystřice (Benešov), a celkové náklady si vyžádají investice přesahující 6,7 miliard korun.

Podívejte se na fotografie v době dokumentování této výhbyny v létě 2009. Zastávka Tomice byla vždy služebně nepřímo vedena jn jako výhybna, ačkoliv plnila i funkci pro odbavování cestujících, neboť se tu nacházela stálá služba dozorce – nikoliv již výpravčího. Tomice, výhybna – severní zhlaví

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments