Vlak svobody je lidové označení vlaku Československých státních drah č. 3717 z Chebu do Aše, který 11. září 1951 na místo zastavení rychle projel Aší do německého města Selb. Událost vedla k natočení i několika filmů, především pak koncem padesátých let film, který z celkového pohledu tento akt překroutil k propagandě vládnoucí strany a dělnické třídy.

Jedná se o jeden z nejznámějších masových útěků na západ, ovšem většina ze 110 cestujících se za hranice dostala naprosto nečekaně, 77 z nich se poté vrátilo do Československa (většinou se jednalo o žáky gymnázia v Chebu a pacienty z Františkových Lázní). Úspěšná akce několika odpůrců režimu vyvolala celosvětový ohlas a vedla komunistické úřady k zahájení budování neprostupné železné opony. Došlo také k vytrhání kolejí na mnoha nevyužívaných hraničních přechodech, aby se zabránilo podobnému incidentu.

Rychlík z Prahy do Chebu odjížděl z Prahy 11. září 1951 v 9:55. Po příjezdu do Chebu byla zadní část vlaku odpojena a ze služebního a tří osobních vozů byla sestavena souprava osobního vlaku 3717 do Aše. Na tuto soupravu najela lokomotiva 365.011, obsazená strojvedoucím Jaroslavem Konvalinkou a topičem Kolabzou, která už měla ten den za sebou výkon na vlacích do Františkových Lázní, Tršnic a zpátky do Chebu.

Ještě před těmito vlaky strojvedoucí Konvalinka stroj otočil, aby při jízdě do Aše byla lokomotiva otočena kotlem dopředu (z důvodu vyvinutí větší rychlosti, než při jízdě tendrem vpřed, jak bylo při jízdě do Aše obvyklé). Poté co vlak 3717 vyjel ve 14.12 h z Chebu, zastavil ve stanici Františkovy Lázně (kde nastoupili další aktivní účastníci akce, včetně rodin hlavních organizátorů Karla Truksy, který jel ve vlaku už z Chebu a Dr. Jaroslava Švece) a dojel do stanice (dnes zastávky) Hazlov (poslední stanice před Aší), kde přistoupil ašský zubní lékař MUDr. Švec.

Onoho dne 11. září 1951

9:55

Vyjíždí rychlík z Prahy do Chebu. Je tažený parní lokomotivou 365.011.

14:12

V Chebu je odpojeno několik vagonů a z rychlíku se stává osobní vlak Cheb-Františkovy Lázně-Hazlov-Aš. Obvykle jezdí tendrem napřed, protože v Aši není obratiště. Tenkrát strojvůdce udělal v Chebu otočku a jel s lokomotivou vepředu kvůli vyšší rychlosti.

14:26

Vlak vyjíždí z Františkových Lázní. V Hazlově odpojí osádka vlaku brzdy na vagonech. Vzduchové vedení mezi lokomotivou a prvním vagónem odpojí při zastávce v polích mezi stanicí Hazlov a železničním přejezdem na silnici do Lipné. Vlak teď může zastavit pouze strojvůdce. Rozjíždí soupravu na rychlost 70 km/hod, projíždí bez zastavení Aš a míří k hranici.

15:04

Vlak proráží hraniční závoru a po tři sta metrech zastavuje v Německé spolkové republice u strážního domku číslo 30. Osádka vlaku ho předává představitelům okupační americké správy. Na jejich pokyn posléze pomalu dojede do stanice Selb-Plössberg.

Právě v Hazlově od něho dostal strojvedoucí Konvalinka znamení, že výhybka na ašském nádraží je postavena směrem do Německa. Toto se dělo jen někdy, při průjezdu vlaků s uhlím a dřevem z ČSR do Západního Německa (SRN). Tam také uzavřel strojvůdce (pod záminkou poruchy vlakových brzd) potrubí k ovládání brzd vlaku a zkontroloval, zda jsou brzdy na všech vozech povolené. Před třetí hodinou vlak vyjel směrem do Aše. V Hazlově také nastoupil na lokomotivu chebský výpravčí Truxa, jedoucí předtím s rodinou ve voze, aby pomohl zneškodnit strojvedoucímu topiče Kolabzu, který o připravovaném únosu neměl ani potuchy. Ještě před Aší vlak krátce mezi stanicemi Hazlov a Aš (pro údajně stále zabrzděné některé vozy), přičemž strojvedoucí s Truksou ještě uzavřeli zbylé kohouty brzdového potrubí, aby ve vlaku nefungovala ani záchranná brzda.

{snippet 101}

Po této poslední zastávce na našem území vlak zrychlil natolik, že prolétl stanicí v Aši rychlostí kolem 70km/hod., přerazil dřevěnou hraniční závoru a zastavil v 15.04 h přibližně 300 metrů za hranicí na německém území u strážního domku č. 30 u vesnice Wildenau, kde už byl vlak (po předchozím telefonickém ohlášení Truksou) očekáván dvěma česky mluvícími muži spolu s americkými vojáky a německými financi. Těsně před vjezdem do stanice Aš byl pistolí v ruce Truksy „zneškodněn“ topič Kolabza. Při průjezdu vysokou rychlostí stanicí Aš se ve vozech několik příslušníků StB, Sboru národní bezpečnosti(SNB), vlakvedoucí a průvodčí snažili dostat k ručním brzdám, které však hlídali ozbrojení spolupachatelé únosu, rozmístěni ve všech vozech. Asi hodinu po zastavení na německém území dostal vlak svolení od přednosty v Selbu k tomu, aby dojel do stanice Selb-Plösberg, kde jeho cesta skončila.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments