Firmu Märklín netřeba představovat, ke konci roku přichází celkem razantní překvapení v podobě nového designu řídící centrály s přívlastkem CS-2! Její předchůdce je hojně provozován i v DC provozu na jinak ne-Märklínovském systému kolejnic. Proto budou následující schopnosti zajímat i modeláře zabývající se digitalizací svých kolejišť nebo jen některých jeho částí.

Inovovaný design CS2

Nejvíce změn pocítil rozhodně display centrály. Ten je již v tomto provedení plnohodnotně probarvený a jeho funkce mají specifické kolor přizpůsobení, což u předchozího provedení byl jistý handicap. Jisté úpravy jsou i do jisté míry ve futuristickém a moderním designu obalu samotného. Oproti původní centrále, jsou již v novém provedení nápadné změny v usazení regulátorů, ty jsou dnes již lépe přístupné. Nelze přehlédnout taktéž velkou centrální klávesu „STOP“ ta je umístěna mezi dvěma regulátory jízd a přepínači režimů obsluhy.

Funkce ovládacích tlačítek lze libovolně kombinovat tak, jak se nám to bude hodit, veškeré funkce jsou pak prosvíceny na display centrály
02
A zde již provozní režim
03
Není jinak tajemstvím, že Märklín zadal zpracování studie o design obalu centrály externí firmě. A dá se říci, že se tento počin do jisté míry povedl na jednotku! Budeme ale doufat, že i následující popis funkcí a vlastností obsluhy, nebude jen zakryto líbivým designem obalu. Rozhodně lze znovu jen kvitovat lepší přístupnost ovládacích-otočných prvků, které tentokrát jsou v lepším umístění než u první ústřední stanice.

HIGH-LIGHTS centrály CS2
…následující popis je jen vyjádření autora-testera, nemusí se shodovat s kýmkoliv, kdo tuto centrálu taktéž testoval na svém kolejišti!

 • Stále jsou některé prvky v zobrazení na display nepřesné, nebo mimo své určení vlastností
 • Firmware je v tomto provedení bez ESU kompatibility, což se jeví jako velké mínus
 • Nelze opomenout obchodní označení: 60213
 • Je vylepšeno menu a jeho pod-menu funkcí a výběru cílových komponent ovládaných výhybek nebo jiných periferií v kolejišti ap.
 • Tato centrála již umožňuje připojení komponenty příslušenství Connect 60121 které u jedničky nebylo možné, nebo jen s velkým zásahem do firmware centrály
 • Centrála CS2 umožňuje propojení několika na sobě nezávislých centrál s napájením vlastních úsekových sektorů ovládání jízd. tzn. že v případě dispečerského provozu na rozsáhlém kolejišti, lze libovolně kombinovat předávání vlaků z hradla na hradlo, kdy předávací CS2 do předávané CS2 ví přesnou polohu následně přebíraného vlaku dle systému zpětných vazeb a hlášení pohybu vlaků
 • CS2 disponuje taktéž USB konektivitou externí myši, klávesnicí nebo paměťovou USB kartou pro přenos dat
 • Provoz s USB paměťovou kartou lze nahradit PC ovladač v systému centrály jako dispečerské stanoviště, kdy na paměťové kartě je virtuální ovladač (software) obsluhy všech jednotlivých prvků kolejiště
 • Centrála CS2 má integrovaný konfigurační modul všech dekodérů přímo od výrobce, tzn. že všechny předvolby jsou pevně zaneseny do paměti centrály, tím dochází k lepšímu a rychlejšímu konfigurování nových zařízení ap. navíc menu doznalo jistých „ořezání“ o jinak zbytečné funkce a vedlejší hlášení ze zpětných modulů a smyček kolejiště. Veškeré prvky se nyní obsluhují jednodušeji a rychleji. CS2 dělá v mnoha směrech suplování jinak nepřipojeného PC a tím jej staví do pozice zbytečného zařízení – plně ho je schopna nahradit!
 • Pevně byla zabudována do software i virtuální kolej – ta nám bude dobře sloužit ve skrytých či programovacích částech
 • K centrále patří Booster 60173 – jeho stav během provozu je zobrazovatelný na CS2. Především provozní teplota, výstupní napětí a další hlášení která lze předvolit. Booster 60173 doznat taktéž patřičných změn
 • S centrálou CS2 lze použít i starší Booster 6015 a 6017 s 5 kolíkovým konektorem
 • Nejsou potřeba žádné další výstupní periferie – vše je mezi sebou kompatibilní
 • Lze připojit i starší Control Unit 6021 s boxem Connect 60128
 • Každou lokomotivu lze vložit jako obrázek k její adrese, toto lze libovolně konfigurovat z PC. Ať již screen nebo samotnou Vaší fotografii modelu
 • CS2 umožňuje kombinací analogového a digitálního provozu. U digitálního provozu navíc umožňuje konfiguraci zpomalení před návěstidlem ABC funkce dekodérů pro určitá místa v kolejišti. Tzn. že u různých návěstidel lze navolit libovolné zábrzdné vzdálenosti bez závislosti na dekodéru v lokomotivě
 • Plnohodnotná podpora AC/DC točny
 • Funkce traťového autobloku
 • Každá lokomotiva, nebo modul ovládání dekodéry, má v centrále samostatnou datovou kartu s uloženými informacemi. Tato data lze libovolně přeposílat na další centrály zapojené jako SLAVE nebo MASTER/SLAVE pro převzetí vlaku a jeho zpracování v přiděleném traťovém úseku
 • Centrála zpracovává další vstupní informace: 1) z integrované databanky 2) z čipové karty 3) snímač děrných štítků
 • Propojení ESU Booster v provedení 4A a 8A EcoSBoost 50010 a 50011 – má progresivní architekturu v datovém zpracováváni informací, proto je celek rychlejší a pružnější vůči provozu
Architektura periferií a příslušenství
04
Ovládací otočné prvky mají protiskluzové lamely
05
06
07
Předchozí model centrály
08
Light modifikace starší verze
09
Závěrem…
Ústřední stanice pro analogový a digitální provoz je do jisté míry revolučním počinem firmy Märklín. Své ztvárnění a vysokou funkčností v ovládacích prvcích si to jistě zaslouží! Zakořeněna byla taktéž již tradiční červená a šedivá barva obalu, což je jistě příjemné. Zařízení disponuje přes barevný a plně informativní display, dvojí řadou ovládacích tlačítek která zastřešují veškeré nastavení periferií a provozu kolejiště samotného. Veškeré obslužné prvky jsou souměrné, nic již nevystupuje nad aerodynamiku designu provedení centrály jako tomu bylo doposud.
10
11
12
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments