Praha – Ročně mimoměstská doprava odveze 442 miliónů lidí. Část z toho připadá na železniční dopravu. A jak jsou s ní občané spokojeni? Stížnosti na ČSD, jejichž počet stoupá a dosáhl 6542, ukazují na nedostatky. Nejvyšší procento oprávněnosti mají připomínky na kulturu cestování.

Právě na ni a materiální vybavenost osobní dopravy se zaměřila i prověrka VLK ČSSR. O výsledcích vypovídá materiál, který ministr-předseda Výboru lidové kontroly ČSSR František Ondřich předložil ve čtvrtek vládě.

Odřeknuté i pomalé vlaky z dob ČSD, obrázek každého dne

Rychlost osobní dopravy ČSD je nízká. Expresy a rychlíky dosahují průměrné cestovní rychlosti 62 kilometrů za hodinu. V NSR je to 105 kilometrů. Navíc většina našich rychlíků má zdržení 10-30 minut i více.

Nenáročně je někde stanovován grafikon dopravy. Špatný je však i stavební stav tratí. Překážky pro rychlou jízdu, jako jsou malé poloměry oblouků, nevyhovující mosty a další úzká místa, představují na tazích I. a II. řádu 17,7 procenta jejich délky.

Z celkového počtu 9623 osobních vozů je zhruba třetina starších 20 let. Nedůsledně plní své úkoly i železniční opravárenství. Zpožďují se dodávky nových vozů. Zvláště kritická je situace u elektrických pantografových jednotek. Polovina je již ve zchátralém stavu a sériová výroba nového typu EM 3 se oddaluje.

Na nízké úrovni je často vzhled a vybavení nádražních čekáren, kulturních středisek na nádražích, čistota v objektech i vlacích. Z kontrolovaných 120 vlakových souprav byly nepořádek a závady zjištěny ve 104 včetně vlaků označených – Vzorná souprava. Příčiny tohoto stavu se opakují – jsou i v nízké kázni pracovníků, nedostatečných technických a technologických podmínkách pro čištění souprav. Vinu na nespokojenosti cestujících mají i ti průvodčí, kteří jsou lhostejní, neupravení a neochotní.

Vandalismus a výchova za socialismu

Značné škody však způsobují svým vandalismem i cestující. Ročně poničí nebo odcizí věci a vybavení v částce dvacet miliónů korun. Z těchto faktů vyplývá požadavek zlepšit stav nádražních budov, zvýšit postupně rychlost souprav na I. a II. tazích. Účinnější musí být dozor drážních orgánů, Ozbrojené ochrany železnic i orgánů VB při ochraně majetku, v boji proti vandalismu.

Usnesení VLK ČSSR přijaté k výsledkům této prověrky v loňském roce zavázalo ministra dopravy a spojů přijmout konkrétní opatření ke zlepšení současného stavu. Tak, aby například bylo čisto zejména v expresech a rychlících, železničních stanicích, byl bezchybný technický stav vozů, jejich vybavení hygienickými potřebami, kvalitní byla informovanost cestujících o prodeji jízdenek a lůžek.

..a názory ministrů k tomuto bodu jednání vlády?

Ministr-předseda VLK ČSSR František Ondřich: „Bez pevné disciplíny, změny přístupů se stav zásadně nezmění. Máme už první poznatky o pozitivním posunu. Zlepšuje se čistota. Nejde o skok, ale první krok.“

Ministr dopravy a spojů František Podlena: „Ještě v tomto pololetí zkvalitníme informační služby pro cestující. Zakoupíme i nutnou techniku pro čištění. Zaměřili jsme se na kázeň. Mámě i konkrétní představy o budoucnosti. Vláda ČSSR schválila koncepci železniční dopravy do roku 2005.“

Ministr vnitra František Kincl: „Společně s Ozbrojenou ochranou železnic ministerstva dopravy a spojů musíme zajistit nejen ochranu zásilek, ale i pořádek na železnici.“

Igor Sirota, Rudé právo, 30. 1. 1989, str. 2

Pozn.: Vložené texty velkým písmem Redakce FIRENET.cz

{snippet 100}

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments