Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval financování oprav některých železničních tratí. Některé projekty se podle něj zpožďují o roky, díky čemuž významně rostou náklady. Důvodem zvýšení cen jsou ale i úpravy v jednotlivých projektech. Úřad o tom informoval v pondělní tiskové zprávě. Náklady podle ministerstva nelze jednoduše porovnávat. Proti závěrům kontroly se ohradila i Správa železnic.

Nejvyšší kontrolní úřad se konkrétně zaměřil na to, jak ministerstvo dopravy a Správa železnic rozdělovaly od roku 2016 do poloviny roku 2021 státní a evropské peníze na rekonstrukce vybraných mimokoridorových železničních tratí.

„Na rekonstrukci 59 prioritních projektů, které jsou považovány za klíčové pro zajištění strategických cílů a mezinárodních závazků, ministerstvo dopravy v roce 2013 předpokládalo náklady ve výši 226,5 miliard korun,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad.

„Aktuálně už se však počítá s částkou 441 miliard korun, tedy o 95 procent vyšší. Ve stanoveném termínu bylo splněno jen 9 z 39 definovaných projektů, tedy ani ne čtvrtina,“ dodal.

Kontroloři upozornili, že zpoždění se týká i projektů transevropské dopravní sítě.

„Tratě na hlavní transevropské síti mají být zmodernizovány do roku 2030. Jde například o tratě Brno – Přerov a Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha. Jejich modernizace měla být zahájena do roku 2020. Ještě v lednu 2022 se však projekty (s výjimkou rekonstrukce Negrelliho viaduktu) teprve připravovaly.“

Dokončení tratě Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha se posunulo o čtyři roky na rok 2029. „Modernizace tratě Brno – Přerov má být dokončena v roce 2031. Oproti původnímu plánu s šestiletým zpožděním,“ doplnili kontroloři.

Náklady na úpravy některých tratí podle úřadu rostou o desítky miliard. Důvodem nicméně není pouze zpoždění, ale třeba i změny v projektech – například změna technického řešení ražených tunelů nebo vznik nových podchodů.

„S ohledem na 95procentní růst nákladů na realizace prioritních projektů existuje podle Nejvyššího kontrolního úřadu riziko, že se nepodaří zajistit dostatek peněz na dokončení všech těchto projektů,“ varují kontroloři.

Porovnávání neporovnatelného?

Podle ministerstva dopravy přípravu oprav prodlužuje mnoho vnějších faktorů, například správní řízení a následné změny projektů.

Proti kritice Nejvyššího kontrolního úřadu se ohradila i Správa železnic, neboť nepovažuje za relevantní porovnávat nynější celkové investiční náklady s odhadem z koncepčního materiálu z roku 2013.

„Vzniká tak dojem neúměrného zvyšování nákladů během celého procesu projektové přípravy. Celkový rozsah projektů přitom vzešel až z konkrétního technického řešení a akcentoval aktuální náklady v daném období, které zohledňují reálný růst cen a další vlivy, jako je například inflace. Navíc se v řadě případů výrazně rozšířil rozsah stavebních úprav, které je nutné v konečném řešení provést,“ uvedla Správa železnic. Podle ní tak kontroloři porovnávali neporovnatelné.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments