Je to první nádraží od počátku trati která vychází ze stanice Lysá nad Labem. V tomto traťovém úseku se nachází zastávky: Lysá nad Labem, Dvorce a Otradovice.Stanice splňuje veškeré požadavky na provoz které si modelář může jen přát.

Fotografie v úvodu: Pohled na celkové otradovické zhlaví směr sever

Od starého a překrásného skladiště s nákladovou rampou které svojí slávu z provozu má již jistě zcela zasebou, tak na protější straně i nákladovou rampu z betonu která dříve sloužila pro nakládku řeziva z lesů v okolí. Na všetatském zhlaví bylo před cca. 10 lety zrušeno stavědlo, stejně jako na straně od Lysé nad Labem která byla obě obsazována dopravní službou. Dále popíšu provozní uspořádání dopravních a manipulačních kolejí a také další zařízení instalované v této stanici.

Důvod ukončení je prostý, předání obsluhy stanice dálkovinou do stanice Lysá nad Labem která ji takto diriguje. Ve stanici Stará Boleslav proto zůstává pouze staniční dozor a výdej jízdenek. Ze severního zhlaví vychází vlečka do Motorletu (Praha Jinonice) dle stavu kolejí a prorůstání nízkých dřevin mezi pražci dlouho nepojížděna! Nachází se zde 4 průjezdné koleje z kterých 3 jsou dopravní. Od budovy: č. 3 manipulační, dále dopravní 1, 2 a 4 jako další dopravní kolej je č. 6 která je zakončena výměnou č. 12 a výkolejkou na vjezdu z vlečky před touto výměnou ta je č. 1. Již zmíněná dopravní kolej č. 6 na kterou je vjezd a odjezd možný pouze do/z Lysé nad Labem je tedy kolejí pouze „občasně“ používanou.

Před lety, než došlo k reorganizaci vjezdových zhlaví této stanice, tak byl vjezd možný i na kolek č.6 od Dřís ale výměna byla snesena aby se získala delší kolej pro předjíždění uhelných vlaků dolů do pánve a nebo opačně nahoru na Nymburk – tu délku získala tedy kolej č. 4 která plní i v dnešních dnech a to jako jediná, funkci koleje pro dočasné zastavení a uvolnění dopravní cesty. Severní část manipulační koleje číslo 3 využívá pro vykládku jakási firma zabývající se obchodováním s uhlím kde má cca. do 5 m od této koleje i skládku.

Díky řízení stanice z jiného místa bylo nutno zabezpečit kompletně okolní manipulační koleje ať již světelným a nebo mechanickým zabezpečením. Manipulační návěstidla byla osezena i na obě zhlaví kde dříve nic takového nebylo. Výkolejky jsou pamatují ještě drátovody (dnes všechny motorické) prostě romantika se vytratila a s ní i obsluhující personál. (pozn. Lysá nad Labem diriguje dálkově i koncové nádraží Milovice).

Podrobný popis následujících fotografií najdete u každé zvlášť, klikněte na první fotografii v řádku, případně můžete spustit slideshow…

Vlečka do měnírny již několik let nepoužíváná - délka zábradlí naznačuje šířku mostu přes dálnici Praha-LiberecKolejové křížení, vlevo již neobsazované stavědlo a vpravo dříve domek traťové údržby - dnes civilStavědlo z blízka, má prostě svůj půvab si nese stálePohled od stanice na jih na Otradovice a most přes dálnici, je zde také cesta přes trať kterou více využívají spíš cyklistéPlnohodnotné zabezpečení koleje od vlečky měnírny a její zaůstění do stanice. V pozadí již patrné krásné a dřevem vonící skladiště včetně nákladové rampy která je jeho součástíOdbočíme vpravo od Otradovic na kolej č.4 vpravo je domek pro traťovou údržbu a část kusé koleje č.6k od manipulační koleje č.6 která byla dříve i dopravní průjezdnou, dnes již jen pro směr Lysá nad Labempohled od kusé koleje č.6k na kolej č.6 s výměnou č.9 a č.10 pro man. kolej č.8 nákladové rampy, manipulační návěstidlo v době pořizování snímků bylo asi vyloučeno z provozuZáběr od výměny č.9 a koleje č.6 na výměnu č.7 otradovického zhlaví. Kusá kolej a její konec v hromadě hlínyManipulační kolej č.3 která vede i kolem nádražní budovy, je výchozí na vlečku měnírny a je taktéž zabezpečena pro posunSkladiště a jeho nákladová rampa včetně nájezdu se bude v modelu hezky vyjímatOd kusé koleje č.6k kde výměny jsou postaveny do základních polohJeště jednou to samé ale směrem od stanice na otradovické zhlavíManipulační kolej č.8 v pozadí s nákladovou rampou. Z této koleje vychází i kusá kolej úvratí do malé remízky traťového okrsku Stará Boleslav, dle stavu kol. svršku ale již nepojížděna. Od koleje č.8 a výměny č.10 se nachází v prostoru i výkolejka č.3 která brání vjetí do prostoru výměny č.10. Kolej č.8 má taktéž stožárové man. návěstidloStožárové seř. návěstidlo koleje č.8 vlevo pak úvrať k remízce pro MUV 69 která je v dnešní době deponována v remíze Lysá nad Labem. Kolej k remíze je č.10 a je taktéž zabezpečena výkolejkou č.4Ten stejný pohled. Na stavu zapadání koleje okolní zeminou a prorůstání vegetací je jasně že tady se dlouho už nic nehloVýkolejka č.4 a její ochranná zídka která zabraňuje sesuvu zeminy z blízkého lesa. Zdejší lesy se rozkládají v písčité oblasti a na písek zde narazíte opravdu všudeTímto způsobem je chráněna i výměna č.11 man. koleje č.8Zázemí výměny č.11 kde je i drážní traťový telefon a pomocné stavědlo zámku uvolňujícího klíče pro odemknutí výměnyJeště jednou profil skladiště, jeho dřevěná rampa už drží jen silou vůleZáběr od staniční budovy na skladiště a otradovické zhlaví

stanice

Stará Boleslav

obsazení

pouze dozor a výdej jízdenek

stavědla

jedno fizicky zlikvidováno, druhé mimo provoz

označení trati civil/služba

072 / 503

trať

Lysá nad Labem – Ústí nad Labem, západ

skladiště

s rampou a nevyužíváno

jiné nákl. prostory

1,7 m rampa z betonu (nevyužíváno)

komodita

lesní řezivo, strojírenství

vozebně

Gags, Hadgs, Eas, Zaes

vlečky

Motorlet Jinonice a měnírna ČD

schema

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments