Firmu Märklín netřeba představovat, ke konci roku přichází celkem razantní překvapení v podobě nového designu řídící centrály s přívlastkem CS-2! Její předchůdce je hojně provozován i v DC provozu na jinak ne-Märklínovském systému kolejnic. Proto budou následující schopnosti zajímat i modeláře zabývající se digitalizací svých kolejišť nebo jen některých jeho částí.

Inovovaný design CS2

Nejvíce změn pocítil rozhodně display centrály. Ten je již v tomto provedení plnohodnotně probarvený a jeho funkce mají specifické kolor přizpůsobení, což u předchozího provedení byl jistý handicap. Jisté úpravy jsou i do jisté míry ve futuristickém a moderním designu obalu samotného. Oproti původní centrále, jsou již v novém provedení nápadné změny v usazení regulátorů, ty jsou dnes již lépe přístupné. Nelze přehlédnout taktéž velkou centrální klávesu „STOP“ ta je umístěna mezi dvěma regulátory jízd a přepínači režimů obsluhy.

Funkce ovládacích tlačítek lze libovolně kombinovat tak, jak se nám to bude hodit, veškeré funkce jsou pak prosvíceny na display centrály
02
A zde již provozní režim
03
Není jinak tajemstvím, že Märklín zadal zpracování studie o design obalu centrály externí firmě. A dá se říci, že se tento počin do jisté míry povedl na jednotku! Budeme ale doufat, že i následující popis funkcí a vlastností obsluhy, nebude jen zakryto líbivým designem obalu. Rozhodně lze znovu jen kvitovat lepší přístupnost ovládacích-otočných prvků, které tentokrát jsou v lepším umístění než u první ústřední stanice.

HIGH-LIGHTS centrály CS2
…následující popis je jen vyjádření autora-testera, nemusí se shodovat s kýmkoliv, kdo tuto centrálu taktéž testoval na svém kolejišti!

 • Stále jsou některé prvky v zobrazení na display nepřesné, nebo mimo své určení vlastností
 • Firmware je v tomto provedení bez ESU kompatibility, což se jeví jako velké mínus
 • Nelze opomenout obchodní označení: 60213
 • Je vylepšeno menu a jeho pod-menu funkcí a výběru cílových komponent ovládaných výhybek nebo jiných periferií v kolejišti ap.
 • Tato centrála již umožňuje připojení komponenty příslušenství Connect 60121 které u jedničky nebylo možné, nebo jen s velkým zásahem do firmware centrály
 • Centrála CS2 umožňuje propojení několika na sobě nezávislých centrál s napájením vlastních úsekových sektorů ovládání jízd. tzn. že v případě dispečerského provozu na rozsáhlém kolejišti, lze libovolně kombinovat předávání vlaků z hradla na hradlo, kdy předávací CS2 do předávané CS2 ví přesnou polohu následně přebíraného vlaku dle systému zpětných vazeb a hlášení pohybu vlaků
 • CS2 disponuje taktéž USB konektivitou externí myši, klávesnicí nebo paměťovou USB kartou pro přenos dat
 • Provoz s USB paměťovou kartou lze nahradit PC ovladač v systému centrály jako dispečerské stanoviště, kdy na paměťové kartě je virtuální ovladač (software) obsluhy všech jednotlivých prvků kolejiště
 • Centrála CS2 má integrovaný konfigurační modul všech dekodérů přímo od výrobce, tzn. že všechny předvolby jsou pevně zaneseny do paměti centrály, tím dochází k lepšímu a rychlejšímu konfigurování nových zařízení ap. navíc menu doznalo jistých „ořezání“ o jinak zbytečné funkce a vedlejší hlášení ze zpětných modulů a smyček kolejiště. Veškeré prvky se nyní obsluhují jednodušeji a rychleji. CS2 dělá v mnoha směrech suplování jinak nepřipojeného PC a tím jej staví do pozice zbytečného zařízení – plně ho je schopna nahradit!
 • Pevně byla zabudována do software i virtuální kolej – ta nám bude dobře sloužit ve skrytých či programovacích částech
 • K centrále patří Booster 60173 – jeho stav během provozu je zobrazovatelný na CS2. Především provozní teplota, výstupní napětí a další hlášení která lze předvolit. Booster 60173 doznat taktéž patřičných změn
 • S centrálou CS2 lze použít i starší Booster 6015 a 6017 s 5 kolíkovým konektorem
 • Nejsou potřeba žádné další výstupní periferie – vše je mezi sebou kompatibilní
 • Lze připojit i starší Control Unit 6021 s boxem Connect 60128
 • Každou lokomotivu lze vložit jako obrázek k její adrese, toto lze libovolně konfigurovat z PC. Ať již screen nebo samotnou Vaší fotografii modelu
 • CS2 umožňuje kombinací analogového a digitálního provozu. U digitálního provozu navíc umožňuje konfiguraci zpomalení před návěstidlem ABC funkce dekodérů pro určitá místa v kolejišti. Tzn. že u různých návěstidel lze navolit libovolné zábrzdné vzdálenosti bez závislosti na dekodéru v lokomotivě
 • Plnohodnotná podpora AC/DC točny
 • Funkce traťového autobloku
 • Každá lokomotiva, nebo modul ovládání dekodéry, má v centrále samostatnou datovou kartu s uloženými informacemi. Tato data lze libovolně přeposílat na další centrály zapojené jako SLAVE nebo MASTER/SLAVE pro převzetí vlaku a jeho zpracování v přiděleném traťovém úseku
 • Centrála zpracovává další vstupní informace: 1) z integrované databanky 2) z čipové karty 3) snímač děrných štítků
 • Propojení ESU Booster v provedení 4A a 8A EcoSBoost 50010 a 50011 – má progresivní architekturu v datovém zpracováváni informací, proto je celek rychlejší a pružnější vůči provozu
Architektura periferií a příslušenství
04
Ovládací otočné prvky mají protiskluzové lamely
05
06
07
Předchozí model centrály
08
Light modifikace starší verze
09
Závěrem…
Ústřední stanice pro analogový a digitální provoz je do jisté míry revolučním počinem firmy Märklín. Své ztvárnění a vysokou funkčností v ovládacích prvcích si to jistě zaslouží! Zakořeněna byla taktéž již tradiční červená a šedivá barva obalu, což je jistě příjemné. Zařízení disponuje přes barevný a plně informativní display, dvojí řadou ovládacích tlačítek která zastřešují veškeré nastavení periferií a provozu kolejiště samotného. Veškeré obslužné prvky jsou souměrné, nic již nevystupuje nad aerodynamiku designu provedení centrály jako tomu bylo doposud.
10
11
12
SOUVISLOSTI  Třícestná výhybka od Tilliga pro TT

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here