Fotografování se uskutečnílo 2.10.2011. Když jsem ve stanici byl před 2-3 lety naposled, v porovnání s dneškem doznala řady proměn! Především zcela zmizel staniční dozorce, Jestřebí je dálkově dirigováno ze stanice Srní u České Lípy. Dopravní kancelář obsadilo ČD Cargo, a na přístřešku pro cestující dvě kamery, každá s pohledem do „svého“ zhlaví a především nástupiště.

Staniční dozorce je minulostí, jeho místo v době posunu obsazuje ČD Cargo, především obsluhu výměn. Vše ostatní je řízeno z dirigující stanice které Jestřebí podléhá. Romantika starých lokálek mizí nezadržitelně pryč. Její minulost si lze snad vrátit jen ve fotografiích nebo v našich modelových kolejištích, kde lze dle skutečnosti – modelovat již zmíněnou ztracenou minulost. Stanice Jestřebí plnila ve svém plnohodnotném provozu celkem zásadní funkci, jednak je zde přilehlá pískovna, kde i v dnešní době dochází k vagonování sklářského písku na vozy Faccs (podobné vozy i jiných žel. správ), ale také do vozů typu Raj – Uacs.

Písky z tého pískovny jsou expedovány např. do Slovinska a Polska, ale také do Německa a Francie. Z logických důvodů je vagonování tohoto materiálu intenzivnější od jara do podzimních měsíců. Ve stanici Jestřebí probíhalo soustředění již prázdných nákladních vozů k nakládce, ale také sestavování ucelených souprav pro své trasy do výše jmenovaných států. Ostatně, přítomnost písku v nedaleké firmě je dokladem i ve stanici samotné, mnohdy děravé vozy, dnes zanechávají skoro trvalé stopy mezi staničním kolejivem.

Pískovna je napojena do zhlaví „Srní“, a to samostatnou výměnou s elektromotorickým přestavníkem bez vytápění s označením č.10, výkolejkou č.2 a návěstidlem pro posun č.3. Přísun vozů na vlečku byl vždy stylem: sunutí. Pískovna „Provodínské písky“ vagonuje 90% své produkce právě na železniční vozy, což je v dnešní utlumené době nákladů po železnici, a v tomto měřítku k tomu, celkem ojedinělé! Z vlečkového „arzenálu“ je do této stanice napojen ještě Energo a Obalovna. Co se v těchto areálech odehrává nyní, nevíme. Vlečky jsou ale udržovány, a dle stavu kolejového svršku, i často projížděny.

Veškeré vlečkové koleje jsou zabezpečeny samostaným trpasličím návěstidlem pro posun, jak tedy pro pískovnu, tak i pro další dvě vlečky Energo a Obalovna, kde je trpaslík č.5.

Schéma stanice Jestřebí stáhnete v příloze tohoto článku – soubor XLS.

– staniční budova, výdejnu lístků zde nehledejte, na trati je systém zjednodušeného odbavování cestujících

  • staniční budova

  • pohledy od stanice směr Srní – výměna do pískovny

  • pohledy do stanice od Srní

  • zhlaví a pohledy smět Doksy


ANKETA:

Inspirujete se v tvorbě modelového kolejiště skutečnou předlohou?

{acepolls 2}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments